Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Αμαρτία δεν είναι ο έρωτας, αλλά η αδυναμία σχετισμού με το πρόσωπο του Χριστού.

  Χρυσόστομου Σταμούλη, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

Έρωτας. Μία κατάσταση για την οποία σπάνια γίνεται λόγος στο χώρο της εκκλησίας.

Ο άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης θα μας πει «το του έρωτος όνομα μη φοβηθώμεν» και ο όσιος Ιωάννης της Κλίμακος προκειμένου να περιγράψει τη σχέση του ανθρώπου προς τον Θεό... χρησιμοποιεί εικόνες από την ερωτική ζωή μεταξύ ανδρός και γυναικός καθώς αναφέρει πως «μακάριος όστις τοιούτον προς Θεόν εκτήσατο έρωτα, οίον μανικός εραστής προς την εαυτού ερωμένην κέκτηται… ο όντως ερών το του φιλουμένου προσώπου φαντάζεται, και τούτο ένδον ενηδόνως περιπτύσσεται ο τοιούτος». Ποια είναι η φύση του έρωτα στη σχέση μεταξύ των δύο φύλων όπως την εκφράζει η πατερική διδασκαλία; 
 
http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2015/08/%CE%9C%CE%B5-%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82.jpg
 
Ο έρωτας βάζει δύσκολα στην Εκκλησία. Έβαζε στο παρελθόν, το κάνει και σήμερα. Θα καταλάβουμε την πραγματική σημασία του έρωτα μόνον εάν τον βάλουμε στη θέση της Εκκλησίας. Υπάρχει μία εξίσωση που μπορεί να μας βοηθήσει: Εκκλησία = έρωτας = αγάπη. Όσο αλλοιώνουμε τη σημασία του έρωτα τόσο διαλύουμε ανεπαισθήτως – πολλές φορές και με απόλυτη συνείδηση του βιασμού- και χωρίς αιδώ το νόημα της Εκκλησίας. Εκκλησία χωρίς έρωτα δεν υφίσταται. Βέβαια κάποιοι προτιμούν αντί της σχέσης με την πληρότητα της ανθρωπινότητας, τον ηθικιστικό και πορνικό συνουσιασμό με τα φαντάσματα. Περάσανε 2000 και χρόνια από τη σάρκωση και πολλοί ακόμη δεν την καταλάβανε. Ακόμη ρωτάμε για τη νομιμότητα των σεξουαλικών σχέσεων και το μυστήριο του γάμου. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η σεξουαλικότητα συνδέεται αποκλειστικά και μόνον με την τεκνογονία.

Επικαλούμαστε την παράδοση και αυτή μας διαψεύδει (ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γράφει τα εξής εκπληκτικά: «Εδόθη μεν ουν και παιδοποιείας ένεκεν ο γάμος, πολλώ δε πλέον υπέρ του σβέσαι την της φύσεως πύρωσιν. Και μάρτυς ο Παύλος λέγων δια δε τας πορνείας έκαστος την εαυτού γυναίκα εχέτω, ου διά τας παιδοποιείας. Και πάλιν επί το αυτό συνέρχεσθαι κελεύει, ουχί ίνα πατέρες γένωνται παίδων πολλών, αλλά τι; Ίνα μη πειράζη ημάς ο Σατανάς φησί. Και προελθών δε ουκ είπεν, ει δε επιθυμούσιν παίδων, αλλά τι; Ει δε ουκ εγκρατεύονται γαμησάτωσαν», αντίστοιχα και ο Βασίλειος Αγκύρας: «Ούτω τω ασθενεστέρω ζώω του Δημιουργού βοηθήσαι θελήσαντος, ίνα τη ενούση αυτώ ηδονή μαγγανεύον το άρρεν, ου διά την παιδοποιΐαν μόνον, αλλά και δι’ αυτόν τον της μίξεως οίστρον, υπερμαχούν αυτώ έχη το άρρεν»).

Και τότε ψάχνουμε να βρούμε εάν τα κείμενα είναι νόθα. Και δημιουργούμε νέες ιδεολογίες, νέα ενοχικά συστήματα προκειμένου να διατηρήσουμε τον έλεγχο των συνειδήσεων και της ιερότητας των ανθρώπων. Εξουσιαστικότητα και καθεστωτικός έλεγχος ορίζουν τα πλαίσια των σχέσεων και του διαλόγου με τη σταυρωμένη από το νόστο των εσχάτων ύπαρξη των ανθρώπων. Ε, λοιπόν, να το πούμε δυνατά: το πρόβλημα της σύγχρονης Εκκλησίας δεν είναι ο έρωτας, αλλά το ανέραστο. Με αυτό πρέπει να παλέψουμε, με αυτό πρέπει να αναμετρηθούμε. Αυτό πρέπει να νικήσουμε.

Ένα ζήτημα που έχασε την εκφραστική του στο χώρο της εκκλησίας και κανείς δεν ακούει τους θεολόγους και τους κληρικούς να κάνουν λόγο γι’ αυτό, είναι κι εκείνο της σεξουαλικότητας. Δεδομένου του γεγονότος ότι οι Πατέρες της Εκκλησίας ανέδειξαν την αλήθεια των πραγμάτων επιδοκιμάζοντας τη βίωση της ηδονής μέσα από τη συμπλοκή των σωμάτων και την οικείωση του σώματος του άλλου στο δικό μου σώμα, γιατί αποφεύγεται σκοπίμως η αναφορά στο θέμα αυτό; Είναι αμαρτία η ηδονή και η σεξουαλικότητα;
 
 http://cretalive.s3.amazonaws.com/270493/xeria_zeugari__main.jpg
 
Τίποτα το κατά φύσιν δεν είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι η αδυναμία σχετισμού με το πρόσωπο του Χριστού. Η αδυναμία αναφοράς όλης της κτιστής φύσης μας και δια μέσου αυτής όλης της κτιστής φύσης στον Θεό.
 
Πηγή: ekklisiaonline.gr
 
(Σχόλιο Εγκολπίου: Είναι τραγικό οι λεγόμενοι πνευματικοί να μην μιλούν για ένα θέμα που κυριαρχεί με στρεβλό τρόπο στην εποχή μας και όταν οι ναοί αδειάζουν από νέους να ρίχνουν την ευθύνη στην τηλεόραση, το κομπιούτερ ή την διατροφή! Ο Κύριος έδωσε την αγάπη στο πλάσμα του ώστε να έχει σύντροφο και να βρίσκει ένα λιμάνι η ψυχή του ανθρώπου. Το ότι αντιστοιχεί  ένα διαζύγιο σε κάθε δύο γάμους που γίνονται, είναι φαινόμενο που έχουν και οι πνευματικοί μία κάποια ευθύνη. 
 
Ιδίως όταν προερχόμενοι πολλοί εξ αυτών από μονές και ερήμους, βλέπουν με σύμπλεγμα την ερωτική συνεύρεση και παλεύουν να κάνουν τις γυναίκες καλόγριες μέσα στο σπίτι τους. Πολλοί φτάνουν σε σημεία παράνοιας διατάζοντας τα ζευγάρια πότε θα κάνουν την πράξη και αν θα φροντίζει το σώμα της η γυναίκα ή όχι. Η ποινή της παρακοής είναι η στέρηση της θείας κοινωνίας σαν να είναι το μυστήριο στην κατοχή του πνευματικού και μπορεί να το μοιράζει όπως του λένε τα ψυχολογικά του προβλήματα. 
 
Έχει ξεφύγει σίγουρα ο κόσμος πάρα πολύ από τον Κύριο. Αλλά η ακατάλληλη παρουσία στον λεγόμενο χώρο των πνευματικών, ατόμων που ούτε για Μοναχοί δεν έκαναν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το αυτό ισχύει για εκείνους του εγγάμους ιερείς που ενώ το σπίτι τους είναι σε αταξία και οι ίδιοι επίσης, γίνονται πνευματικοί χωρίς να είναι ώριμοι για ένα τέτοιο σημαντικό υπούργημα.)

Το θαύμα της προσευχής των θλιμμένων και ταπεινών!

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhQUExQWFhQXFxcYGRgYGRoXFxcYGh8XFxYXGhgaHCggGBwlHBcUIjEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLiwBCgoKDg0OGhAQGiwcHBwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwrLDcsLCw3LCssNywrLCwrLP/AABEIAQoAvgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAEAgMFBgcBAAj/xABBEAABAwIDBQUFBwIFAwUAAAABAAIRAyEEEjEFQVFhcQYTIoGRBzKhsfAUQlJywdHhI7IkM2NzkhZT8RU0YoLS/8QAGAEAAwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAwT/xAAiEQEBAAICAgIDAQEAAAAAAAAAAQIRAzEhQRITFFFhBCL/2gAMAwEAAhEDEQA/ANvqOgE8BKj27Xb+Ez5I7Ee67oVVcXTIIIOgPOVnnlZ0vDGVNt2y0z4XW6Jr/qCnmyw7rb91CUa0TPVOVKpi28awp+dafXFibtASRBFgZtC5W2gGicpOukKtbHYc8vJda5JtbQRp/wCFMuxQIcBeLdZR86m4SH6e2GkTlcLTePMaqOrdr6bfuPPQt4gDfzUXtnE92xx/CCY3nS4G8SVSKeGrYh5cWvZ4hJdAaDcgxYgAbvmi51ePHj7aBie3dNjsho1MwBOtP55rJzDdtqbyP6VRocYBdlEnSAJlUfG4fPUYxjS5gbL3NcCXA6h0a6eYiyO2XDH56+VuVmVrYgB2bLmA1kkN3bwlM6d4sWkUscC3NlI67kxhNsCo4hrHZYkPtlcLi1+XxVcodpMPRpBr302DT3s06zz8+aH/AOusAwCKzQIFg11gN0AJ/Ko+EXOhtBr9L7t2qfFULL9ne0bBUnvDW1S17y7MRYTuA1j91ZtldusFVIaKwDjoHAtv1IhV8qm4LC/aLQ/IQeqJZUJExfgmWka8vgnWOR8qmyFteuucuBIq1IElHyLRivj8p91x6Qhzttl/C63RN4zENIH1dR1LDhogCBPnckn5rO8mTbHCe00zaYP3SPRODHiYgqJpUhMBGFkJzOlcMRTce0kCDJMItRWFY3M2OKlQr47bPKM5J0RXHhd0Khzh5U1U0PRRpdu5IzgwqPfgheAuOwwsAjXGAkONp1KzabDUMEJ32Ug7CjLCRRIvxRdOpbRORNtQe1Njsd43QSBEncOEzfomBhXgmG5g4taQYENa27uf7qfxYBbpO/zSadQGLao0cy8IbZuwm0GO7sNzviSQBMRoBpbcsu7dY9rKhw9KS4Gar51dd0Aea1HtltRmHoGo5xlpBaAYzOkAC2oWAPqF7nPcfE4kk8STdGlS0hzXeXxQ7mFPGoTuC84SgwoHNOMJBTrm28/qE2Bf5Kt+AvHYbt/UwxbTrEvoG17uZ04jktxwlcPa17XZmuAII3gr5UW2exjabqmGqUnEnunDKDua6THqCpTlPDR0mo2V0FJfcJskRiMIATwTDnD3ApCobw4fsgKh97KNAPrms62j1KqPdFkouvru+ihw0AHMb/ojaIblHFTNnTuBqguClgovBgBwvqVKro4+mOfZFX3T0UWHX8lKV/dPQqLpaozLEqsBuXKdIELhpndxT9JpsCPNQtzD005UFk6Am3DmnpO0XtSq4QMwjlr6JvDVjrM2+vNObQwAc4HMY3t/lVDtxtUYXDOa0w9/gbxjf8Ck0mrFK9ovaL7Vie7a6aVKzY0c62Z36eSrjGSNEnD0pupKlT0ACnbSRFCmQUlzDw5qYMHVCGxR8hoDkBF5BSQ2/wBc0fUeOnEfohHaghVL4KwO5aX7EMblr16R+8xpH/1J/wD0s1O9T/YDan2fHUXk+Ektd0cIn1j0RRrc0+jsy9mSQZSrBDANXIkXTFSiSPDCdxIaDPFcwzpuoq5fCDq4cgm5sl99zAgbypuvgmuvH8oPEbJYW2F0viv5y9htmuzPpndqOc2VlVawOFf3jdzWuGu8DgrKFtxdVlydk1fdPQqKFK5vZStTQ9ECwDWE804ltZJ1REJunAS5SBLpXE7AQ9ZyA9VpTrZYR282uMViyWH+nT8LeHM+ZWme0LtD9mwjg0xUqeFnG/vHS0BYQfglWuEH/amtiLlLw2IqVHBrNSYsJJKjqbZPNX32Y7H7zEB7hZt/NQvfhcOyns7pU2B+J/q1DeDZreUb1cGbHoAQKNOPyhVXtN20q0nVKeHpB3d++99hMTDRv5lRGwfaNiK1VtM0WuJP3Tf42Vbxnhn8cqtm1OxWDrAzRa0ne3wn4WWTdr+w1XCEvb46X4ou38w/Vad2j7ajB922pTPePaXFoPu3sOe/0VU2h7R21RlNKWmxa46+cJ3R4zJk5C80wZFj9QjdsZDUcaYhhMtB1A4KOcULj6X7K7TFfCUaupc0A/mFnfEKYPMLLfZFtcmjVw4iWEPbOkO1+PzWg4d79XSekQol8M7j5drU5MmzeGplLw7o4pwGRrdNtpuJ5dUAWYIi+vEjS+5eJtCbDSDyTjlSKTTf4gEYhmU7gopaYJpNXQ9FH0nb1IP0KjxKMjglhXC/im88a2TZeHTBmDHmFByH3VW8UlzRofVCurR4TobqtdvttfZsI7LOd8sbfUnU87E+iDkZt7R9tfaMY8NM06RDGxoT94+o+CqwbBS6TOKeqGYU7bSJbs1s4VHy/wB0XJ5cgNVsvYqmw0y9ogSQ0REAW9Tr5rMOzWCzSHENbAgH7xuY0sFqPZdobTOUze53X3jluSx7POf8p7EYcOaRAMgi4kHqobYnZalQOcgGpxAgDkOCnWOkILae1adBodWcWtJgGCQDzgW81pZO3PLeopvtXwjXnDSLjvPMHL+qp1PsvUrECnRI0EwQLWJMq0dqe0tHF1KNDDy9+eZi3Tnx8lcto7TbRw5fIGUKL5raXWMYT2u2E/CuDKkTFt6rTgprtHtd+JrOqPvMgTw5cNFDukJxS0ezvHiljWSQGvGUzfdb4rdGvyAWJEa/KQvm3AVyyqx/BzT6QvpbBuDmh+4gEcIIUxGXQLE4mbgGV3DYsM98mdIE+qIrNBMRI14dE3Uw8xoB0ueA+aBuaGjFNIlea+ZtbcUxRw7fw6aJ3M4cIVbZ08zUIwKMw7vEOqkwtME0isYaehUZTxIUlXHhd0KgW4ad5SzGOh5qtMD0TDXhoho1JJgQATeT1/VdGGFgAvOwMABpsOZUqmnAHGLHUXWL+0jbP2jFljDNOl4RGhdbOR528lpXbHHOw2Eq1AYdAYOriBPxWGUnkk80qvGFikd5hSux8B3j2t4mNJjWT8yo+k4Ac1YuyOENaqG3y8uG+Y4xEc1FaRMjYT8O6nlqEvOhA8N9AL3sVZ9jbYFMlhe06AkWDYGknVGbdaxlNpa2XR4Z3Hz46LNNrY51N+Vjo0LhEX/XcjWqe/lPLVcT2h7ulnABYNXk2/dV7Hdq6OImnUc/J+FjJzSLTaSs4xu16tY+I2/CNDzPFat2SDaGH7yq5jYbmiBLR81W9+E6k86U3EUsNhyx2FqZa9MuzEyZJ8IEEW3ru3MXUfRyue133jkIi+6OKmu39TCVMNnYGvqW8bSczc3uk/iFousrfiHAmCRu8kaPYeJK5UbBSqLk9UYTeEAONfRfQvY/GF+Bw7jHuQfKR+i+eHTK3D2dYsf+m0sxs0vEn8zihNnhZKlTN7sDcT8BHNEUH/P480xhjna0xAOn78tyX9pAMTF+pKSf4efXuB6pylVBBI0QDK+a5sJIuY6W3o6nYADROVNheGjhF0egKLDMmDeyPC04+kZEVzDT0KgBUdNvTRTO0q2SlUcNWscfQEqBwmKmm1z25ZvccdI4ozPCJChXPkiBWHEIR4NhqN/Bca1ouVOzsUL2uYuaDWCYL55EAblk4fYK8+1ba3e1xRafDTHq50Ez0EKkUsO50QEmsepukq99jamUmZiJdBIcZsAPOD5KA2RsNznNDrSYnWNVatjMYxwhhqAWvIjjABuSCdeCirk0s+3NsZMKDmAcADFnTBEgfuswxM1XOcdS4n9eCuXaAAF250aGTyF5tA8lUcFV8QgC1pOnNFok1F27GbHoVGNMCzTrqTmLXGZ4W5J/b3ZxpFQu8LhBD2k6TDRl0iIBKb7BUc2IqPb7rQGm9oItG4/wrhtZ7O+o03Ce8zN0kEfeB+Ccm4nK6umS7G2WalVgB8AdDjrAOqX2x7EfZYe1+Zh5XHDfopvtE1lLFu7qwAg5eMaQrji2NdhIdEhosbkDwgzOuoSir6YEGQQpXD4ZpbEnMRb69VzbOHDargBEHTVMUquUi+lg7d1+SdE8AKzYcQbEGCr72G2x/Q+zvgsz6fegmbcbqk7Sb4ieP8K8eyOi2pVqtJh2Vrm+Rh3TUI7hS6anSxTA2GmSLGdRa3IKHqV5eIZr6gwYPnB9UVitj1QCWuBJ3aWGgvPqnMDg5gixuDrfhBN0rKmWTy5hqZyjOPETxmI3qSqmG8p1ScNh+7aRJJuSTqgH1TfOYbIEbyeCfSe0jhHxlbMqTUSx8ub1Hmpda8fTPINtKh3lKoyYzMc2eEghQOFotaGtbIY0BoBnURGu9WLFDwO/KfkVS8HtSq6m45QDTxGQ2JJbIGp63KOQ+OVZqY4obaOIZTpuqVTDGiSfrenm1pmB5rMfaVtk1KwwzT4KV3xoXkSB5D4nkot8KxxtqobTqNqVqlSPecXXMwCTAnoktcI6JusdPlok5vrTVZt0vs/GlpbBnr+yslB3dgPc8gvMgTpFvWCVSsNWLeRnU7uacqbUjwiXEE3OhnVJW01t3Hy5wzSSLiPS/wBaKDwhgl0dOU20Qhrlzi46z/Cdp1TmmYTLcab7OXw14bdxLS7gAM2nNP7W2w52IoVmWphxYM33hoZBFjKrfZXabaBNQmWva5rgLHkRwjWeake1BLKLGa94QZjTL4o8yTdOdFZ52I7X1GQahaB3k20JcBDTppA+SP7K48VqLu+y+7lJi4B6eSqG3Mf3rKNIuLQxoHiuSSLmd4G5Pdi9pZKbxJMgQIFzN/hxRsa8aV/tTRcKr8zYcDldzIi/wBUJSB9365Kb7UYpr67y0HI6CAbESOfmoNlvrmmV7OVnWA4ojYe0qmGqirSOV4tuIIOoIOoQmKcSeHyt/wCElpkRvR6J9EdmdtsxVBtQEZo8TR912h+SlgwAzuXz32V7QvwlYVG3bEObMBw/Tqtz7P7VZiqTatMgtOo1LTvaU55ZZ468ja9NrhHomamBzOkjQCL68beiOa2NAlFXpnvQWnhAHA8Eah6FYOu24G/cenFEKsCpjG/5b/yu+RWe7Gr93Rcyq0vfUrEHeC4ZYceA0WgbSjuamYlrcjpcNQIMkKidmsLSqVmPovdUo0W+Fz82Z7n+8+XCTpoeCnk9NeLqp/bW1G4Wg+q/cIaPxO0aB1KxTvHFznVLueZdp7xm6uvtTx01KNAaNBqO5l3hZ6Q71VGq0ZOtis8r6a8c8bM127+K8ATolF5MgpVDTVSvQeq0/UJDGRJPC3VGGD9bkzVvCNlozTAHX60SzqfkmyRNlwg8EyE068NiYmfPelbR2w9+RsnK0ACTJso8rnlKcg3Tv2p7iXOcTP19dETs7GGmZE8dY00v5oKDyXRNwi6KU5XfJnjKZclNC88nj9XQHi4k8PqEjeliOP1ZJBseiCJc/TlZXX2Ydou4xAY50UqpAM6A3yu9Y9VSGu0T9OxB4cEHrfh9RhV/tFiznbT8WWJcB97gJ3DVQvs/2lXxFAHMCacNM/eGoJ8kZt3EOY9xeSSADYSI6HzVXLcZY4ayWXAVg5oixjThwRio2wtujvWgtOaoQDw5K8K+O7iOTH40JtgxQrH/AE3/ANpVB9lrIweaBmc8zziwV921/wC3rf7VT+0qhdj8QKWzy/e3Pa0zoB6pcncVx9VTe02M73FVX/ifA4QwZGx6AoGo0xxGvRerOIOscN/W6Q+tYCfrmufddmvQFwgynKB1SsXUkfXJM4R+oT7T7Olp4LloXiUum2UHow5gnSOS4QiarOXVcDU9lYjnt1umlI18Px3oburqoiwkbrLqWKS5VpEJjRtsQeKaclH5rwboeSREvBTUWKLexNFtkAkMsEbQbbroh3NghGUBolTizeznbP2bEAOMU3+Fw9YPkfmtZ2zsx1XxMInKRB0OiwOk6H8J3Lduxe2ftOGafvNGV3UWB808bvxUck1/1AWzOyzmVG1HOEgiw0sQeityS0pS2wxk6YZZ3LsJtZs0KomJpvE8PCVlm0MRTbgWUqRJzO94iC7L4nPPmVqW2D/h63+2/wDtKw2li3HCsJnwtc0E6XMx/KjlvTbgm9oXbGJkwOEKOY/mn62qYbNlnprb5EkyPLqvYfVKa1cYIPRIxIYR8E/TakzdOsbdSt08FwDifRKneuNbxOiIDndgjVB16H1/KMpttf0XsTTkC6qdlYDbTmybrU53p0Gy8xhNlRWI7LwSRvRtWlB4IetRjzTRo26Y0TGU7kYWWTQUwOAckbQ1TQRVEXH7pVWJOIb4gVe/Zltjuqxou92qLcnNn5j9FS65tMIzAPOZrm+8Ljy+ilL7O47mm8uqyYB4SiVGbHripSZU/EAYCkwunC7cNB7YH+Hrf7dT+0rBNrVMlNlIQIaPXfK+gcW2abxxa4fAr597RM/rvgEdfJRy+m/B7QLlwN9E89q8xsrNrp2kfr9EtjE7TpQnzTtZK1UjzdAiGppoIbr1RTWpdqJPBNTrrKKFLj5JsU/EkdNMJTscV1rOeqcpsRs4jg2/FPBiIxFK8wvNG/69E9psMVKVgh30QRB8ke9pI0nohA+CmLAZTA1si6kT1TGRNGnKOqPpRuhCsYn6dNTVQ7WNkrZwJt9QvVGSLpzZ8NJn0S9DXlpfs+2qSw0XatMjoTdXwLF+zdc08VSje9rfImFs634b4c3PjrI1inwxx4NJ9AVinanCuNYvdBbUAc0jotpx4/pVPyO+RWQYXHtrUu4dq0ANdFyOm5Lm9Hwe1PrUxPPkkMbcKYxuBc0wRv14rmD2W55WW3ToCwJ0VOkKZqbMaLEec/FR9bZ7hcAlqnZmWDwab0XQMIdvuEc04yPrcqGxJdomK7pvvSg4TqlVmSNEUBSTIhE5d8oYiyIBKnwcLqEROqGZVCW8KPLVU0VqQm0yo2pUMkrhqGITZniqK1x116mnIskRdJMEM5pYfF03lsm6l4SU4+u48hwRFB0EHn9WQbRdHNHwQlPbGH+Jof7jPmFtqxTZA/xGHP8AqMPxC2tbcPTD/R3DOO/y6n5HfIrBsMzLcWI3resWJpvH/wAXfIrEaWAdMbhxS5vSv8/s7S2hms8AwZuEr7dw8LeSTXwGVmY2/lRTnFYOlKGvnMGzR8fRP19piIbHBQsncnqOENiZhEhlYiox0kmDy0QuaND5KUYxu5gHx+afwlIu+6I4QqLSAY85lIUTOqkMZhKbfeAB5WQlJ7AbapUBqlKF3KIn5LlV8lP0WSEgDeg3C+llNOpG9uCDxtKFUTUe4/QTDwUVAnT0TTze6onKYsu1B814BLc0HzSoNtedAERTwptNkds/CdAOJMKXp4RgFiHEcNFJ6QtDZ7TMmExVoZCR9EKYNctfBHl8U5WLKliL+kJA72e8T6J/1GfMLZVkWxMGG1aUGR3jI/5Ba6Fvw+3L/o7hGI913QrMXVMO25dI8/kFpmL9x/5XfIrDyC6OCOb0r/POxW1tqd6YaMrBuQNGkTulF4fZ5JEBTuA2WBruXPXX0jcLsub8QpWnsmNR/ClsNQDRrebJWJpaXlXIm1B1MCNI/ldqxTaTHRSNZwa2SdPrzVY2niC8oqkbiqxc4lMZU+KZKVTYJgpQtBIupLZZXKtBoHOUrCHKbaI0Ev3YGlyoXbFMcv2UthagMzx+CBxuAe9xcLjqqhK6cOUh9IhSNWkQYTbsOSUFoOymlhsao6hhyTDRfgu47DFoANilRIjniUltRzTIJB4ogt4pLaJdoEoKIoYku113Tv8A2RVCQ8Wj65oRmG+CPpCRoneiid2VXBqUwdc7LeYWpLH9lWr0v9xmu64WwLXg6rn/ANE8wjECWOHI/JZezY0RZanCYqUabdQ0XAvGpsAr5MPkjj5PgpWDwGVFGkrTkpE5YZm4Wnj8rpIZSzZIbmF4jp+49Vn9N/bT8j+K1Sau1aZAJ1+tFaxhmfhHouPosi7Wx0VTiL7/AOMx2xVMwRHmoQi8rXqeFw1ScrKTtDYNNjofgV2ls3DuAc2lTINwQ0QQl9S/yf4x8BeaIN/VbGNk0P8As0/+I/ZedsuhvpU/+IR9V/ZfkT9Mh2i0QIMjWUwwDitibsvDkAijTg3HhG/ySRs/Df8Aapa5fdGvDRH1X9j8j+Mfqvymx+aJweNc2xOuq1k7Nw9/6VO1z4W25n0PovU9l4ciRSpEcQ1qPqv7L8ifpmNeg18kxO7mmPsosPktYdgKLR/l0wJH3RqbDdxShs6lr3bP+IT+sfkfxj1anlcL31KHrvL3Fxutofs2jqaVPqWj9kycLhhPgpeGxs2xiYPC10vqv7P8j+Mj2Xst2IqCmwXJ13AbyVoWzuxFKmPE4utu8KsNKlSpzlDGxEwAInSU+6qAQCQC4wAd5uYHGwJ8lWPHJ2zz5sr14VvF9jKLh4CWn1HoqXtHZj8M7K5sDcRo7otU+2Mt42wTAvqTED4j1HFcPd1Ncj+sH58ijLil6LDms78sq2WP69I8Xs/uC11MDA0xfu2f8R+yIT48PiXJyfOvJLmylLy0ZojBbLc3uQ4j+kXuka1HvDmlx4We8xe7uV+OwlUEuJLiSIyuIuXyHOAiWhpbadGHWVMJJQEZUwVWSA+W2AkmTDSJMaeMzbWAl4anUb3lszwAGuc90Pji2IZumAZUkuBAQ+EwdZjWhrabMpeYD3ObcGJ8LfCHOPhFhATlLBVfCC/wjLefEcrnFxMACXjIDuF45ypXEBEOwFbKBnvkIPiI8UNAcDB3B9uJB3Jx2BqyTnkFzvCSYykGBOvvZT0EcVKLyAiqNCrFQSc4YGsqFxOYwb5CMrSLXEzPkisPhy0Om5Li5oJMNsABJk6iSeLiiQlICFOyXk1szge9ZTDt12l5cNNC12UHku09m1mggVNZMybFxe51ovBcI/K3mpleQEYzA1ARL5Gd5IzO9wmoWgcxnHD3W8EK3Z9VopDM6YYHQ5zhmnO97p1ENyj8/IKdXEBGMw7nUgHNyuL2FwzF8gOaXXMQCAbQmMVsh7w6SAXPc+QTawZTOlwGAgt0OY7lNBdQFedsJ94fGpF3WqHP/W/MM4hunhHARI4jBOe9uY5mDvDwMuGVoEDQNc8TrdSC8gINux6gbGcZswfmJtLW5WNLAA0huWnfiCYBS8Hs11ItDIytLnAEkwCGsDM0S4DxHS3hCmVwoDq8vLyA/9k=

Άγιος Σιλουάνος ο Αθωνίτης

«Ο Κύριος, δεν ευαρεστείται με την προσευχή των υπερηφάνων. Όταν όμως θλίβεται η ψυχή του ταπεινού ανθρώπου, ο Κύριος πάντα την εισακούει.

Ένας γέρος ασκητής, που ζούσε στις πλαγιές του όρους Άθω, είδε ότι οι προσευχές των μοναχών ανέβαιναν στους ουρανούς και εγώ δεν εκπλήττομαι γι’ αυτό.

Ο ίδιος γέροντας, όταν ήταν μικρός και έβλεπε την στεναχώρια του πατέρα του για την ανομβρία που απειλούσε να καταστρέψει την συγκομιδή, απομακρύνθηκε στο βάθος του κήπου και προσευχήθηκε:

‘‘Κύριε, Εσύ είσαι Ελεήμων, Εσύ μας δημιούργησες, Εσύ μας τρέφεις και μας ενδύεις όλους. Βλέπεις, Κύριε, πώς στενοχωριέται ο πατέρας μου για την ανομβρία. Ρίξε τώρα βροχή στην γη!’’.

Και τα σύννεφα κάλυψαν τον ουρανό και κατέβηκε η βροχή και πότισε την γη.

Ένας άλλος γέροντας που ζούσε κοντά στην θάλασσα, μου διηγήθηκε το εξής:

‘‘Ήταν μια νύχτα σκοτεινή… Ο αρσανάς, ήταν γεμάτος από ψαρόβαρκες. Ξέσπασε θύελλα και πολύ γρήγορα δυνάμωσε. Οι βάρκες, άρχισαν να χτυπούν η μία την άλλη. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να τις συγκρατήσουν, αλλά αυτό ήταν αδύνατον μέσα στην βροχή και την θύελλα. Επικρατούσε μεγάλη σύγχυση. Οι ψαράδες, φώναζαν με όλη τους την δύναμη και ήταν φοβερό να ακούς κραυγές φοβισμένων ανθρώπων! Λυπήθηκα τον λαό του Θεού και άρχισα να προσεύχομαι με δάκρυα:

Κύριε, κάνε την θύελλα να κοπάσει! Σταμάτησε τα κύματα! Λυπήσου τους πονεμένους ανθρώπους Σου και σώσε τους!

Και σταμάτησε η θύελλα, γαλήνεψε η θάλασσα, και οι άνθρωποι, με ειρήνη πλέον, ευχαριστούσαν τον Θεό’’.

Υπήρξε εποχή που νόμιζα ότι ο Κύριος κάνει θαύματα μόνο με τις προσευχές των Αγίων. Τώρα όμως έμαθα ότι ο Κύριος θα κάνει το θαύμα Του και στον αμαρτωλό, αμέσως μόλις ταπεινωθεί η ψυχή του. Γιατί, όταν ο άνθρωπος μάθει την ταπείνωση, τότε ο Κύριος εισακούει τις προσευχές του.

Πολλοί λένε, από έλλειψη πείρας, ότι ‘‘ο τάδε άγιος έκανε θαύμα’’, αλλά εγώ έμαθα ότι το Άγιο Πνεύμα που ζει μέσα στον άνθρωπο κάνει τα θαύματα. Ο Κύριος ‘‘πάντας Ανθρώπους θέλει σωθήναι’’ (Α΄ Τιμ. β΄ 4) για να μένουν αιώνια μαζί Του. Γι’ αυτό και ακούει τις προσευχές του αμαρτωλού ανθρώπου και αυτό ή για το όφελος των άλλων ή γι' αυτού του ίδιου που προσεύχεται».
 
Πηγή: ekklisiaonline.gr

Η αγγλικανική εκκλησία διαλύεται...


Η Εκκλησία της Αγγλίας, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΚΚΛΗΣΙΑONLINE, φέρεται να εξετάζει σχέδιo σύμφωνα με το οποίο ιστορικοί ναοί σε όλη τη χώρα θα ανοίγουν μόνο άγιες μέρες, όπως Χριστούγεννα και το Πάσχα, λόγω των πληθυσμιακών μετακινήσεων και της ολοένα και μεγαλύτερης μείωσης στην προσέλευση μελών της εκκλησίας.

Σύμφωνα με έκθεση 66 σελίδων από την αρμόδια υπηρεσία της Αγγλικανικής Εκκλησίας πολλές εκκλησίες δεν είναι πλέον βιώσιμες, αφού μία στιςς τέσσερις ενορίες έχουν λιγότερους από 10 τακτικούς προσκυνητές.

Η έκθεση προτείνει κάποιες ενορίες να μετατραπούν σε "εκκλησίες εορτών" προκειμένου να ελαφρύνουν το οικονομικό βάρος, γεγονός που υποδηλώνει ότι θα ανοίγουν μόνο για βασικές ημερομηνίες από το θρησκευτικό ημερολόγιο, ή σε περιπτώσεις γάμων ή κηδειών!

Οι "εκκλησίες εορτών" είναι μόνο μία από τις εκτεταμένες αλλαγές που προτείνονται από την ομάδα αναθεώρησης, η οποία λέει ότι εστιάζεται στην "εξασφάλιση πνευματικής και αριθμητικής ανάπτυξης ώστε να εξυπηρετείται το κοινό καλό."

Το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν ότι είναι Αγγλικανοί έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία 10 χρόνια, σε συνάρτηση με την αύξηση των ατόμων που δηλώνουν ότι δεν είναι θρησκευόμενοι.
 
Πηγή: stoxos.gr
 
(Σχόλιο Εγκολπίου: Πανευρωπαϊκώς η Χριστιανική παρουσία μειώνεται στην κοινωνία και έδαφος κερδίζει με την παράνομη μετανάστευση η ισλαμική σατανική θρησκεία. Πρέπει όλοι μας να αναρωτηθούμε τί έφταιξε και η Ευρώπη σημειώνει την παρακμή αυτή. 
 
Όλες οι χριστιανικές εκκλησίες έχουν μεγάλο μέσο όρο πιστών, οι νέοι απομακρύνθηκαν από τον Χριστό και οι ηλικιωμένοι είναι το βασικό ποίμνιο όλων των ομολογιών. 
 
Άποψη του ιστολογίου μας είναι ότι όλοι, άλλοι λίγο άλλοι πολύ, ξέχασαν το μήνυμα του Κυρίου και την διδαχή των αγίων και υιοθέτησαν ανθρώπινες παραδόσεις που λίγη, ως καθόλου, σχέση έχουν με το Ευαγγέλιο και την παράδοση...)

Jihad...

Αποχαιρετά τους συμπολεμιστές του, κλαίνε κάποιοι, αυτός χαμογελά και είναι ευτυχισμένος. Γιατί; Γιατί θα γίνει μάρτυρας και θα του δώσει ο αλλάχ, παρθένες με μεγάλα μαύρα μάτια. Και αυτές είναι για την απόλαυση του μάρτυρα.

Οι ισλαμιστές τον λένε μάρτυρα αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας δολοφόνος που εν ονόματι του σαλαφιστικού ισλάμ και των παρθένων, ζώνεται εκρηκτικά, πάει σ' έναν επιλεγμένο στόχο και αφού πλησιάζει όσο μπορεί ανατινάζει τον εαυτό του. Αν καταφέρει να σκοτώσει πολλούς απίστους τόσο το καλύτερο γι' αυτόν. Αυτή είναι η διδασκαλία του ακραίου ισλάμ για το τζιχάντ, τον ιερό πόλεμο των μουσουλμάνων.


Πηγή: stoxos.gr

Ο τούρκος πρωθυπουργός και ο δολοφόνος του Σολωμού Σολωμού.

http://1.bp.blogspot.com/-D3HwODhAZYk/ViP2otLxhhI/AAAAAAAG9fg/G4DcCvnvIgU/s640/dc3827e86e3638e3d7434d25e0eb066e_M.jpg

Έχοντας δίπλα του στην εξέδρα έναν δολοφόνο ο Ερντογάν εγκαινίασε τον αγωγό νερού στα κατεχόμενα. Και ήταν ο δολοφόνος του Σολωμού Σολωμού!

Ο Κενάν Ακίν πρώην τούρκος αξιωματικός που πυροβόλησε εν ψυχρώ και άνανδρα τον Σολωμό Σολωμού όταν προσπάθησε να κατεβάσει τη τουρκική σημαία όχι μόνο κυκλοφορεί ελεύθερος αλλά θεωρείται και σημαντικό …πρόσωπο. Τόσο ώστε να είναι δίπλα στον πρόεδρο της Τουρκίας. Ο οποίος είναι λίγο δύσκολο να μην γνώριζε ότι δίπλα του είχε έναν δολοφόνο.

Όλα αυτά στη χθεσινή τελετή για τα εγκαίνια του αγωγού νερού από την Τουρκία στα κατεχόμενα, παρέστησαν λεγόμενοι αξιωματούχοι του ψευδοκράτους.

Το κουμπί των εγκαινίων πάτησε ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και από την εξέδρα χαιρετούσε το πλήθος που ζητωκραύγαζε. Δίπλα του ο φονιάς Ακίν!
 
Πηγή: stoxos.gr

Ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών υποστηρικτής του ISIS.


http://3.bp.blogspot.com/-NWolhFRrAkM/ViR8Ha4JN0I/AAAAAAAG9n0/PAgnE7hHzl0/s640/%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2588%25CE%25B7%2B%25281%2529.png

O Hakan Fidan, ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, που είναι γνωστή με το ακρωνύμιο MIT, o oποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής του Τούρκου Προέδρου Ρ.Τ. Ερντογάν, σε δηλώσεις του καταδίκασε τη ρωσική στρατιωτική επέμβαση στη Συρία, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι προσπαθεί να «πνίξει» την επανάσταση των Ισλαμιστών της Συρίας καθώς επίσης και ότι παραβιάζει τους κανονισμούς των Ηνωμένων Εθνών.

«Το ΙSIS είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να δεχτούμε ότι δεν μπορούμε να εξαλείψουμε μια καλά οργανωμένη και δημοφιλή δομή, όπως το Ισλαμικό Κράτος. Ως εκ τούτου, καλώ τους συναδέλφους μου στη Δύση να αναθεωρήσουν τη νοοτροπία τους και να ματαιώσουν τα σχέδια του Βλαντιμίρ Πούτιν που επιθυμεί να συντρίψει τους Ισλαμιστές επαναστάτες της Συρίας ισλαμιστές επαναστάτες», δήλωσε ο Fidan, στο Πρακτορείο ειδήσεων Anadolu

Ο Fidan, πρόσθεσε ότι, προκειμένου να η Τουρκία να διαχειριστεί τον τεράστιο αριθμό των ξένων τζιχαντιστών που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Συρία, είναι επιτακτική ανάγκη το ISISνα δημιουργήσει ένα προξενείο ή τουλάχιστον ένα πολιτικό γραφείο στην Κωνσταντινούπολη. Τόνισε ότι είναι σταθερή η πεποίθηση της Τουρκίας για την παροχή ιατρικής περίθαλψης σε όλους τους τραυματίες που εγκαταλείπουν τη Συρία λόγω των αεροπορικών επιδρομών της αδίστακτης (όπως είπε) Ρωσίας.

Πρόσφατα, συνέχισε, καθώς μαίνονται οι σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ του Ρωσικού Στρατού και του ISIS, αμέτρητοι τραυματίες μαχητές του ISIS εισέρχονται στο τουρκικό έδαφος και γίνονται δεκτοί στα στρατιωτικά νοσοκομεία της επαρχίας Χατάι.

Πηγή: stoxos.gr

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Πολιτικός ή θρησκευτικός γάμος; Το ψευτοδίλλημα της κρίσης!

http://2.bp.blogspot.com/-qhHU3vPsinM/Vbd4qSYuaDI/AAAAAAAAWgg/Gzir1GNBCXo/s1600/politikos_gamos%2Bedited.jpg

 Κλασικό ύφος γάμου πια, που στατιστικά οδηγεί σε αποτυχία μητρότητος, πατρότητος και συζυγίας...
 
Συζητοῦσα μέ μιά ὁμάδα νέων γιά τό θέμα τοῦ γάμου, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ προγραμματισμένου γάμου μιᾶς ἀπό τίς κοπέλες τῆς παρέας. Ἡ κουβέντα ξεκίνησε ὅταν ἡ κοπέλα ἀνακοίνωσε ὅτι παντρεύεται τόν ἄλλο μήνα, μέ πολιτικό ὅμως γάμο. Ἕνας νεαρός ἐπεσήμανε ὅτι οἱ πολιτικοί γάμοι ἔχουν πολλαπλασιαστεῖ ἐνῶ οἱ θρησκευτικοί γάμοι ἀποφεύγονται. «Πολλοί φίλοι καί γνωστοί μου παντρεύονται μέ πολιτικό γάμο, γιατί ἄραγε;» σχολίασε. Ἡ κοπέλα ἀπάντησε ἀμέσως ὅτι ὁ θρησκευτικός γάμος κοστίζει πάρα πολλά χρήματα ἐνῶ ὁ πολιτικός κοστίζει ἐλάχιστα. «Τόσα πολλά χρήματά σου ζήτησε ἡ Ἐκκλησία;» ρώτησα κι ἐγώ. «Ὄχι», ἔσπευσε νά διορθώσει ἡ κοπέλα.

«Τό τραπέζι πού ἀκολουθεῖ κοστίζει τά χρήματα!» Ἔχει ἐπικρατήσει λοιπόν, ἕνα κοινωνικό συμβόλαιο σύμφωνα μέ τό ὁποῖο οἱ νέοι μποροῦν νά παντρεύονται στό Δημαρχεῖο χωρίς νά τούς κοστίζει τίποτε, ἐνῶ ἄν παντρευτοῦν στήν Ἐκκλησία θά πρέπει νά ἔχουν πολλά χρήματα νά διαθέσουν, διότι βγαίνοντας ἀπό τήν Ἐκκλησία πρέπει νά τραπεζώσουν ὅλους τους συγγενεῖς! Δέν μπορεῖ νά μήν ἀναρωτηθεῖ κανείς, μέ πόση εὐκολία ἀποδέχθηκε ἡ σημερινή κοινωνία αὐτήν τήν παραδοχή, ἡ ὁποία εἶναι παντελῶς παράλογη; Καί εἶναι παράλογη διότι δέ νομίζω νά στέκει στή λογική ἑνός νοήμονος ἀνθρώπου ἡ ἄποψη ὅτι ἄν παντρευτεῖς στήν Ἐκκλησία πρέπει νά κάνεις μεγάλα τραπέζια, ἐνῶ ἄν παντρευτεῖς στό Δημαρχεῖο θά καλέσεις λίγους καί καλούς, χωρίς μεγάλο κόστος! Γιατί δηλαδή, νά μήν καλέσεις λίγους καί καλούς στήν Ἐκκλησία; Σέ στέλνει κανένας ἱερέας σέ τραπέζια; Τό τραπέζι τί σχέση ἔχει μέ τό Μυστήριο τοῦ Γάμου; Ἀποτελεῖ προϋπόθεση γιά νά παντρευτοῦν οἱ ἄνθρωποι; Τό ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία; Ὄχι! Ἄν τό ὅριζε ἡ Ἐκκλησία δέν θά τό ἀκολουθοῦσε κανείς!

Ἐδῶ εἶναι τό πρόβλημα τῆς ἐποχῆς μας! Ὅ,τι ὁρίζει ὁ Ἱερός Νόμος, τό ὁποῖο εἶναι πρός οἰκοδομήν τοῦ ἀνθρώπου, ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος τό ἀπορρίπτει καί τό θεωρεῖ ὀπισθοδρομικό. Αὐτά ὅμως πού ὁρίζουν οἱ ἄγραφοι κοινωνικοί νόμοι, ὅσο παράλογα κι ἄν εἶναι, τά τηροῦν οἱ ἄνθρωποι μέ εὐλάβεια!!
 
Θεωρεῖται πιό σημαντικό στή σημερινή μας κοινωνία νά κάνουν οἱ νεόνυμφοι μεγάλα τραπέζια καί γλέντια, νά ξοδεύουν περιουσίες καί νά καλοῦν ὅλους τούς συγγενεῖς, τούς ὁποίους στήν πλειοψηφία τους δέν θά τούς ξανασυναντήσουν στή ζωή τους, παρά νά ἀκολουθήσουν τόν ἀσφαλῆ καί ἐγγυημένο λόγο τῆς Ἐκκλησίας πού εὔχεται μέ ἀληθινή ἀγάπη γιά τούς ἀνθρώπους: «...Διαφύλαξον αὐτούς, Κύριε ὁ Θεός ἠμῶν, ὡς διεφύλαξας τούς ἁγίους τρεῖς Παίδας ἐκ τοῦ πυρός, καταπέμψας αὐτοῖς δρόσον οὐρανόθεν· καί ἔλθοι ἐπ’ αὐτούς ἡ χαρά ἐκείνη, ἥν ἔσχεν ἡ μακαρία Ἑλένη, ὅτε εὗρε τόν Τίμιον Σταυρόν..»

Τό κοινωνικό συμβόλαιο, ὅσο κι ἄν δυσκολεύει τή ζωή τῶν ἀνθρώπων, γίνεται ἀποδεκτό ἀπό ὅλους, χωρίς δεύτερη σκέψη, ἐνῶ ὁ Ἱερός Νόμος τῆς Ἐκκλησίας πού ἐξασφαλίζει καί εὐλογεῖ τή ζωή τῶν ἀνθρώπων θεωρεῖται ὀπισθοδρομικός καί ξεπερασμένος!

Πῶς διαμορφώνονται ἄραγε αὐτές οἱ κοινωνικές ἀντιλήψεις; Καί μέ πόση εὐκολία τίς ἀποδέχεται ὁ δῆθεν σκεπτόμενος σύγχρονος ἄνθρωπος; Πόση εὐθύνη ἔχουμε ἐμεῖς οἱ γονεῖς, πού ἀνατρέφουμε τά παιδιά μας μέ αὐτά τά στερεότυπα, ὑποχρεώνοντάς τα νά τά ἀποδέχονται χωρίς δεύτερη σκέψη; Ἐπιβάλλουμε στά παιδιά τήν ἄποψη ὅτι οἱ συγγενεῖς κατά σάρκα εἶναι πολύ σημαντικοί στή ζωή τους, ἄσχετα ἐάν δέν ἔχουν καμμία σχέση μεταξύ τους, ἄσχετα μέ τό ἄν ἔχουν ἄλλες νοοτροπίες, ἄλλα πιστεύματα, ἄλλη θεώρηση γιά τή ζωή. Ἐπειδή καί μόνο εἶναι συγγενεῖς ὀφείλουν τά παιδιά νά τούς συγκεντρώσουν ὅλους γύρω ἀπό ἕνα τραπέζι καί μετά… ἄς μήν τούς ξαναδοῦν ποτέ! Αὐτό, βέβαια, θά πρέπει νά τό ἐπαναλάβουν καί στή βάπτιση τῶν παιδιῶν τους καί γι’ αὐτό θά προσανατολιστεῖ ἡ σύγχρονη κοινωνία σέ λίγο νά καταργήσει τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος καί νά τό ἀντικαταστήσει μέ τήν τελετή ὀνοματοδοσίας στό Δημαρχεῖο!

Μέ πόσο ὕπουλο καί δόλιο τρόπο καθιερώνεται στήν Πατρίδα μας ἡ ἀποστασία ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν ἀληθινή Ζωή καί ἐμεῖς, οἱ ὑποτιθέμενοι Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, μέ πόση ἀφέλεια καί χωρίς καθόλου ἀντιστάσεις ἔχουμε παραδοθεῖ στόν παραλογισμό τῆς ἐποχῆς μας!! Οἱ ἀντιστάσεις μας καί ἡ ἀντίδρασή μας ἐξαντλοῦνται μόνο πρός τόν λόγο τῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποία θέλουμε νά ἐξαφανίσουμε ἀπό τήν Πατρίδα μας. Αὐτή θεωροῦμε ὅτι εἶναι ὀπισθοδρομική καί ξεπερασμένη! Οἱ σύγχρονες πεποιθήσεις μας, ὅμως, ὅσο παράλογες καί ἄν εἶναι, εἶναι κατά τήν κρίση μᾶς γνήσιες καί ἀληθινές! Πόσος ἀκόμη παραλογισμός χωράει στήν ἐποχή μας;

Περιοδικό "Ενοριακή Ευλογία''

Πηγή: proskynitis.blogspot.gr

Οι παπάδες κατέστρεψαν την χώρα;


 
 
... Άθλιοι και βρώμικοι άνθρωποι, αχάριστοι απέναντι σε οποιαδήποτε ευεργεσία, υπόλογοι στην ιστορία, μικρόνοες και εμπαθείς, γεμάτοι από μισαλλοδοξία, επιτέλους ξιφούλκησαν φανερά κινούντες την πτέρναν κατά της Ευεργέτιδος Εκκλησίας και του Ιερού αυτής Κλήρου...

Με θλίψη, διάβασα πικρόχολα σχόλια, με αφορμή έωλο και ανυπόγραφο κείμενο που τις τελευταίες ώρες(σ.σ.εβδομάδες) ελευθέρως κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και δια του οποίου κάποιοι θέλουν να συγκεντρώσουν υπογραφές ώστε η Εκκλησία να φροντίσει για την αποπληρωμή του δημοσιονομικού χρέους αυτής της χώρας και κοινής μας Πατρίδος.

Διάβαζα τα σχόλια που ακολουθούσαν και πικράθηκα! Στάθηκα σε ένα: ''οι Παπάδες, κατέστρεψαν την χώρα!'' Θα πει κάποιος, υπερβολές! Όμως αυτές οι υπερβολές, αντικατοπτρίζουν τα αισθήματα της καρδίας κάποιων κατά του Ιερού Κλήρου και της Εκκλησίας, διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα...

Δεν μπόρεσα να αντισταθώ στον πειρασμό και να απαντήσω! Και την απάντηση μου, την θέτω στην δική σας κρίση μαζί με τους προβληματισμούς μου. Έγραψα λοιπόν:'' Ήθελα να ήξερα που έκρυβαν κάποιοι το μίσος τους για τους παπάδες και το βγάζουν τώρα!
 
Γιατί θα πρέπει κάποτε να πούμε την αλήθεια στο λαό. Μάλιστα! Οι παπάδες φέραμε την Ελλάδα στο χείλος του γκρεμού! Οι παπάδες οδηγήσαμε αυτόν τον λαό στην εξαθλίωση. Υπογράψαμε μνημόνια ώστε να αναγκαστεί ο κοσμάκης να έρθει στα συσσίτια της Εκκλησίας στα κοινωνικά παντοπωλεία και στα φαρμακεία. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι διότι σήμερα η Ελλάς η χώρα των ηρώων και των αυτοεξώριστων έγινε περίγελος στα πέρατα της γης! Μία μπορεί να είναι η ποινή: θάνατος! Ε, λοιπόν κύριοι, οι παπάδες είμαστε συνηθισμένοι ακόμα και γιαυτό! Και τούτο μπορούν να σας το ομολογήσουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας! ''.

Αυτό είμαστε για κάποιους; Οι καταστροφείς αυτής της χώρας; Οι κληρικοί οδηγήσαμε τον λαό σε διχασμό; Οι κληρικοί προκαλέσαμε Εθνικές καταστροφές κατά τις οποίες οι Έλληνες οδηγήθηκαν ως πρόβατα στην σφαγή; Αντίθετα! Οι παπάδες σταθήκαμε κοντά σε αυτόν τον λαό, όταν όλοι πλέον τον είχαν εγκαταλείψει! Και εάν χρειασθεί, και πάλιν! Θα πεινάσουμε με τον λαό μας, θα πορευτούμε τον ίδιο δρόμο με τον λαό μας και ίσως εάν οι περιστάσεις το επιβάλλουν ακόμα και την ζωή μας να δώσουμε για αυτόν τον λαό!

Να τα δώσει όλα οι Εκκλησία! Σε ποιους; Σε όσους αποδεκάτισαν, δέσμευσαν ή και υποχρεωτικά απαλλοτρίωσαν την περιουσία Της; Σε ποιους; Στους Εθνικούς μειοδότες που κατά καιρούς κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο με μοναδικό κριτήριο τους την αύξηση της προσωπικής τους περιουσίας; Να τα δώσει όλα η Εκκλησία για μια ακόμη φορά για την σωτηρία της Πατρίδος! Λες και μέχρι σήμερα, η Εκκλησία δεν φορολογείται για τα εναπομείναντα ακίνητα της! Λες και εμείς οι κληρικοί, δεν φορολογούμεθα όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες, ώστε να μεισθοδοτούνται όλοι οι υπόλοιποι!

Τόσο κακό κάναμε οι Κληρικοί σε αυτό τον τόπο της αποστασίας και του διχασμού! Της αποστασίας από όλες τις συνεκτικές αξίες, τα ήθη και τα έθιμα που για αιώνες διατήρησαν την ιστορική συνοχή του Έθνους, τον διχασμό της πολιτικής ταυτότητας και ιδεολογίας που έφερε στην εξουσία σαλτιμπάγκους δημαγωγούς που έπεισαν τον λαό πως είναι οι σωτήρες του και στην δύσκολη ώρα αφού πρώτα τον έστυψαν σαν λεμονόκουπα τον πέταξαν στην άκρη!

Ε, όχι λοιπόν! Αυτή η αχαριστία, θα έλθει η ώρα που θα αντιμετωπίσει την ένδικον μισθαποδοσία! Μπορεί ως πρόσωπα να σφάλαμε σοβαρά. Μπορεί να λειτουργήσαμε με λανθασμένες πρακτικές! Αλλά προδότες αυτού του λαού, δεν υπήρξαμε ποτέ! Εύχομαι, ειλικρινά το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, να μην έλθει ποτέ η ώρα, που οι δοκιμασίες του λαού, θα αναδείξουν ξανά στο ιστορικό προσκήνιο την Εθναρχούσα Εκκλησία. Γιατί όταν συμβεί αυτό, θα σημαίνει πως ο λαός αυτός, θα βρίσκεται κάτω από συνθήκες, που οι Ιστορία κατέγραψε ως Εθνικές καταστροφές...

π. Θωμάς Ανδρέου
 
Πηγή: proskynitis.blogspot.gr

Η υπέρτατη αγάπη του Αγίου γέροντα Αμβροσίου της Όπτινα, (+10 Οκτωβρίου 1891).


Η καρδία του ήταν ευαίσθητη. Είχε την ικανότητα να αγαπάει χωρίς όρια κάθε άνθρωπο που βρισκόταν απέναντι του, ξεχνώντας τον ίδιο του τον εαυτό. Αύτη ή διαρκής παραμέληση του εαυτού του χάριν του πλησίον αποτελούσε την επιλεγμένη από τον στάρετς Αμβρόσιο στάση ζωής.


Έλεγε: «Όλη μου την ζωή δεν κάνω τίποτε άλλο παρά να σκεπάζω τις στέγες των άλλων, ενώ ή δική μου μένει τρύπια». Αλλά ή ανθρώπινη ύπαρξη δεν μπορεί να φθάσει στην υπέρτατη τελείωση, εάν δεν πάψει να υπάρχει γι' αυτήν την ίδια, εάν δεν δοθεί σε όλους. Αυτό είναι το θεμέλιο τού ευαγγελικού λόγου, ό όποιος, όταν βιώνεται μέχρι τέλους, κάνει τους αληθινούς χριστιανούς όμοιους με τον Θεό-γιατί ό Θεός είναι ή ζωντανή και προσωπική εστία κάθε αγάπης.

Κανένα ανθρώπινο ελάττωμα, κανένα αμάρτημα δεν μπορούσε να γίνει εμπόδιο στην αγάπη τού Γέροντος Αμβροσίου.Προτού κρίνει, συνέπασχε και αγαπούσε. Γι' αυτό τον λόγο οι αμαρτωλοί πήγαιναν κοντά του χωρίς φόβο, με εμπιστοσύνη και ελπίδα. Μια νέα ή οποία έμεινε έγκυος, εκδιώχθηκε από τον πατέρα της, έναν πλούσιο έμπορο, ό οποίος επί πλέον την καταράστηκε. Αυτή ζήτησε καταφύγιο και παρηγοριά κοντά στον στάρετς Αμβρόσιο, ό οποίος την δέχθηκε με γλυκύτητα και την εγκατέστησε σε σπίτι φίλων σε μια γειτονική πόλη όπου μπόρεσε να φέρει στον κόσμο το παιδί της.
 
Ό στάρετς σε τακτά διαστήματα έστελνε χρήματα στην νεαρή μητέρα, ή οποία ερχόταν να τον δει κατά καιρούς με τον γυιό της. Με την συμβουλή τού Γέροντα ή νέα γυναίκα, πού ήξερε να ζωγραφίζει, άρχισε να κερδίζει το ψωμί της φτιάχνοντας εικόνες. Μερικά χρόνια αργότερα ό έμπορος συμφιλιώθηκε με την κόρη του και αγάπησε πολύ τον εγγονό του.

 
 
 Ό π. Αμβρόσιος επεδίωκε πρώτα ν' ανακουφίσει τις ανθρώπινες υπάρξεις από τον πόνο τους, πριν τις οδηγήσει στον δρόμο της αρετής. Προς το τέλος της ζωής του συχνά άκουγε κανείς να λέει με χαμηλή φωνή κουνώντας το κεφάλι:
 
«Ήμουν αυστηρός στην αρχή του στάρτσεστβό μου, αλλά τώρα έγινα επιεικής. Οι άνθρωποι έχουν τόσον πόνο, τόσον πόνο!».
 
Όταν υποδεχόταν τους καινούργιους του επισκέπτες, ό στάρετς πήγαινε πάντα στους πιο πονεμένους,διάλεγε αυτούς πού είχαν περισσότερη ανάγκη παρηγοριάς και έβρισκε τις κατάλληλες λέξεις, για να τους ξαναδώσει το θάρρος, την ελπίδα, την χαρά της ζωής. Εξίσου καλός προς όλους, εκδηλώνοντας ιδιαιτέρως την αγάπη του στους δυσάρεστους, στους ανυπόφορους, στους πωρωμένους αμαρτωλούς, τούς περιφρονημένους από την κοινωνία, ποτέ δεν απελπίσθηκε μπροστά στην άβυσσο των ανθρωπίνων αμαρτημάτων, ποτέ δεν είπε: «Δεν μπορώ να κάνω τίποτε γι' αυτό».

Βλαντίμιρ Λόσσκυ, Αγιοι Γέροντες της Οπτινα, Α', Όσιος Αμβρόσιος, β' έκδ., Σταυροπηγιακή και Συνοδική Ι. Μονή Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, Κάλαμος Αττικής 2002, σελ 28-30.

Πηγή:
proskynitis.blogspot.gr

Πέρασαν ή είναι στη Πατρίδα μας τζιχαντιστές;
Σε ερώτηση δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας επιβεβαίωσε την διελευση ατόμων τα οποία έχουν απασχολήσει για εξτρεμιστικές δράσεις (Τζιχαντιστών) από την Ελληνική επικράτεια, με τις μεταναστευτικές ροές.

Αναφορά σε 350.000 μεταναστευτικές ροές έκανε ο αρμόδιος Υπουργός εα Υ/Γ Νίκος Τόσκας από τις αρχές του χρόνου.

Σε ερώτηση δημοσιογραφων «αν έχουν εντοπισθεί άτομα τα οποια έχουν απασχολήσει με δράσεις Τζιχαντιστών, ο αρμόδιος Υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά, «Το παρακολουθούμε το θέμα! Δε μπορώ να αναφερθώ σε περιστατικά και ονόματα. Είμαστε σε συνεργασία με χώρες και υπηρεσίες του εξωτερικού».

Απόσπασμα των ερωτήσεων που δέχθηκε ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου για το θέμα της διέλευσης από την Ελλάδα, άτομα ύποτα για σχέση με ΤΖιχαντικές ή το Ισλαμικό Κράτος.

*Δημοσιογράφος: Ανάμεσα στους 350.000 που είπατε που μπήκαν στην Ελλάδα από την αρχή του χρόνου έχουν διαπιστωθεί από τις Υπηρεσίας σας ή την ΕΥΠ να έχουν περάσει άτομα ύποπτα για σχέση με τους Τζιχαντιστές ή το Ισλαμικό Κράτος .

Υπουργός: Όπως ξέρετε τα περιστατικά εγκληματικότητας που προέρχονται από μετανάστες είναι σχεδόν μηδενικά, αυτοί οι άνθρωποι κοιτάζουν να σώσουν το κεφάλι τους κοιτάζουν να περάσουν από την Χωρά μας και να πάνε εκεί που έχουν προορισμό και αν θέλετε και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν και κάποια λεφτά στην τσέπη τους επομένως δεν είχαμε το αποτέλεσμα όμως δεν είχαμε περιστατικά εγκληματικότητας , σε ότι αφορά την περίπτωση να περάσουν και άνθρωποι που έχουν σχέση με οργανώσεις εξτρεμιστών Τζιχαντιστων, το παρακολουθούμε το θέμα ειδικά η ΕΥΠ και η Ελληνική Αστυνομία το παρακολουθεί φυσικά δεν πρόκυπτε να αναφερθώ σε ονόματα και περιστατικά αλλά το παρακολουθούμε στενά και συνεργαζόμαστε και με άλλες χώρες για αυτό.

*Δημοσιογράφος: Και από παλαιότερες υποθέσεις που ξέρουμε και από ενημερώσεις που είχαν κάνει στην ΕΥΠ ξένες υπηρεσίες είχαν υπάρξει κάποια περιστατικά στην χωρά, για να επανέλθω
Υπουργός: Μην τα συνδέετε όλα αυτά είναι λάθος για λόγους αντικειμενικότητας

*Δημοσιογράφος: Δεν τα συνδέω, απλώς τα αναφέρω στην περίπτωση του Βελγίου, η ενημέρωση που έχετε εσείς μέχρι στιγμής σας δείχνει ότι ενδεχομένως έχουν περάσει κάποια άτομα τα οποία ανήκουν σε φονταμενταλιστικές ισλαμικές οργανώσεις στην χώρα είτε την χρησιμοποίησαν ως πέρασμα για να ακριβολογούμε.

Υπουργός: Έχουμε το νου μας παρακολουθούμε κάποιες καταστάσεις και κάποια πρόσωπα, υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες χώρες , αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ για αυτό το θέμα.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport 

Πηγή:
 stoxos.gr

FOCUS LIFE: 11/10/2015 Κώστας Ζουράρις "Βουλευτής - Συγγραφέας"

Ακούστε μία συνέντευξη του κ. Ζουράρη από το 11ο λεπτό και μετά... Διαφωνούμε ως Χριστιανικό ιστολόγιο με κάποιες λέξεις του κ. Ζουράρη αλλά ο άνθρωπος δεν λέει ψέματα... Παιδεία απολύτως, κατά την άποψη μας, φτωχή σε Ελλάδα και Ορθοδοξία...

Έδειραν τον επίδοξο βιαστή της ανηψιάς και κατηγορήθηκαν για ξυλοδαρμό...

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ Η ΔΥΣΗ: ΕΣΠΑΣΑΝ ΣΤΟ ΞΥΛΟ ΣΕΝΕΓΑΛΕΖΟ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗ ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΝΑ ΒΙΑΣΕΙ 13ΧΡΟΝΗ... ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΛΑΒΑΝ ΓΙΑ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟ!!! 


 

Το κορίτσι περίμενε στην στάση του λεωφορείου κοντά,όπου και ο επίδοξος βιαστής την προσέγγισε και άρχισε να την θωπεύει τραβώντας την με βία για να την απαγάγει ώστε να συνεχίσει το έργο του.

Ευτυχώς σε παρακείμενο κατάστημα στο Bar Primavera,βρισκόταν ο αδελφός του πατέρα του κοριτσιού και μαζί με έναν φίλο του τράβηξαν την μικρή από τα χέρια του βιαστή και τον έλιωσαν κυριολεκτικά στο ξύλο.Σύμφωνα με μαρτυρίες του έριχναν συνεχώς γροθιές,αλλά και κλωτσιές στα γεννητικά όργανα μέχρι που ο επίδοξος βιαστής κατέρρευσε.

Η αστυνομία που κατέφθασε,είχε ειδοποιηθεί από τον ίδιο τον βιαστή... (παρόλο που ήταν πεσμένος στο έδαφος) ... και συνέλαβε τον θείο της ανήλικης απαγγέλοντας του κατηγορίες για ξυλοδαρμό!

Μετά από 4 ώρες ο άνθρωπος αφέθηκε ελεύθερος με τις κατηγορίες τις εκ προθέσεως σωματικές βλάβες,κάτι όμως που δεν απαιτεί και την προφυλάκιση του !!!

Ο επίδοξος βιαστής συνελήφθη αφού πρώτα τον μετέφεραν στο νοσοκομείο,για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Αυτό συνέβη στο Pontecagnano, της Σικελία.
 
Πηγή: stoxos.gr

Το ISIS τρομοκρατεί με σταυρώσεις...Νέες φρικιαστικές εικόνες από τη δράση των τζιχαντιστών έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Αυτή τη φορά πρόκειται για μικρά παιδιά τα οποία οι τζιχαντιστές υποχρέωσαν να παρακολουθήσουν από κοντά τον αποκεφαλισμό και τη σταύρωση δύο ανθρώπων.

Το ISIS - Ισλαμικό Κράτος, χρησιμοποιεί τη βάρβαρη αυτή πρακτική ως... παραδειγματισμό καθώς συχνά τζιχαντιστές συγκεντρώνουν πλήθη προκειμένου να παρακολουθήσουν ζωντανά τις άγριες εκτελέσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες την προηγούμενη εβδομάδα οι τζιχαντιστές έκοψαν τα ακροδάχτυλα ενός χριστιανόπουλου μπροστά στα μάτια του ιερέα πατέρα του πριν σταυρώσουν και τους δύο τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες στόχος των τζιχαντιστών ήταν να υποχρέωσουν τους Σύρους χριστιανούς ενός χωριού κοντά στο Χαλέπι να αλλαξοπιστήσουν και να ασπαστούν το Ισλάμ.
 
Πηγή: stoxos.gr

Αν είναι αλήθεια είναι μία μεγάλη ανακάλυψη. Βρέθηκαν τα Βιβλικά Σόδομα στην Ιορδανία;


Οι ειδικοί ερευνούν την περιοχή Ταλ ελ Χαμάαμ στην Ιορδανία και έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα λείψανα μίας τεράστιας πόλης που χρονολογείται από την Εποχή του Χαλκού ταιριάζουν με τη βιβλική περιγραφή της πόλης, που σύμφωνα με τις Γραφές καταστράφηκε από τον Θεό ως τόπος ακολασίας.

Όχι μόνο είναι η μεγαλύτερη πόλη στην περιοχή ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού, όπως περιγράφεται στη Βίβλο, αλλά χρονολογείται επίσης μεταξύ 3500 και 1540 π.Χ. και φαίνεται να εγκαταλείφθηκε ξαφνικά.

H πλειονότητα των αναφορών για τα Σόδομα και τα Γόμορρα εμφανίζονται στο βιβλίο της Γένεσης. Οι δύο πόλεις ήταν βασίλεια στην πεδιάδα του Ιορδάνη ποταμού, βόρεια από τη Νεκρά Θάλασσα και περιγράφονται στη Βίβλο ως ανθισμένα, καταπράσινα και με πολλά νερά.

 
Συγκριτικά, το τεράστιο Ταλ ελ Χαμάαμ, χρονολογείται μεταξύ 3500 και 1540 πΧ και το γεγονός ότι τα Σόδομα αναφέρονταν ως η μεγαλύτερη πόλη στην περιοχή – 5 με 10 φορές μεγαλύτερα από τις άλλες πόλεις- το καθιστούν μια προφανής επιλογή.

Ο Στιβ Κόλινς από το Πανεπιστήμιο Τρίνιτι νοτιοδυτικά του Νέου Μεξικού, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ανασκαφής είπε στο Popular Archaeology ότι το Ταλ ελ Χαμάαμ ήταν μία «τερατώδης» σε μέγεθος πόλη σε σύγκριση με άλλες στην περιοχή την ίδια περίοδο.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι η πόλη που ανακάλυψαν είναι τα Σόδομα καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι ευδοκίμησε στις όχθες του ποταμού Ιορδάνη και ήταν ένας σημαντικός εμπορικός δρόμος, όπως περιγράφεται στη Βίβλο. Περαιτέρω στοιχεία που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς είναι ότι το Ταλ ελ Χαμάαμ ξαφνικά εγκαταλείφθηκε σε κάποιο χρονικό σημείο προς το τέλος της Μέσης Εποχής του Χαλκού.

 
 
«Το Ταλ ελ Χαμάαμ ταιριάζει με την περιγραφή του χώρου όπου βρισκόταν Σόδομα σύμφωνα με τη Βίβλο, ως η μεγαλύτερη πόλη της εύφορης ανατολικής περιοχής Κικάρ. Έτσι, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι, αν ήθελε κανείς να βρει τα Σόδομα, θα έπρεπε να αναζητήσει την μεγαλύτερη πόλη που υπήρχε στην περιοχή αυτή κατά τη διάρκεια της Εποχής του Χαλκού, την εποχή του Αβραάμ. Όταν ερευνήσαμε την περιοχή, το Ταλ ελ Χαμάαμ ήταν μια προφανής επιλογή, δεδομένου ότι ήταν πέντε έως 10 φορές μεγαλύτερο από τις άλλες πόλεις της Εποχής του Χαλκού σε όλη την περιοχή, ακόμη και εκείνες που βρίσκονταν πέρα από τον Ιορδάνη ποταμό»

Η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης περιγράφει πώς ο Θεός κατέστρεψε τους «κακούς αμαρτωλούς» των Σοδόμων με φωτιά και θειάφι. Και οι δύο πόλεις έχουν χρησιμοποιηθεί ως μεταφορές για τηνφαυλότητα και την ομοφυλοφιλία.

Ο Δρ Κόλινς εξηγεί ότι η πόλη εγκαταλείφθηκε στο τέλος της Εποχής του Χαλκού, ίσως μετά από ένα σεισμό, αλλά άλλοι εμπειρογνώμονες προτείνουν ότι η ερήμωση έγινε μετά από πτώση αστεροειδούς, που ερμηνεύθηκε ως θεϊκή οργή. 

Πηγή: stoxos.gr

Το Ισλάμ δημιουργεί τέρατα;


 ''Θα γίνεις μουσουλμάνος; Αν δεν θες θα σου δώσω μία σφαίρα στο κεφάλι άπιστε. Στ' όνομα του αλλάχ του ελεήμονος, του πολυεύσπλαχνου.'' Αυτή είναι η λογική των ριζοσπαστών μουσουλμάνων. Οι μετριοπαθείς φοβούνται να μιλήσουν διότι απειλούνται από τους ριζοσπάστες...

Ψυχοπαθή άτομα και ψυχοπαθητική συμπεριφορά βρίσκονται σε όλες τις κουλτούρες και τις θρησκείες. Αλλά μια από αυτές βρίσκεται στην κορυφή. Οι καθημερινές μαζικές δολοφονίες, η τρομοκρατία, οι διώξεις και οι εκτελέσεις που διαπράττουν οι οπαδοί του Ισλάμ είναι κάτι που προξενεί απέχθεια καθώς η εφευρετικότητα πίσω από τις επιθέσεις – όπου πάντα αναζητούνται νέοι και πιο αποτελεσματικοί τρόποι για τη θανάτωση και την τρομοκρατία ανθρώπων - είναι εκπληκτική: αεροπλάνα που πέφτουν σε ουρανοξύστες, κυνήγι άοπλων και αθώων ανθρώπων με χειροβομβίδες και αυτόματα όπλα σε εμπορικά κέντρα, τοποθέτηση βομβών στο σώμα τους, δολοφονίες μελών της οικογένειας με οξύ ή φωτιά, κρέμασμα ανθρώπων δημοσίως από γερανούς μπροστά από πλήθη που επευφημούν, ακρωτηριασμοί, αποκεφαλισμοί ακόμα και μικρών παιδιών κλπ. Αναρωτιέται κανείς : Τι είναι αυτό που δημιουργεί τέτοια έλλειψη ενσυναίσθησης και σχεδόν παιχνιδιάρικη και δημιουργική στάση απέναντι στην δολοφονία θεωρούμενων εχθρών;

Αυτή είναι μια ερώτηση για ψυχολόγους σαν κι εμένα.

Μελετώντας το μουσουλμανικό μυαλό

Το άρθρο είναι του Nicolai Sennels, Δανού ψυχολόγου. Ο Sennels(φώτο κάτω) ανήκει - και ήταν υποψήφιος βουλευτής το 2013- στο Δανικό Λαϊκό Κόμμα (Dansk Folkeparti), τρίτο κόμμα στην Δανία, που χαρακτηρίζεται ως «συντηρητικό, ευρωσκεπτικιστικό, δεξιό έως ακροδεξιό» κόμμα / μετ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

Κανείς δεν γεννιέται μαζικός δολοφόνος, βιαστής ή βίαιος εγκληματίας. Οπότε τι είναι αυτό στη μουσουλμανική κουλτούρα που επηρεάζει τα παιδιά τους με έναν τρόπο που κάνει τόσους πολλούς μουσουλμάνους να βλάπτουν άλλους ανθρώπους;

Ως ψυχολόγος σε μια φυλακή εφήβων στη Δανία, είχα μια μοναδική ευκαιρία να μελετήσω τη νοοτροπία των μουσουλμάνων.Το 70 τοις εκατό των νεαρών παραβατών στη Δανία είναι μουσουλμάνοι. Ήμουν σε θέση να τους συγκρίνω με μη μουσουλμάνους πελάτες της ίδιας ηλικιακής ομάδας με περισσότερο ή λιγότερο ίδιο κοινωνικό υπόβαθρο. Έβγαλα το συμπέρασμα ότι το Ισλάμ και η μουσουλμανική κουλτούρα έχουν ορισμένους ψυχολογικούς μηχανισμούς που βλάπτουν την ανάπτυξη των ανθρώπων και αυξάνουν την εγκληματική συμπεριφορά.

Γνωρίζω, βέβαια, ότι δεν είναι όλοι οι μουσουλμάνοι ίδιοι και δεν ακολουθούν όλοι οι Μουσουλμάνοι το βίαιο μήνυμα του Κορανίου και το εξίσου ενοχλητικό παράδειγμα του προφήτη τους. Αλλά, όπως με όλες τις άλλες θρησκείες, το Ισλάμ επηρεάζει επίσης τους οπαδούς του και την κουλτούρα που έχουν.

Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για δύο ομάδες ψυχολογικών μηχανισμών, που και οι δύο τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνδυασμό μεταξύ τους, αυξάνουν την βίαιη συμπεριφορά. Η μια ομάδα συνδέεται κυρίως με τη θρησκεία, η οποία αποσκοπεί στην κατήχηση των ισλαμικών αξιών στα παιδιά όσο το δυνατόν νωρίτερα και με όλα τα αναγκαία μέσα , συμπεριλαμβανομένης της βίας και του εκφοβισμού. Κάποιος μπορεί να καταλάβει την ανησυχία που έχει ένας μουσουλμάνος γονέας σχετικά με τις θρησκευτικές επιλογές των απογόνων του, γιατί η Σαρία διατάζει την ποινή του θανάτου για τα παιδιά τους που θα επιλέξουν μια άλλη θρησκεία από εκείνη των γονιών τους. Η άλλη ομάδα μηχανισμού είναι πιο πολιτιστική και ψυχολογική. Αυτοί οι πολιτιστικοί ψυχολογικοί μηχανισμοί είναι μια φυσική συνέπεια της επιρροής μιας θρησκείας όπως το Ισλάμ και προέρχεται από μια φυλετική κοινωνία 1.400 χρόνων με πολύ περιορισμένη ελευθερία να αναπτυχθεί πέρα από ό, τι επιτρέπει η θρησκεία.

Κλασικές μέθοδοι πλύσης εγκεφάλου στην ανατροφή

Η πλύση εγκεφάλου σε ανθρώπους για να πιστέψουν ή να κάνουν πράγματα ενάντια στην ανθρώπινή τους φύση - όπως να μισούν ή ακόμα και να θανατώνουν αθώους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν καν - παραδοσιακά γίνεται με το συνδυασμό δύο πραγμάτων: πόνο και επανάληψη. Η συνειδητή πρόκληση ψυχολογικής και σωματικής ταλαιπωρίας διασπά την αντίσταση του ατόμου στο να δεχτεί το συνεχώς επαναλαμβανόμενο μήνυμα.

Ολοκληρωτικά καθεστώτα χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο για να «μεταρρυθμίσουν» πολιτικούς αντιφρονούντες. Στρατός σε λιγότερο πολιτισμένες χώρες την χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει αδίστακτους στρατιώτες και θρησκευτικές αιρέσεις σε όλο τον κόσμο την χρησιμοποιούν για να φανατίσουν τους οπαδούς τους.

Κατά τη διάρκεια πολλών συνεδρίων με περισσότερους από εκατό μουσουλμάνους, βρήκα ότι η βία και η επανάληψη του θρησκευτικού μηνύματος είναι κάτι το διαδεδομένο στις μουσουλμανικές οικογένειες.

Η μουσουλμανική κουλτούρα απλά δεν έχει τον ίδιο βαθμό κατανόησης της ανθρώπινης ανάπτυξης, όπως στις πολιτισμένες κοινωνίες, και ο σωματικός πόνος και οι απειλές είναι, συνεπώς, συχνά το προτιμώμενο μέσο για την ανατροφή των παιδιών. Για αυτό τόσα πολλά μουσουλμανικά κορίτσια μεγαλώνουν αποδεχόμενα τη βία στο γάμο τους και για αυτό τα αγόρια μεγαλώνουν με την ιδέα ότι η βία είναι αποδεκτή. Και αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο εννέα από τα δέκα παιδιά που οι αρχές στην Κοπεγχάγη τα απομακρύνουν από τους γονείς τους, είναι από οικογένειες μεταναστών. Η μουσουλμανική παράδοση της χρήσης του πόνου και του εκφοβισμού, ως μέρος της πειθάρχησης των παιδιών χρησιμοποιείται επίσης ευρέως σε μουσουλμανικά σχολεία - και στη Δύση.

Σε συνδυασμό με αμέτρητες επαναλήψεις στίχων του Κορανίου στα ισλαμικά σχολεία και τις οικογένειες, όλα αυτά καθιστούν πολύ δύσκολο για τα παιδιά να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους ενάντια στην κατήχηση που τους λέει να ακολουθήσουν το Κοράνι, ακόμα κι αν είναι ενάντια σε κοσμικούς νόμους, τη λογική και την πιο βασική κατανόηση της συμπόνιας.

Και όπως γνωρίζουμε από τόσες πολλές ψυχολογικές μελέτες, όταν ένα παιδί επηρεαστεί έντονα από εκείνη την ηλικία κάνει μια τεράστια προσωπική προσπάθεια για να αλλάξει αργότερα στη ζωή του. Είναι να απορεί κανείς που οι μουσουλμάνοι σε γενικές γραμμές, παρά την απάνθρωπη φύση του Ισλάμ και την προφανή αδυναμία να εξοπλίσουν τους οπαδούς του με χιούμορ, συμπόνια και άλλα ελκυστικά χαρακτηριστικά, είναι πιο δυνατοί στην πίστη τους από οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική ομάδα.

Τέσσερις ψυχολογικοί παράγοντες

Όχι μόνο μια παραδοσιακή ισλαμική ανατροφή μοιάζει με κλασσικές μεθόδους πλύσης εγκεφάλου, αλλά και η κουλτούρα παράγει τέσσερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την περαιτέρω αύξηση της βίαιης συμπεριφοράς.

Αυτοί οι τέσσερις παράγοντες είναι θυμός, αυτοπεποίθηση, ευθύνη για τον εαυτό μου και μισαλλοδοξία.

Όταν πρόκειται για θυμό, οι δυτικές κοινωνίες ευρέως συμφωνούν ότι είναι ένα σημάδι αδυναμίας. Οι ανεξέλεγκτες εκρήξεις αυτού του δυσάρεστου συναισθήματος είναι ίσως ο πιο γρήγορος τρόπος για να πέσεις στα μάτια του άλλου, ιδιαίτερα στις βόρειες χώρες και αν και τους θυμωμένους ανθρώπους μπορεί να τους φοβούνται, ποτέ δεν τους σέβονται. Στην μουσουλμανική κουλτούρα, ο θυμός είναι πολύ πιο αποδεκτός και το να είσαι σε θέση να εκφοβίσεις τους ανθρώπους θεωρείται ως δύναμη και πηγή κοινωνικού στάτους. Μπορούμε ακόμη και να δούμε εθνοτικές μουσουλμανικές ομάδες ή χώρες που δηλώνουν με υπερηφάνεια ολόκληρες μέρες θυμού, και χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως «ιερή οργή​​» - ένας όρος που φαίνεται αντιφατικός σε ειρηνικές κουλτούρες.

Στις δυτικές κοινωνίες, η ικανότητα να χειριστείς την κριτική εποικοδομητικά αν είναι δικαιολογημένη και με ένα σήκωμα των ώμων, αν είναι λάθος, θεωρείται ως έκφραση αυτοπεποίθησης και αυθεντικότητας. Όπως ο καθένας έχει παρατηρήσει, αυτό δεν ισχύει μεταξύ των μουσουλμάνων. Εδώ η κριτική, δεν έχει σημασία πόσο αληθινή είναι, θεωρείται ως επίθεση κατά της τιμής του, και αναμένεται ότι η τιμή θα πρέπει να αποκατασταθεί με την χρήση όλων των αναγκαίων μέσων για να φιμωθεί ο αντίπαλος. Οι μουσουλμάνοι σχεδόν ποτέ δεν προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις επικρίσεις με λογικά επιχειρήματα. Αντ’ αυτού , προσπαθούν να φιμώσουν την κριτική προσποιούμενοι ότι είναι προσβεβλημένοι ή καταφεύγοντας σε χαρακτηρισμούς ή απειλώντας ή ακόμα και σκοτώνοντας τον φορέα του (επικριτικού) μηνύματος.

Ο τρίτος ψυχολογικός παράγοντας αφορά την ευθύνη για τον εαυτό του και εδώ το ψυχολογικό φαινόμενο «έχω τον έλεγχο» παίζει σημαντικό ρόλο. Οι άνθρωποι που μεγάλωσαν με τα δυτικά πρότυπα έχουν γενικά ένα εσωτερικό έλεγχο, πράγμα που σημαίνει ότι βιώνουν τη ζωή τους, ως να διέπονται από εσωτερικούς παράγοντες, όπως οι επιλογές τους, η κοσμοθεωρία τους, οι τρόποι χειρισμού των συναισθημάτων και των καταστάσεων κλπ. Οι μουσουλμάνοι μεγαλώνουν για να βιώσουν ότι η ζωή τους ελέγχεται από έξω. Όλα συμβαίνουν «insha Αλλάχ » - αν ο Αλλάχ θέλει - και οι πολλοί θρησκευτικοί νόμοι, παραδόσεις και ισχυρές αντρικές αρχές δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για ατομική ευθύνη. Αυτή είναι η αιτία για την παγκοσμίως διάσημη μουσουλμανική νοοτροπία του θύματος, όπου όλοι οι άλλοι κατηγορούνται και πρέπει να τιμωρηθούν για την κατάσταση που οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι δημιούργησαν.

Τέλος, ο τέταρτος ψυχολογικός παράγοντας που κάνει τους μουσουλμάνους ευάλωτους στα βίαια μήνυμα του Κορανίου αφορά την ανοχή. Ενώ οι δυτικές κοινωνίες σε γενικές γραμμές καθορίζουν ως καλό άτομο εκείνο που είναι ανοικτό και ανεκτικό με τους άλλους, οι Μουσουλμάνοι λένε ότι είναι ανώτεροι από τους μη μουσουλμάνους, ότι μέλλουν να κυριαρχήσουν πάνω στους μη μουσουλμάνους και ότι πρέπει να αποστασιοποιηθούν κοινωνικά και συναισθηματικά από τους μη - μουσουλμάνους. Οι πολλοί απάνθρωποι στίχοι του Κορανίου και των Χαντίθ κατά των μη μουσουλμάνων μοιάζουν πολύ με την ψυχολογική προπαγάνδα που οι ηγέτες χρησιμοποιούν εναντίον του ίδιου του λαού τους, προκειμένου να τους προετοιμάσουν ψυχολογικά για την καταπολέμηση και τη δολοφονία του εχθρού. Για να σκοτώσεις ένα άλλο άτομο είναι πιο εύκολο αν τον μισείς και δεν το αντιλαμβάνεσαι ως πλήρως άνθρωπο.

Γιατί το Ισλάμ δημιουργεί τέρατα

Το πολιτιστικό και ψυχολογικό κοκτέιλ οργής, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η νοοτροπία του θύματος, μια προθυμία να καθοδηγείται τυφλά από εξωτερικές αρχές, και μια επιθετική και υποτιμητική στάση προς τους μη μουσουλμάνους, επιβεβλημένα μέσα από πόνο, εκφοβισμό και επαναλήψεις σχεδόν αμέτρητων στίχων του Κορανίου που προωθούν το μίσος και τη βία κατά των μη - μουσουλμάνων, είναι ο λόγος για τον οποίο το Ισλάμ δημιουργεί τέρατα.

Το ψυχολογικό πρόβλημα μέσα στο Ισλάμ

Το πρόβλημα με το Ισλάμ και την μουσουλμανική κουλτούρα είναι ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί ψυχολογικοί παράγοντες που πιέζουν τους οπαδούς του προς μια βίαιη συμπεριφορά κατά των μη Μουσουλμάνων, ώστε μια γενική βίαιη σύγκρουση είναι - τουλάχιστον από ψυχολογική σκοπιά - αναπόφευκτη. Με τέτοια ισχυρή πίεση και τέτοια έντονα συναισθήματα μέσα σε μια τόσο μεγάλη ομάδα ανθρώπων - όλοι είναι εναντίον μας - είμαστε αντιμέτωποι με την τέλεια καταιγίδα και δεν βλέπω δυνατότητες να την γλυτώσουμε. Γιατί οι άνθρωποι για να αλλάξουν, πρέπει να το θέλουν, να τους επιτραπεί να αλλάξουν και να είναι σε θέση να αλλάξουν - και μόνο μια μικρή μειοψηφία των μουσουλμάνων έχει τόσο ευνοϊκές συνθήκες.

Πάρα πολλοί άνθρωποι υποτιμούν τη δύναμη της ψυχολογίας που είναι ενσωματωμένη στη θρησκεία και την κουλτούρα. Όπως έχουμε ήδη δει, ούτε ένας στρατός κοινωνικών λειτουργών, ούτε γενναιόδωρα κράτη πρόνοιας, ούτε γλυκομίλητοι πολιτικοί, ούτε ‘πολιτικά ορθοί’ δημοσιογράφοι, ούτε ‘στρατιώτες’ που προωθούν την δημοκρατία μπορούν να σταματήσουν αυτές τις τεράστιες δυνάμεις. Λογικοί νόμοι για τη μετανάστευση και την ισλαμοποίηση των χωρών μας μπορούν να περιορίσουν την ποσότητα του πόνου, αλλά με βάση την εκπαίδευσή μου και την επαγγελματική μου εμπειρία ως ψυχολόγος στους μουσουλμάνους, εκτιμώ ότι δεν θα είμαστε σε θέση να εκτρέψουμε ή να αποφύγουμε αυτή την πολύπλευρη, επιθετική κίνηση κατά του πολιτισμού μας.

Πιστεύω ότι εμείς, ως μια δημοκρατική και μορφωμένη κοινωνία μπορούμε να εστιάσουμε και να οργανωθούμε όσον αφορά τηδιατήρηση των αξιών μας και των συνταγμάτων μας, και να κερδίσουμε αυτή την συνεχιζόμενη σύγκρουση που ξεκίνησε από τους οπαδούς της σαρία. Το μεγάλο ερώτημα είναι πόση από την αξιοπρέπειά μας, τα πολιτικά μας δικαιώματα και το αίμα μας, τα χρήματα και τα δάκρυα μας θα χάσουμε σε αυτή την διαδικασία.

Πηγή: aetos-apokalypsis.com

Αναζητηση

Αναγνωστες