Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

Comunità di Sant'Egidio - Sarajevo 2012 - cerimonia finale.

Ολόκληρη η τελετή λήξης του διεθνούς διαθρησκειακού συνεδρίου για την ειρήνη Σαράγεβο 2012. Η τελετή διοργανώθηκε στην πλατεία του Σαράγεβο από την Ρωμαιοκαθολική Κοινότητα του Αγίου Αιγιδίου, στο πνεύμα της Ασίζης. Μίλησαν οι Andrea Riccardi, Roger Etchegaray, Ρίτα Prigmore, Μουσταφά Σέριτς, Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος, Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος Vinko Puljic, Jacob Φίντσι, Marco Impagliazzo. Στο τέλος της τελετής ενώθηκαν τα κεριά όλων σε ένα κηροπήγιο... (βλ. 68΄).
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες