Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Sarajevo, Liturgia eucaristica. Incontro per la pace organizzato dalla C...

Σεράγεβο: Οικουμενιστική συμπροσευχή στον παπικό Καθεδρικό ναό της Ιεράς Καρδίας του Ιησού  πριν αρχίσουν οι εργασίες, από 9 ως 11- 09ου- 2012,  του διεθνούς διαθρησκειακού συνεδρίου για την ειρήνη παρουσία του ψευτορθόδοξου πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίου. Τον οποίο θα δείτε να βγάζει λόγο εντός του παπικού ναού, να κάνει τον σταυρό του όταν ευλογεί ο παπικός αρχιεπίσκοπος, να ασπάζονται λειτουργικώς μεταξύ τους, δείγμα ενότητος με κοινή πίστη... Δείτε με ενδιαφέρον το βίντεο ντοκουμέντο... Καλό θα ήταν και πολλοί νεοημερολογίτες να το δουν, ώστε να καταλάβουν σε ποιά εκκλησία ανήκουν και να έρθουν στην Εκκλησία Του Χριστού μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες