Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Islam, sharia, muhammad, επανέρχονται με τον ίδιο δολοφονικό φανατισμό.

Προσοχή. Σκληρές εικόνες βλέπετε με δική σας ευθύνη, περιέχει ακατάλληλο για ανηλίκους υλικό.

Όσοι νομίζετε ότι οι ακραίοι μουσουλμάνοι μετανάστες θα σεβαστούν τα ήθη και τα έθιμα σας, όσοι νομίζετε ότι οι ακραίοι μουσουλμάνοι θα αφήσουν για πολύ ακόμη να υπάρχουν τα Χριστιανικά ιδεώδη, όσοι νομίζετε ότι ο Θεός που έχετε φτιάξει στο μυαλό σας, έφερε τους ακραίους μουσουλμάνους στην Ελλάδα για να γίνουν Χριστιανοί... δείτε το βίντεο αυτό και ελπίζουμε να καταλάβετε τι μέλλον σας περιμένει.

Υπάρχουν και μετριοπαθείς και λογικοί μουσουλμάνοι, αλλά και αυτοί πέφτουν θύματα των ακραίων μουσουλμάνων και απειλούνται ως δήθεν αποστάτες του ισλάμ. Σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο σαρία όποιος αφήσει το ισλάμ πρέπει να θανατωθεί.

Αν ακόμη μετά από αυτό νομίζετε ότι είμαστε νεοναζί, φασίστες, ακροδεξιοί, ισλαμοφοβικοί ή ό,τι άλλο φαντάζεστε σε ταμπέλα για να ησυχάσετε την συνείδηση σας, σας επιστρέφουμε τους χαρακτηρισμούς και δηλώνουμε μόνο αυτό, ''Για του Χριστού την Πίστην την αγίαν και της Πατρίδος την ελευθερίαν''.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες