Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Ο Πάπας και οι ακόλουθοί του...Μία φωτογραφία χίλιες λέξεις... Οι ψευτορθόδοξοι γύρωθεν του αιρεσιάρχου Πάπα, παρέα με τους μουσουλμάνους βεβαίως... Ο Πάπας φοράει όπως πάντα τα επισκοπικά του διακριτικά, και οι υπόλοιποι αναγνωρίζουν τον Πάπα ως κανονικό επίσκοπο και πρώτο επί της Γης... Νεοημερολογίτες ξυπνήστε και αφήστε την αιρετική συναγωγή που είστε μέλη για να μην κολαστείτε μαζί με τους προδότες της Ορθοδοξίας μας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες