Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Μέσα μας Γέροντα, πώς θα έχουμε τον Χριστό, μέσα μας...


Ο μοναχός Νικόδημος, από τα Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους, συνάντησε κάποτε κοντά στη Ριζάρειο τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος και τον χαιρέτησε με τον αγιορείτικο χαιρετισμό «Ευλογείτε», που ήταν, τότε τουλάχιστον άγνωστος στους πολλούς. Απόρησε ο μοναχός και ακολούθησε ο ακόλουθος διάλογος:

- Πώς γνωρίζετε, πάτερ, το «Ευλογείτε»;

- Και εγώ, Γέροντα, μοναχός είμαι.

- Φαίνεσθε ότι είσθε και παπάς. Πού είσθε εφημέριος;

- Είμαι εδώ εις τον Άγιον Γεώργιον της Ριζαρείου.

- Τότε θα είσθε ο μητροπολίτης Πενταπόλεως, διότι γνωρίζω καλώς ότι αυτός είναι εκεί εφημέριος. Διατί δεν φέρετε εξωτερικώς το διακριτικόν σας;

- Μέσα μας Γέροντα, πώς θα έχουμε τον Χριστό, μέσα μας. Αυτό έχει σημασία. Τα εξωτερικά δεν είναι και τόσον απαραίτητα, απάντησε με γλυκύτητα και ταπεινοφροσύνη ο Ιεράρχης, Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως!
 
Πηγή: katanixis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες