Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Saint Metropolitan Philaret about anathema of Saint Tikhon.

Ο Άγιος Φιλάρετος Μητροπολίτης των Ρώσσων της Διασποράς μιλάει για το ανάθεμα του Αγίου Ιερομάρτυρος Τύχωνος Πατριάρχου Μόσχας εναντίον των άθεων εβραιομαρξιστών.
Ο Άγιος Φιλάρετος είχ αναθεματίσει με τη σειρά του το 1983, τον οικουμενισμό με συνοδική απόφαση των επισκόπων της Εκκλησίας της Διασποράς. Το 2007 πολλοί επίσκοποι της συνόδου αυτής ενώθηκαν με το αιρετικό πατριαρχείο Μόσχας και πρόδοσαν την Ορθοδοξία. Αρκετοί παρέμειναν σταθεροί και ομολογούν την Αγία Πίστη αμόλυντη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες