Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Victims Bloodied on Floor after the Terrorist Attack in Paris at Bataclan Theatre.

Μία ερασιτεχνική λήψη λίγο μετά την τρομοκρατική επίθεση από ακραίους ισλαμιστές στο θέατρο στο Παρίσι. Δείτε πως σέρνουν οι άνθρωποι τους δικούς τους τραυματίες στο δρόμο. Συνεχώς ακούγονται πυροβολισμοί, κάθε πυροβολισμός και ένας θάνατος στ' όνομα του αλλάχ και του μωάμεθ. Άλλωστε δεν φώναζαν κάτι άλλο εκτός από το γνωστό ''ο αλλάχ είναι μεγάλος''.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες