Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Οικουμενισμός στη πράξη...

Το παπικό «μοναστήρι» του Μπόζε στη βόρεια Ιταλία, είναι γνωστό στους οικουμενιστικούς κύκλους γιατί εκεί εγκαταβιώνουν «μοναχοί και μοναχές» που ανήκουν σε διαφορετικά χριστιανικά δόγματα.

Στο μοναστήρι γίνονται δεκτοί χριστιανοί (καθολικοί, προτεστάντες, ορθόδοξοι). Πρόκειται δηλαδή για μια, μεικτή και διομολογιακή μοναστική κοινότητα. Η κοινότητα, ιδρύθηκε το 1965, και σήμερα αποτελείται από ογδόντα μέλη, μοναχούς και μοναχές. Ιδρυτής και ηγούμενος της μοναστικής κοινότητας είναι ο πατήρ Enzo Bianchi.

Σ΄αυτό λοιπόν το «μοναστήρι» το τετραήμερο από 9 έως 12 Σεπτεμβρίου 2009, διοργανώθηκε συνέδριο και μίλησαν παπικοί και ορθόδοξοι με θέμα : O πνευματικός αγώνας στην Ορθόδοξη παράδοση («Spiritual Struggle in the Orthodox Tradision»).

Το μοναστήρι του Μπόζε, ένα πρότυπο ένωσης για τους οικουμενιστές...  

Πηγή: Aκτίνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες