Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

رجل ينقذ حياة عصفور من الموت انضر مذا حدث سبحان الله.

Ένα βίντεο με ''αποδείξεις'' ότι οι μουσουλμάνοι όταν πεθαίνουν πάνε στον παράδεισο με τα ουρί, αφού γελούν κατά την ώρα του θανάτου τους. Είχαμε και στον Ορθόδοξο χώρο παρόμοια επιχειρήματα με γελαστούς αποθανόντες... Όταν τα ''θεολογικά'' θεμέλια δεν είναι ο λόγος του Θεού αλλά το κάθε φαινόμενο που ερμηνεύεται κατά το δοκούν η συζήτηση είναι καταδικασμένη πριν αρχίσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες