Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Έναρξη εκκλησιαστικής κοινωνίας και πάλι...

http://3.bp.blogspot.com/-0Iffz4lwmRg/TZ2MEIu_D7I/AAAAAAAAAFU/R8gYi1UYq_Y/s180/Athenagoras_I_de_Constantinopla.jpg 

Οι επικεφαλείς της ένωσης μεταξύ του πατριαρχείου Κωνσταντινουλέως και Βατικανό, Αθηναγόρας και Παύλος... Το 1965 υπέγραψαν την άρση ακοινωνησίας με το κείμενο γραμμένο στα γαλλικά. Η ελληνική μετάφραση μιλάει για άρση αναθεμάτων, αλλά η αλήθεια είναι πως έγινε ένωση παπικής και νεοημερολογίτικης εκκλησίας... Άρση ακοινωνησίας σημαίνει έναρξη κοινωνίας και πάλι... Οι νεοημερολογίτες που πλανούν τον αδαή πιστό μέσω εφημερίδων και διαδικτύου επιμένουν να ψεύδονται και να κλείνουν τα μάτια στην αλήθεια...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες