Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Διωγμός του αιρετικού Βαρθολομαίου εναντίον Ορθοδόξων Αγιορειτών πατέρων...

Ο αιρετικός πατριάρχης Βαρθολομαίος ''έφτιαξε'' νέα μονή με το ίδιο όνομα της ιστορικής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου. Έτσι με την πράξη του αυτή ο πατριάρχης δείχνει την αγάπη του προς όλους τους χριστιανούς... αγγλικανούς, παπικούς, μονοφυσίτες και λοιπούς αιρετικούς... εκτός των Ορθοδόξων Μοναχών της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, οι οποίοι δεν δέχονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια, δεν αποδέχονται τις αιρέσεις του Βαρθολομαίου και για αυτό έχουν διακόψει εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Αγίων πατέρων, οι οποίοι επιβάλλουν διακοπη κοινωνίας με αιρετικούς. 

Πληρώνουν λοιπόν με διωγμό αντίχριστο οι Γέροντες αυτοί, την ομολογία Πίστεως που έχουν το θάρρος να κάνουν, όταν όλοι σχεδόν στο Άγιο Όρος δέχονται τον πακτολό των ευρωπαϊκών χρημάτων και κονδυλίων για... αναστύλωση των μονών και των εγκαταστάσεων... Οι μόνοι που δεν έχουν δεχτεί ούτε ένα ευρώ από την Ευρώπη είναι οι Εσφιγμενίτες Γέροντες, και διώκωνται σατανικώς από το αυτοαποκαλούμενο ορθόδοξο πατριάρχη Βαρθολομαίο... Τυχαίο;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες