Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Παπικοί συμπροσεύχονται στην πατριαρχική Λειτουργία με τον πατριάρχη...

Σεράγιεβο: Κυριακάτικη πατριαρχική Λειτουργία πριν το Διαθρησκειακό Συνέδριο.


 
Φωτογραφίες από την Κυριακάτικη πατριαρχική Λειτουργία στο Σαράγεβο με την παρουσία παπικής αντιπροσωπείας. Ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος επισκέπτεται τη Μητρόπολη Δάβρο της Βοσνίας για να λάβει μέρος στις εργασίες διεθνούς διαθρησκειακού συνεδρίου για την ειρήνη από 9 ως 11- 09ου- 2012. 

 Πηγή: Ακτίνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες