Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Former Islamic state group sex slave Jinan narrates her dreadful story on FRANCE24

Σκλάβες του σεξ, παιδιά στρατολογούνται βιαίως για το ισλαμικό κράτος, όσοι εξ αυτών αρνούνται να διαβάσουν το κοράνι ή να προσευχηθούν στον αλλάχ τους, βασανίζονται με ηλεκτρισμό, ασιτία και άλλα πολιτισμένα μέσα του ισλαμικού σαλαφιστικού ιδεώδους. Πάνω από δύο χιλιάδες κορίτσια και γυναίκες είναι στα χέρια ακόμα των τζιχαντιστών. Το επιπλέον κακό είναι πως και οι λογικοί και μετριοπαθείς μουσουλμάνοι φοβούνται να μιλήσουν διότι θα θεωρηθούν αποστάτες και θα θέσουν σε κίνδυνο την ζωή την δική τους και των οικογενειών τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες