Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Φωνάζουν Τζιχάντ...

Μετανάστες στην νήσω Κω φωνάζουν ''τζιχάντ''... Δηλαδή ιερό πόλεμο κατά των απίστων.

Αν ένας Χριστιανός φώναζε στην Τουρκία ή άλλο μουσουλμανικό κράτος ''Χριστός'', που δεν είναι απειλή όπως το τζιχάντ, τί θα πάθαινε; 

Αντιθέτως εδώ στην Πατρίδα μας δεν έγιναν συλλήψεις και όταν κάποιος τολμά να μιλά για τον ισλαμικό κίνδυνο από κάποια ακραία στοιχεία, χαρακτηρίζεται αμέσως, ρατσιστής, φασίστας και λοιπά παρόμοια.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες