Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Jihad...

Αποχαιρετά τους συμπολεμιστές του, κλαίνε κάποιοι, αυτός χαμογελά και είναι ευτυχισμένος. Γιατί; Γιατί θα γίνει μάρτυρας και θα του δώσει ο αλλάχ, παρθένες με μεγάλα μαύρα μάτια. Και αυτές είναι για την απόλαυση του μάρτυρα.

Οι ισλαμιστές τον λένε μάρτυρα αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας δολοφόνος που εν ονόματι του σαλαφιστικού ισλάμ και των παρθένων, ζώνεται εκρηκτικά, πάει σ' έναν επιλεγμένο στόχο και αφού πλησιάζει όσο μπορεί ανατινάζει τον εαυτό του. Αν καταφέρει να σκοτώσει πολλούς απίστους τόσο το καλύτερο γι' αυτόν. Αυτή είναι η διδασκαλία του ακραίου ισλάμ για το τζιχάντ, τον ιερό πόλεμο των μουσουλμάνων.


Πηγή: stoxos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες