Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

SYRIA

Ένα βίντεο από Συρία όπου οι μουσουλμάνοι τρομοκράτες με βοήθεια από δυτικής πλευράς προσπαθούν να κατακτήσουν την χώρα που όλες οι θρησκείες είναι ελεύθερες. Όσο οι ισλαμιστές βιάζουν, σφάζουν, πουλούν σε σκλαβοπάζαρα νεαρά κορίτσια, τόσο πολλοί άλλοι μουσουλμάνοι αηδιάζουν και ασπάζονται τον Χριστιανισμό. Ο Σταυρός υψώνεται και πάλι κάπου στη Συρία σε πείσμα του διαβόλου και των ισλαμιστών που σφάζουν εν ονόματι του αλλάχ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες