Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Muslim Patrol thugs lay claim to London streets: UK Muslims slam extremists over videos.

Δείτε πώς οι ισλαμιστές στο Λονδίνο χώρισαν τις δικές τους περιοχές στις οποίες τρομοκρατούν τον κόσμο αν δεν ακολουθεί τον ισλαμικό νόμο. Περίπολοι μουσουλμάνων διώχνουν όποιον δεν τους κάνει... Αν αυτό δεν λέγεται ρατσισμός τότε τί λέγεται; Δεν άκουσα κάποιον ανθρωπιστή να θίγει το θέμα αυτό. Αν Χριστιανοί έκαναν το ίδιο θα τους ονόμαζαν φασίστες, ρατσιστές, νεοναζί κλπ... Εκείνοι που επιτρέπουν αυτό το φαινόμενο κοινωνικού και θρησκευτικού διωγμού ποιό σχέδιο υπηρετούν;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες