Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Muslim Threatens Christians for Speaking about Muhammad.

Ένας μουσουλμάνος παίρνει τηλέφωνο σε μία Χριστιανική εκπομπή και πολύ απλά λέει στον συνομιλητή του, ''θα σε σκοτώσω σαν τον Ιησού, γιέ της σκύλας''! Ο πρώην άθεος και νύν απολογητής του Χριστιανισμού, Ντέιβιντ, λέει στην ίδια εκπομπή σχολιάζοντας το γεγονός, πως στο κοράνι, σούρα 3, 32, γράφει ότι ο αλλάχ δεν αγαπά τους απίστους.

Οπότε άλλος Θεός είναι των Χριστιανών που μας λέει να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους αλλά και δίνει ως Θεός την βροχή του επί δικαίους και αδίκους και άλλος ο θεός των μουσουλμάνων που δεν αγαπά όσους δεν πιστεύουν σε αυτόν... Είναι δυνατόν ένας Θεός να μην αγαπά όσους δεν τον δέχονται; Τί θεός είναι αυτός;

Δείτε ένα μικρό δείγμα αντίληψης μουσουλμάνου που διαφωνεί...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες