Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

WATCH: ISIS Threatens Attack Inside Russia ‘Soon, Very Soon’

Προσοχή σκληρές εικόνες, ακατάλληλο περιεχόμενο κάτω των 18 ετών. Βλέπετε με δική σας ευθύνη και μόνο.

Σας παραπέμπουμε σ' ένα βίντεο που έφτιαξαν οι ισλαμιστές του ISIS και απειλούν την Ρωσία μέσω αυτού. Αν δεν έχετε γερά νεύρα μην δείτε το βίντεο.

Κάποιοι στίχοι του τραγουδιού που ακούγονται στο βίντεο λένε, ''θα κάνουμε τις γυναίκες σας παλλακίδες και τα παιδιά σας σκλάβους, θα χτυπήσουμε τον Σταυρό και τους ειδωλολάτρες και τα είδωλα''. Ειδωλάτρες θεωρούν οι ισλαμιστές, εμάς τους Χριστιανούς και είδωλα τις εικόνες και τα αγάλματα στις ορθόδοξες και καθολικές εκκλησίες... Ευχόμαστε την Ελλάδα μας να μην ζήσουμε τέτοιες τραγωδίες στ' όνομα του αλλάχ και του μωάμεθ...

Δείτε το βίντεο κάνοντας κλικ εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες