Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Οι κάποτε Ορθόδοξοι Σέρβοι στην αίρεση του οικουμενισμού...

 
Στον Παπικό Καθεδρικό ναό της Ιεράς Καρδίας του Ιησού στο Σαράγιεβο πραγματοποιήθηκε συμπροσευχή πριν αρχίσουν οι εργασίες (9 ως 11- 09ου- 2012) του διεθνούς διαθρησκειακού συνεδρίου για την ειρήνη παρουσία και του Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίου. Το Πατριάρχη Ειρηναίο συνόδευαν οι Επίσκοποι Μπάτσκας Ειρηναίος και Ζαχουμίου και Ερζεγοβίνης Γρηγόριος.


Фотогалерија: Патријарх српски г. Иринеј у Сарајеву

 Ο Σέρβος πατριάρχης με τον παπικό επίσκοπο εντός του παπικού καθεδρικού ναού...
 
Фотогалерија: Патријарх српски г. Иринеј у Сарајеву

 Παπικοί και ψευτορθόδοξοι επίσκοποι του αιρετικού πατριαρχείου Σερβίας... 

(Σχόλιο Εγκολπίου: Μετά απορούν δήθεν κάποιοι ''αθώοι'' ρωτώντας, μα γιατί οι γνήσιοι Ορθόδοξοι της Ελλάδος δεν έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με το πατριαρχείο Σερβίας αφού ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο; Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα του ημερολογίου ήταν το πρώτο βήμα για την ένωση των εκκλησιών και την προσέγγιση των θρησκειών. Δεν είναι το πρόβλημα οι ημέρες και οι ώρες, έτσι θέλουν να το εμφανίζουν οι αιρετικοί ψευτοθεολόγοι του νέου ημερολογίου για να μας παρουσιάζουν ως φανατικούς ημερολάτρες.

Το πρόβλημα είναι η αίρεση του οικουμενισμού, που κομμάτι της είναι και η ενιαία εορταστική πορεία του χρόνου με τους αιρετικούς, και η θεσμοποίηση παγκόσμιων ημερών, ώστε να εορτάζουν μουσουλμάνοι, ιουδαίοι, ανιμιστές, σιχ, βουδιστές, ψευτορθόδοξοι, όλοι από κοινού. Ήδη οι ψευτορθόδοξοι της Φινλανδίας έχουν το παπικό πάσχα και εορτάζουν με την παπική εκκλησία μαζί, και χωριστά από την νεοημερολογίτικη εκκλησία, η οποία εορτάζει σε άλλη ημερομηνία από τα πατριαρχεία που ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο... Δηλαδή χάος εορτολογικό. Ενώ αν σέβονταν οι αιρετικοί νεοημερολογίτες τους θεόπνευστους ιερούς κανόνες και τηρούσαν την εορτολογική ενότητα των Αγίων μας, όπως γινόταν 1700 χρόνια τώρα, δε θα υπήρχε αυτή η σχισματική κατάσταση εντός της ψευτορθόδοξης εκκλησίας, αλλού να εορτάζει και να τρώνε κρέας, αλλού να εορτάζει με τους παπικούς, αλλού ακόμα να νηστεύουν...  

Δεν έχουμε εκκλησιαστική κοινωνία με τον οποιονδήποτε ακυρώνει και καταπατά ιερούς κανόνες που είναι θεόπνευστοι, και δημιουργεί μία χαοτική κατάσταση, αντιθέτως με την ενότητα που επικρατεί στους κόλπους της Γνησίας Εκκλησίας Του Χριστού. Μας κατηγορούν οι συκοφάντες νεοημερολογίτες για σχίσματα και διαιρέσεις που υπάρχουν μόνο στην φαντασία τους, ενώ εκείνοι διατηρούν στην εκκλησία τους 2 ημερολόγια, 2 πασχάλια... Δύο πατριάρχες στην Ιερουσαλήμ, δύο εκκλησιαστικές κοινότητες με το νέο ημερολόγιο στην Αυστραλία που μεταξύ τους δεν έχουν εκκλησιαστική κοινωνία λόγω... περουσιακών στοιχείων!!! Και επιπλέον δεν έχουν ενότητα με τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων των Αγίων Πατέρων. Οι οποίες με βάση την διδασκαλία των Αγίων είναι θεόπνευστες. Τώρα πώς γίνεται να δηλώνει κάποιος ''Ορθόδοξος'', αλλά να μην σέβεται τις αποφάσεις θεοφόρων Αγίων; Η εξήγηση ''ψεύδος και πλάνη'' μπορεί να μας λύσει την εύλογη απορία...)

Πηγή: Φωτογραφιών Ακτίνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες