Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Black People Enslaved White People...

Σε αυτό το βίντεο αναλύεται το άγνωστο σε πολλούς θέμα, την σκλαβιάς Ευρωπαίων Χριστιανών από Αφρικανούς και Άραβες μουσουλμάνους στη βόρεια Αφρική για αιώνες... Οι άντρες χρησίμευαν για εργάτες, οι γυναίκες για σκλάβες στα κρεββάτια των μουσουλμάνων, και τα παιδιά... πολλές φορές κατέληγαν στα κρεββάτια των παιδόφιλων μουσουλμάνων, αφού και ο Μωάμεθ την τελευταία του γυναίκα την παντρεύτηκε σε ηλικία 9 ετών... Τ' όνομα της Αϊσέ.

Αυτές τις αντιλήψεις τις έχουν ως ιερά σεβάσματα κάποιοι μουσουλμάνοι, οι σκεπτόμενοι λογικώς αηδιάζουν κι αν τολμήσουν να μιλήσουν μπορεί να βρεθεί το κεφάλι τους μακρυά από το υπόλοιπο σώμα...  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες