Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Ανάθεμα κατά του Οικουμενισμού, 1983.


http://4.bp.blogspot.com/-zLmpvMLnJU0/T7zoaY4zmpI/AAAAAAAAILs/s8eZm-MOswc/s640/%CE%A4%CE%9F+%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91+%CE%A4%CE%97%CE%A3+%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%A3+%CE%A4%CE%9F%CE%A5+%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5+-+%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A3+%CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%91%CE%A1%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A3.jpg

Το παραπάνω κείμενο αποτελεί το ανάθεμα που εξαπέλυσε η Ορθόδοξος Εκκλησία Των Ρώσσων Της Διασποράς το 1983, εναντίον της αιρέσεως του οικουμενισμού, όσων πιστεύουν στη θεωρία των κλάδων, ότι δηλαδή η εκκλησία διαμελίστηκε σε πολλά παρακλάδια και πρέπει να ενωθεί και πάλι... Όσων πιστεύουν τα μυστήρια και την ιερωσύνη των αιρετικών ως έγκυρα. Όσων πιστεύουν ότι το βάπτισμα και η θεία ευχαριστία των αιρετικών σώζουν τη ψυχή του ανθρώπου, όσων κοινωνούν εν γνώσει με τους προαναφερομένους αιρετικούς οικουμενιστές. Τέλος όσων υποστηρίζουν όλα τα παραπάνω εν ονόματι της δήθεν αγάπης και ενώσεως των Χριστιανών. 

Το πρόβλημα σημειώνεται στο γεγονός πως δεν υπογράφουν όλοι οι Συνοδικοί Αρχιερείς, αλλά φαίνεται μόνο η υπογραφή του Προέδρου της Συνόδου των Ρώσσων της Διασποράς. Οπότε εγείρεται το Κανονικό ζήτημα της Συνοδικής ή όχι του Οικουμενισμού. Επιπλέον δεν κατονομάζει τους αρχηγέτες της αιρετικής οικουμενικής κίνησης αλλά Αναθεματίζει γενικώς και αορίστως την θεωρία και όχι τους ηγέτες της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες