Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Βαρθολομαίος και Βενέδικτος...

http://3.bp.blogspot.com/-NMLuHDW2d58/TaYnevU4KxI/AAAAAAAAAZ8/Wa-j5hHgJPo/s150/_42373030_kiss_416ap.jpg 

Ο αιρετικός νεοημερολογίτης Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον προϊστάμενο του Πάπα Ρώμης Βενέδικτο τον 16ο... Ασπάζονται ο ένας τον άλλον αναγνωρίζοντας την ιερωσύνη μεταξύ τους... Οι νεοημερολογίτες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και εμφανίζονται σαν ορθόδοξοι και δήθεν αντιαιρετικοί, είναι φερέφωνα και υποστηρικτές της αιρέσεως του οικουμενισμού... 

Πλανούν τους αδαείς με διάφορες συκοφαντίες εναντίον των Ορθοδόξων που τους χλευάζουν ονομάζοντας τους ''παλαιοημερολογίτες''... Και εμποδίζουν πολλούς αφελείς που ξεχνούν την αλήθεια της φωτογραφίας και παρασύρονται από το δηλητήριο της νεοημερολογίτικης αίρεσης του οικουμενισμού, που παλεύει για την εξαφάνιση του Ορθόδοξου Χριστιανισμού... Της μόνης γνησίας και αληθούς έκφρασης του Ευαγγελίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες