Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Οι ισλαμικοί διωγμοί κατά των Χριστιανών στη Συρία.

Το ακραίο ισλάμ και το έργο του... Κάθε τι Χριστιανικό καταστράφηκε...To ειδησεογραφικό sputnik 9.12.15 παρουσιάζει ένα οδοιπορικό στα χριστιανικά χωριά της Β Συρίας που κατάστρεψε το Ισλαμικό Κράτος (Daesh). Είναι χωριά που κυρίως βρίσκονται στην κοιλάδα Χαμπούρ στην επαρχία της Al Hassakah παρδοσιακό λίκνο των ασσύριων χριστιανών αραμαίων. Σήμερα τα χωριά αυτά έχουν περιέλθει και πάλι στον έλεγχο του συριακού στρατού αλλά οι εικόνες είναι ενδεικτικές της εθνοκάθαρσης.Βεβηλώσεις λεηλασίες και καταστροφές ναών. Σταυροί αφαιρέθηκαν και πετάχθηκαν κατά γης εκκλησιές ανατινάχθηκαν. Σύλησαν εικόνες κατέστρεψαν ολοκληρωτικά κατοικίες.
 


Τα χριστιανικά χωριά στη Συρία θύματα μισαλλοδοξίας και θρησκευτικού φανατισμού από τους ουαχαμπίτες σουνίτες του Ισλαμικού Κράτους. Πολλοί κάτοικοι εκτοπίστηκαν ή εκπατρίστηκαν από το φόβο του πογκρόμ περί τους 200 και πλέον κατοίκους μαζικά απήχθησαν και απελευθερώνονται σταδιακά μετά από διπραγματεύσεις και την καταβολή υπέρογκων λύτρων. 
 Πηγή: stoxos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες