Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Εκπαίδευση παιδιών από σαλαφιστές μουσουλμάνους.

Προσοχή. Βίντεο με βίαιο υλικό βλέπετε με δική σας ευθύνη και μόνο. Ακατάλληλο κάτω των 18 ετών.

Βίντεο από εκπαίδευση παιδιών που έχουν απαγάγει οι σατανικοί σαλαφιστές μουσουλμάνοι και δείχνει πραγματικό σενάριο στο οποίο 6 παιδιά καλούνται να βρούν αιχμαλώτους μέσα σ' ενα κάστρο και να τους εκτελέσουν. Αφού μελετούν το κοράνι, το ιερό βιβλίο του ισλάμ, επιλέγονται 6 παιδιά από τον δάσκαλο τους να σκοτώσουν ανθρώπους, τα πέντε με πιστόλι πυροβολούν και το έκτο με μαχαίρι αποκεφαλίζει.

Έχουν κοπεί οι στιγμές των πυροβολισμών και του αποκεφαλισμού. 

Για να δείτε το βίντεο κάνετε κλικ εδώ. Η σκηνοθεσία και η παρουσίαση είναι έργο των σαλαφιστών μουσουλμάνων που χρησιμοποιούν τέτοια βίντεο για λόγους προπαγάνδας...

Πηγή:
stoxos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες