Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

One Hour Compilation of how Islam is Ruining Europe and America.

''Η βασίλισσα της Αγγλίας μπορεί να γίνει μουσουλμάνα ή να φύγει από τη χώρα'' ... ''Θα πάρουμε τις γυναίκες τους'' ... ''Εδώ είναι μουσουλμανική περιοχή, φύγε μακρυά από το τζαμί, και μην ξανάρθεις, κλείσε το στόμα σου, κατάλαβες τί σου είπα;'' ... ''Το αλκοόλ είναι κακό, μην πίνεις'' ''μα δεν πιστεύω'' δεν μας νοιάζει αν πιστεύεις'' ... Αυτές είναι λίγες από τις συνομιλίες μεταξύ ισλαμιστών μεταναστών στην Αγγλία με θυματά τους, τους ιθαγενείς Άγγλους... Δείτε αυτή την συλλογή αποσπασμάτων να καταλάβετε τί κάνουν οι σαλαφιστές μουσουλμάνοι όταν αποκτήσουν δύναμη και πλήθος σε μία χώρα που μεταναστεύουν πολλές φορές σαν πρόσφυγες και ταλαίπωροι... 

Ιμάμηδες μέσα στα τζαμιά τους, κατηχούν τους πιστούς τους να προχωρούν σε πράξεις βίας, αλλά κανείς δεν συλλαμβάνεται. Αν τολμούσε ένας ορθόδοξος Αρχιμανδρίτης να καλέσει τους Χριστιανούς πιστούς σε ιερό πόλεμο κατά των απίστων μουσουλμάνων θα τον πήγαιναν σε δίκη για κήρυγμα μίσους και θρησκευτικό ρατσισμό. Το ίδιο θα πάθαινε και ένας διαμαρτυρόμενος ποιμένας, γιατί όμως αυτό να μην συμβαίνει με παρόμοια κηρύγματα από τους μουσουλμάνους ιμάμηδες; Μάλιστα από Χριστιανό θρησκευτικό ηγέτη δύσκολο να ακουστούν τέτοια λόγια αφού το Ευαγγέλιο μας απαγορεύει την χρήση βίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες