Όταν μνησικακείς, πρέπει να καταλάβεις ότι μνησικακείς εναντίον του εαυτού σου, όχι εναντίον άλλου. Ότι σφιχτοδένεις τα δικά σου αμαρτήματα κι όχι του αδελφού σου.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Because Muhammad Did!


Muslims worship Muhammad!


Was Mahomet a Prophet? Sam Shamoun vs Osama Abdallah (Osama Loses Mind!)


Sam Shamoun vs Shabir Ally (The Unedited Version).

Ένας διάλογος μεταξύ ενός μουσουλμάνου και ενός Χριστιανού απολογητή που αποδεικνύει τις πλάνες της ισλαμικής θρησκείας. Δείτε το με προσοχή.

Το Ισλάμ επιτρέπει τις Χριστιανές γυναίκες ως σκάβες του σεξ.


Οι προφητείες του Τάκη Λαζαρίδη.

''Πιθανόν να εξελιχθεί σε κρίση εθνική'' ... Η αποστασία οδηγεί και σε εθνικές κρίσεις. Μετάνοια όλοι μας.

Τάκης Λαζαρίδης (Αριστερός): "H Αριστερά ευθύνεται για τον εμφύλιο"

Ένας κομμουνιστής που μιλά ανοικτά και από τους λίγους που λένε την αλήθεια. Καθαρά και ξάστερα. Καλή μετάνοια σε όσους μαρξιστές επιμένουν στην πνευματική παράνοια του αριστερισμού και της αθεΐας.

Εμίρ Κοστουρίτσα, συνέντευξη για μεταναστευτικό.


Κ. Αντύπας, υπεύθυνος των “Γιατρών του κόσμου” - Παρ’ ολίγον να με σκοτώσει ένας… πυροσβεστήρας.


Αναζητηση

Αναγνωστες