Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος και ο Παπικός Επίσκοπος Eisenstadt Αιγίδιος στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Τήν Παρασκευή 25η Σεπτεμβρίου 2015 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος πραγματοποίησε ἐπίσκεψη στήν Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, συνοδευόμενος ἀπό τόν Ρωμαιοκαθολικό Ἐπίσκοπο κ. Αἰγίδιο καί ὅμιλο Αὐστριακῶν, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται στήν Κρήτη μέ σκοπό τήν γνωριμία μέ τήν Ἐκκλησία καί τόν τόπο μας, μέ τήν παράδοση καί τόν ὀρθόδοξο πολιτισμό μας, γιά τήν προώθηση τοῦ Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ.

Τούς ἐπισκέπτες ὑποδέχθηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος στήν Ἱερά Μονή Ἀρκαδίου καί τούς ξενάγησε στό Καθολικό, στό Μουσεῖο καί σέ ὅλους τούς χώρους της. Ἀναφέρθηκε ἰδιαίτερα στήν ἱστορία της καί στόν ἑορτασμό τῶν ἑκατόν πενήντα ἐτῶν ἀπό τό Ὁλοκαύτωμά της τό Νοέμβριο τοῦ προσεχοῦς ἔτους μέ τήν παρουσία τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.
Οἱ ἐπισκέπτες μετέβησαν ἀκολούθως στήν πόλη τοῦ Ρεθύμνου, καί ἕδρα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, καί πῆγαν στόν Καθολικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης, ὅπου εἶχε προγραμματισθεῖ ἡ τέλεση ἀκολουθίας.
Μετά τήν παράθεση γεύματος ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, στό ὁποῖο προσῆλθε καί ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονῆ, οἱ ἐπισκέπτες τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἐπισκέφθηκαν τό Ἐπισκοπεῖο, τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων καθώς καί μνημεῖα τῆς παλαιᾶς πόλεως καί ἀκολούθως ἀνεχώρησαν ἀπό τό Ρέθυμνο γιά τόν ἑπόμενο προορισμό τοῦ προγράμματος τῆς ἐπισκέψεώς τους.


 
Πηγή: aktines.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες