Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

Χριστιανή βιάστηκε και σφάχτηκε...

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012 12:44 
 
Η έφηβη χριστιανή Μουκαντές Καϊνάτ στην επαρχία Πεντζάπ του Πακιστάν, τις περασμένες μέρες βιάστηκε από 5 άτομα και έπειτα την δολοφόνησαν. Η μικρότερη από τα 6 αδέρφια της, ήταν μόνο 15 χρονών... Στις 14 Αυγούστου έφυγε από το σπίτι της για να πάει στην βιομηχανία τούβλων όπου δούλευε και έκτοτε χάθηκε, αργότερα το άψυχο σώμα της βρέθηκε στον περίβολο του εργοστασίου.

Το αποτέλεσμα της νεκροψίας έδειξε πως το κορίτσι βιάστηκε επανειλημμένα από 5 άτομα και μετά την σκότωσαν κόβοντας της τον λαιμό. 
 
(NuceTV.org)
 
Πηγή: liako.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες