Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Ο Αββάς Παμβώ μιλά για τις μέρες μας...

Σ' αυτό το βίντεο δείτε φωτογραφίες από την προδοσία των νεοημερολογιτών ρασοφόρων σε θέματα πίστεως. Θα δείτε το ράντισμα που κάνουν οι μισθωτοί παπάδες σαν γνήσιοι παπικοί, οι Ορθόδοξοι βαπτίζουμε τον νεοφώτιστο, δεν τον ραντίζουμε... Ο Κύριος έδωσε εντολή ''βαπτίζετε αυτούς εις το όνομα του Πατρός...''. Βαπτίζω σημαίνει καταδύω, δηλαδή καλύπτω κάτω από το νερό. Ραντίζω ή επιχέω σημαίνει ρίχνω νερό πάνω σε κάτι, και σύμφωνα με τους θεόπνευστους κανόνες το ράντισμα δεν λογίζεται ως βάπτισμα και ο ραντισμένος δεν είναι βαπτισμένος... Αλλά δεν ενδιαφέρονται οι δημόσιοι υπάλληλοι με ράσα για κανόνες και σωτηρία ψυχών... Εκτός σπανιοτάτων περιπτώσεων... 

Θα δείτε ακόμα στο 1' και 15'' τον νεοημερολογίτη πατριάρχη Βαρθολομαίο, (παλαιά φωτογραφία), σε τραπέζι με αμφίεση πολιτική άνευ του τιμίου ράσου... Ο κύριος αριστερά με το μαύρο κουστούμι, γυαλιά και μικρά γένια. Στο 1' και 27'' τον ίδιο πάλι, με ράσα αυτή την φορά, και επισκοπικό μανδύα να προσκυνά την παπική ''αγία τράπεζα'' στο ναό Αγίου Πετρου στο Βατικανό με τον Πάπα... Στο 1' και 47'' τον τότε Αρχ/πο Χριστόδουλο και τον Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος Θεόκλητο Κουμαριανό, (νυν Επίσκοπο Βρεσθένης), με τον αμερικανό, τότε, πρέσβη... Στο 1' και 56'' πάλι ο Χριστόδουλος με την τότε υπουργό Εξωτερικών Η.Π.Α. εβραία Όλμπραϊτ. Στο 2' και 03'' απόδειξη οικονομικής βοήθειας προς το πατριαρχείο Αλεξανδρείας... Δέχονται οι νεοημερολογίτες του πατριαρχείου λεφτά από τους μασσώνους...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες