Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Sean Hannity Vs. Anjem Choudary Round 3

Ο ιμάμης του Λονδίνου Αντζέμ Σουντάρι, μιλά πέφτοντας σε αντιφάσεις. Από την μία λέει ότι θέλει η σαρία να επικρατήσει παγκοσμίως και μετά λέει ότι είναι υπέρ της ειρήνης. Πώς είναι δυνατόν αυτό αφού ο νόμος σαρία, ο ανώτατος ισλαμικός νόμος, υπεράνω κρατών και εθνών, διατάζει τον μουσουλμάνο να σκοτώνει όποιον δεν γίνεται μουσουλμάνος ή να πληρώνει εξαντλητικό φόρο; Επίσης ο νόμος σαρία λέει ότι ο μουσουλμάνος μπορεί να έχει για σκλάβα του μία μη μουσουλμάνα.
 
Περίεργη ιδέα έχουν οι σαλαφιστές για την ειρήνη. Οι λογικοί και μετριοπαθείς μουσουλμάνοι δεν μπορούν να μιλήσουν ανοικτά διότι κινδυνεύουν να αποκεφαλιστούν ως προδότες από τους ακραίους ισλαμιστές, γνωστούς και ως σαλαφιστές...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες