Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΚ! ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΙ ΕΙΠΕ!

Δηλαδή όταν δεν θα πεινάει κανένα παιδάκι στον πλανήτη θα γεννηθεί ξαφνικά ο Θεός, κ. Φερεντίνο; Τέτοιες ανώριμες σκέψεις να τις κρατάτε για τον εαυτό σας και να μην τις μεταδίδετε στα αθώα παιδιά... Αν όσοι έχουν παχυλούς μισθούς μοιράζονταν αυτά που έχουν με τον διπλανό τους, δεν θα υπήρχαν ούτε παιδάκια να πεινάνε ούτε μεγάλοι να λένε ό, τι να 'ναι... Βολικό να πετάμε την ευθύνη μας πάντα σε κάποιον άλλον.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες