Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Muslims Want Sharia Law in Non-Muslim Countries Robert Spencer.

Ρωτήθηκαν μουσουλμάνοι των ΗΠΑ αν προτιμούν τον νόμο της Αμερικής, δηλαδή δημοκρατία, εκλογές κλπ, ή προτιμούν τον νόμο σαρία. Όσοι ρωτήθηκαν είπαν ότι προτιμούν τον νόμο σαρία, δηλαδή όχι εκλογές, αλλά χαλιφάτο, με ανώτατο άρχοντα τον χαλίφη, κόψιμο χεριού αν κλέψεις, λιθοβολισμός αν η γυναίκα μοιχεύσει, αποκεφαλισμός για όποιον δεν δεχτεί το ισλάμ, και λοιπά πολιτισμένα... 

Επίσης ρωτήθηκαν αν θεωρούν νόμιμο το να κάνει κάποιος αστείο με τον Μωάμεθ και είπαν ότι αυτό απαγορεύεται. Δείτε τί απάντησε και ένας ιμάμης για το φαινόμενο αυτό, το να μην σέβονται δηλαδή οι μουσουλμάνοι τον νόμο της χώρας που μεταναστεύουν ή γεννιούνται αλλά θέλουν να κυριαρχήσει η σαρία...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες