Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

WAKE UP WORLD!! Whites under Attack in Muslim Areas! France 2014!

Βίντεο με σκληρές εικόνες βλέπετε με δική σας ευθύνη. Ακατάλληλο κάτω των 18 ετών.

1 σχόλιο:

 1. Brainwashing Kids for Jihad
  https://www.youtube.com/watch?v=0i3Aev26N8w

  Πλύση εγκεφάλου_ Μικρός τζιχαντιστής και οι 72 παρθένες -
  https://www.youtube.com/watch?v=CfgElgdnqPA

  Children of the Future Jihad
  https://www.youtube.com/watch?v=_hBuiSP8X6E

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αναζητηση

Αναγνωστες