Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Περιεκτική μελέτη για τις προτεσταντικές εσχατολογικές πλάνες της εποχής μας, μέρος πρώτο.

Ιερομονάχου Αλεξάνδρου, Ιερό Ησυχαστήριο Αγίας Τριάδος, Κερατέα Αττικής.

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η περιεκτική παράθεση των πλανών των παρασυρομένων υπό των, προτεσταντικής εμπνεύσεως, εσχατολόγων και των κυριοτέρων αναιρέσεων αυτών, με βάση την Ορθόδοξη αγιοπατερική παράδοση και όχι την εφιαλτική προτεσταντική φαντασία που κυριάρχησε σαν ορθόδοξη δήθεν διδασκαλία...

Ξεκινούμε μ' ένα άκυρο ερώτημα εκ μέρους των οπαδών της προτεσταντικής εσχατολογίας. Το ερώτημα τους είναι το εξής, γιατί ενώ στο δυαδικό σύστημα ο αριθμός 5 συμβολίζεται με το 101, στο σύστημα μπαρ κόουντ αντιστοίχισαν το 101 με τον αριθμό 6; Το ερώτημα δείχνει και την απόλυτη άγνοια όσων ασχολούνται με το σύστημα κωδικοποίησης προϊόντων, έχοντας πείσει εαυτούς πρώτα για την δήθεν ύπαρξη του αριθμού 666 εντός αυτού. 

Πρώτο λάθος των ερωτησάντων, ο αριθμός 5 δεν συμβολίζεται με τον 101 στο δυαδικό σύστημα, αλλά είναι ο αριθμός 101. Άλλο συμβολίζεται, άλλο όντως είναι. Στο μπαρ κόουντ ο αριθμός 5 αντιστοιχεί στο πρώτο πεδίο ανάγνωσης με την ακολουθία των αριθμών 1 και 0 ως εξής, 0110001 και στο δεύτερο πεδίο ανάγνωσης με την ακολουθία των αριθμών 1 και 0 ως εξής, 1001110. Ο αριθμός 6 στο πρώτο πεδίο με την ακολουθία αριθμών 1 και 0 ως εξής, 0101111 και στο δεύτερο πεδίο ως εξής, 1010000. Ουδεμία συσχέτιση λοιπόν μεταξύ 5 και 6.

Βεβαίως όλα αυτά θα μπορούσαν να τα είχαν διαβάσει όσοι ενδιαφέρονται για σοβαρή έρευνα και θα είχαν φροντίσει να έρθει στην κατοχή τους, το βιβλίο 365 σελίδων του επιστήμονος Ιωάννη Καρδάση, στο οποίο αναλύεται λεπτομερώς όλο το σύστημα κωδικοποίησης με το δυαδικό σύστημα, και φέρει τον τίτλο, ''ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ'', ΑΛΙΜΟΣ 1999.

Δεύτερο λάθος, δεν υπάρχει αντιστοίχιση αριθμού 6 με τον 101 διότι δεν έχει δείξει κανείς τα αόρατα μέχρι τώρα 6, 6, 6, στις τρείς δήθεν διπλές γραμμές. Όσοι εμφανίζουν σε αυτοσχέδια σχεδιαγράμματα τους αριθμούς 6, 6, 6, είναι υποθετικές απεικονίσεις που δεν έχουν ουδεμία σχέση με την ψηφιακή πραγματικότητα. Οι τρείς διπλές γραμμές που βλέπουν όσοι μέχρι εκεί μπορούν να δούν λόγω άγνοιας του ζητήματος, είναι οι μέν πρώτες διπλές γραμμές, τρία διαστήματα πάχους ενός μπίτ το κάθε ένα. Οι μεσαίες δήθεν διπλές γραμμές είναι πέντε διαστήματα πάχους ενός μπίτ το κάθ' ένα, άρα μιλάμε για διαφορετική ψηφιακή πληροφορία αν υπήρχε αρίθμηση, και οι τελευταίες δήθεν διπλές γραμμές είναι ό,τι ακριβώς και οι πρώτες. Οπότε ακόμα κι αν υπήρχαν αριθμοί αντιστοίχισης στις δήθεν αυτές διπλές γραμμές, η μεσαία όντας 5 μπίτ και όχι 3 είναι κάτι διαφορετικό ως ψηφιακή πληροφορία, οπότε θα ήταν αδύνατον να έχει τον ίδιο αριθμό με τις άλλες δύο, τις πρώτες και τις τελευταίες. 

Σ' ένα σκίτσο σε εργασία του έτους 1997 εμφανίζεται ο αριθμός 101 στην αρχή, εκεί που πολλοί βλέπουν δύο μαύρες γραμμές, υπάρχει ένα διάστημα μαύρου χρώματος, ένα λευκού και πάλι ένα μαύρου, σύνολο τρία μπίτ. Ο αριθμός 01010 στη μέση, εκεί που πάλι πολλοί βλέπουν δύο μαύρες γραμμές, υπάρχει ένα διάστημα λευκού, ένα μαύρου, ένα λευκού, ένα μαύρου και πάλι ένα λευκού, σύνολο πέντε μπίτ και στο τέλος πάλι ο αριθμός 101, τρία μπίτ. Λαμβάντας ο συγγραφέας της εργασίας, από την μεσαία υπ' όψιν μόνο τα ψηφία 101 και ξεχνώντας τα 0 στην αρχή και στο τέλος, εξάγει το συμπέρασμα πως έχουμε τρεις φορές τον αριθμό 101 που συμβολίζει το 6, επί τρεις φορές, άρα νά το 666. Μόνο που η μεσαία διαχωριστική δεν είναι 101 αλλά 01010. Μπορεί κάποιοι ερευνητές του θέματος, να νομίζουν ότι μπορούν να απομονώνονται τα ψηφία αλλά για το κομπιούτερ διαβάζονται όλα μαζί, 01010 και όχι 101. Άλλοι χρησιμοποιούν τις λέξεις σκούρο χρώμα αντί για μαύρο χρώμα ως προς τα μαύρα διαστήματα. Βεβαίως όλα όσα είπαμε περί αριθμών, ισχύουν στο ευφάνταστο σενάριο που οι διαχωριστικές γραμμές στη μέση και οι άλλες δύο στην αρχή και στο τέλος είχαν αρίθμηση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν. Οπότε άκυρα επιστημονικώς τα σκίτσα αυτά, ούτως ή άλλως. 

Έχει το διακαίωμα ο καθ' ένας να πιστεύει ό,τι θέλει αλλά αν αυτά που νομίζει είναι αντίθετα απ' όσα μας λένε οι πατέρες για το σφράγισμα και επιμένουν, θα δώσουν λόγο στον Θεό για την επιμονή τους εφόσον ακούν και την ορθή θέση αλλά την παραβλέπουν.

Επίσης να σημειώσουμε και κάτι που περνά απαρατήρητο απ' όσους θέλουν τα τρία 6άρια στο μπαρ κόουντ. Το κείμενο της Αποκάλυψης μιλά για τον αριθμό χξστ. Δεν μιλά για τον αριθμό στ επί τρείς φορές. Ως γνωστόν στην ελληνική αρίθμηση το χξστ είναι το 666. Το χ ίσον με 600, το ξ ίσον με 60 και το στ ίσον με το 6, σύνολο 666. Οι εσχατολόγοι λένε, αφού υπάρχει το δυαδικό 101 τρεις φορές και αφού το 101 είναι το 6, κατά την υποκειμενική άποψη τους, άρα έχουμε τρεις φορές το 6. Όμως το κείμενο μιλά για το 666 και όχι για τρεις φορές το 6, διάσπαρτο εδώ κι εκεί. 'Αλλο στην ελληνική αρίθμηση ο αριθμός χξστ και άλλο το στ επί τρείς φορές, δηλ. στ, στ, στ. Επιπλέον δείξαμε και παραπάνω ότι στο μεσαίο 01010, το 101 απομονώνεται από τα δύο μηδενικά στην αρχή και στο τέλος που έχει και παρουσιάζεται ως σκέτο 101 ενώ δεν είναι. Μπορεί ωστόσο να νομίζει ο καθείς ό,τι θέλει, αλλά με τα νομίζω δεν καταλήγουμε σε ασφαλή συμπεράσματα.

Ας πούμε τώρα κάτι και για το μπίτ. Τί είναι το μπίτ; Στην επιστήμη των υπολογιστών, ένα bit μπορεί επιπλέον να οριστεί ως μια μεταβλητή, ή ως μια υπολογίσιμη ποσότητα η οποία μπορεί να έχει μόνο δύο πιθανές τιμές. Αυτές οι δύο τιμές συνήθως ερμηνεύονται ως δυαδικά ψηφία και αναπαριστούνται με τους αριθμούς 0 και 1. Τα τρία μπίτ που υπάρχουν στην αρχή και στο τέλος του μπαρ κόουντ, είναι μικρότερου όγκου πληροφορία από τα πέντε μπίτ που υπάρχουν στη μέση, οπότε και αριθμό να είχαν θα ήταν διαφορετικός διότι είναι αδύνατον ένας αριθμός να έχει δύο διαφορετικές χωρητικότητες. Είναι σαν να λέμε ότι το ένα δευτερόπλεπτο στη μία περίπτωση ισούται με ένα δευτερόπλεπτο και στην άλλη περίπτωση ισούται με δύο! Ένα απλό παράδειγμα δίνουμε μήπως κατανοήσουν οι αναγνώστες το παράλογο της επιμονής των προτεσταντιζόντων εσχατολόγων.

Οι αριθμοί που υπάρχουν κάτω από τις υποτιθέμενες γραμμές, οι οποίες στην πραγματικότητα είναι διαστήματα πάχους και όχι γραμμές μήκους, στο πρώτο πεδίο, αφορούν συνήθως την χώρα προέλευσης και στο δεύτερο, αφορούν συνήθως το είδος του προϊόντος. Όποιος επιμένει ότι ο αριθμός 6 υπάρχει στις δήθεν τρείς διπλές γραμμές κρυφά, μπορεί να το διαπιστώσει με τον πολύ απλό τρόπο, για όποιον σκέφτεται λογικά βεβαίως και έχει την απαιτούμενη πατερική ταπείνωση να αναθεωρήσει τις ιδέες του. Μπορεί να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ και να αγοράσει ένα προϊόν, να ξύσει τις υποτιθέμενες γραμμές, τα διαστήματα δηλαδή και να δώσει το προϊόν στη ταμία. Θα δει λοιπόν τότε ότι η ταμίας επειδή δεν μπορεί η μηχανή ανάγνωσης να διαβάσει τα διαστήματα, αναγκάζεται να χτυπήσει στη ταμιακή μηχανή τα νούμερα που βλέπει κάτω από τις γραμμές. Θα δει επίσης ότι στις τρεις διπλές γραμμές, όπως έχει επικρατήσει να λέγονται, η ταμίας δεν πληκτρολογεί τον αριθμό 6.

Τώρα αν επιμένει ο εσχατολόγος ότι είναι κρυφά τα εξάρια και γι' αυτό δεν τα χτυπάει, μπορεί να πιέσει την ταμία να χτυπήσει και τα τρία εξάρια όπου υποθέτει ότι υπάρχουν, και με λύπη θα διαπιστώσει ότι το προϊόν δεν περνά από την μηχανή! Διότι ακριβώς μπαίνουν στον κωδικό του προϊόντος αριθμοί που δεν υπάρχουν, οπότε η ταμιακή μηχανή δεν δέχεται το προϊόν αφού ο κωδικός του είναι ανύπαρκτος! Δοκιμάστε το αν θέλετε να δείτε την αλήθεια. Προσωπικώς το δοκίμασα και βεβαίως δεν πέρασε ο κωδικός με τα τρία εξάρια διότι δεν τον αναγνώριζε το μηχάνημα και έτσι δεν μπορούσα να πάρω το προϊόν αν δεν χτυπούσε η ταμίας κανονικά τον κωδικό άνευ των τριών εξαριών.

Παρακαλώ να το δείτε και μόνοι σας, αν θέλετε να δείτε τη αλήθεια. Βεβαίως και οι Φαρισαίοι είδαν τον τάφο κενό αλλά δεν πίστεψαν. Προτίμησαν να επιμένουν στις απόψεις τους, όπως πολλοί επιμένουν σήμερον βασιζόμενοι σε όσα λένε τα οράματα της Διαμαρτυρομένης Μέρι Ρέλφε. Αυτά για να γίνει και λίγο σοβαρή συζήτηση.

Επιστρέφουμε στις ευφάνταστες ιστορίες των προτεσταντών που υιοθέτησαν κάποιοι μνημονεύοντες τον νεοημερολογίτη Πατριάρχη αγιορείτες, πέρασαν στο χώρο του παλαιού ημερολογίου αλλά και του νέου ανεξετάστως και έγιναν ομολογία πίστεως, λεγόμενα ατόμων εκτός Εκκλησίας και άρα χωρίς φώτιση Παρακλήτου. Οι οπαδοί των εσχατολογικών ιδεών των προτεσταντών, πιστεύουν ότι φωτίζονται και ερμηνεύουν την Αγία Γραφή και οι αιρετικοί εκτός Εκκλησίας;

Κάποιοι ανάγουν μέχρι σημείο δήθεν αρνήσεως του βαπτίσματος την αποδοχή του ΑΜΚΑ ή την Κάρτα του Πολίτη κλπ. Εμένα δεν μου ζήτησε κανείς να αρνηθώ το βάπτισμα μου για να πάρω τον ΑΜΚΑ, ούτε τον ΑΦΜ. Η παρούσα περιεκτική μελέτη είναι μία δημόσια κατάθεση των κυριοτέρων αναιρέσεων όσων τεχνικών παρανοήσεων κυκλοφορούν χρόνια τώρα γύρω από το ανύπαρκτο, προς το παρόν, θέμα του 666. Αυτό το απαραίτητο βήμα νομίζω πως ίσως βοηθήσει όσους έχουν πελαγώσει από τις πλάνες που ακούν από χείλη ακόμη και Επισκόπων. 

Όσοι υποστηρίζουν ότι ο Ι. Καρδάσης είναι ο μόνος που αρνείται την ύπαρξη του χξστ-666 στο μπαρ κόουντ και άρα κάνει λάθος αφού είναι ένας, ενώ οι έχοντες αντίθετη άποψη είναι πολλοί, εμφανίζει την επιχειρηματολογία και την ανασφαλή σκέψη κάποιων παπικών που υποστηρίζουν ότι εφόσον είναι άνω του ενός δισεκατομμυρίου άρα αυτοί κατέχουν την αλήθεια. Επίσης το αυτό υποστηρίζουν κατά κόρον κάποιοι νεοημερολογίτες, αφού είναι τόσα εκατομμύρια στην Πατρίδα μας, ενώ εμείς μόλις μερικές χιλιάδες κι αν είμαστε. Όποιος αισθάνεται ασφαλής στο πλήθος μπορεί να επιλέξει το πλήθος και να αφήσει την αλήθεια ήσυχη.

Αλλά ας δούμε, είναι ένας ο Ι. Καρδάσης; Όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο του Ιωάννη Καρδάση θα είδε ότι εκεί παρουσιάζονται όσοι διαφωνούν και όσοι συμφωνούν μαζί του. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι μη συμπλεγματικός ο άνθρωπος, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Εκείνοι που συμφώνησαν μαζί του ήταν ο Μιχαλολιάκος Νικόλαος, Χημικός Μηχανικός και Θεολόγος, ο Εμμανουήλ Βολουδάκης Μηχανικός Λογισμικού, ο Κουτσούκος Π. καθηγητής Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών και υπαγόμενος στον λεγόμενο Φλωρινικό χώρο, ο οποίος σε επιστολή του γράφει στον Ι. Καρδάση ότι, ''Προσωπικώς ανήκων στο χώρο του πατρώου εορτολογίου βιώνω την παράνοια ακόμη περισσότερο'', ο Δημητρακόπουλος Γ. Μηχανολόγος Μηχανικός και Τεχνικός Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Σημάτων Προιόντων, ΕΛΚΕΣΗΠ, και αντιπρόσωπος του Ευρωπαικού οργανισμού ΕΑΝ στην Ελλάδα. Ούτος δήλωσε στο κανάλι MEGA, στις 20 Ιουνίου του 1997 ότι, ''οι χαρακτήρες της αρχής του τέλους και της μέσης του BAR CODE είναι απλώς ειδικοί χαρακτήρες που δεν έχουν καμία σχέση με το ψηφίο 6. Όταν μιλάμε για τεχνικά θέματα και δεν έχουμε τις αντίστοιχες γνώσεις είναι πάρα πολύ εύκολο να οδηγηθούμε σε λανθασμένα συμπεράσματα με απρόβλεπτες συνέπειες''. Αυτά τα γράφει στο βιβλίο του ο Ι. Καρδάσης. Ας το διαβάσουν όσοι τον εμφανίζουν ως μονάδα και εκτίθενται οι ίδιοι ως άσχετοι και απληροφόρητοι.

Το θλιβερό είναι ότι διάβασα πριν από μερικούς μήνες σε έντυπο που διενεμήθη σε Ορθόδοξο Ναό των Αθηνών και μάλιστα του παλαιού ημερολογίου, ότι ο εν λόγω κ. Δημητρακόπουλος ''σε κάποια εκπομπή στη τηλεόραση είπε και ομολόγησε ότι τα τρία εξάρια υπάρχουν στο μπαρ κόουντ''. Οι υπεύθυνοι αφήνουν τέτοια ανώνυμα χαρτιά με ψεύδη και αόριστα λόγια να οδηγούν ψυχές στην καταστροφή; Πρέπει ο εκάστοτε Επίσκοπος και οι Ιερείς να μην αφήνουν να διαδίδονται ψέματα αφού το ψέμα έχει πατέρα τον διάβολο. Μου είναι γνωστή η ευαισθησία κάποιων απέναντι στο ψέμα και απόρησα με τέτοια φαινόμενα. Επιτρέπεται να γράφει ο κάθε ψεύτης ό,τι θέλει και να το διανέμει ανώνυμα εκ του ασφαλούς; Πόσες ενορίες, είτε του Φλωρινικού είτε του Ματθαιϊκού χώρου, πέφτουν θύματα των ανωνύμων αυτών εντύπων που είναι γεμάτα από πλάνες, ψεύδη και εσχατολογικά παραμύθια;

Άλλος που συμφωνεί με τον Ι. Καρδάση είναι ο Τσουκαλάς Ι. Καθηγητής Τεχνολογίας υλικών Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε επιστολή του της 28ης- 1ου- 98, ο καθηγητής γράφει, ''... δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός (666) στον γραμμικό κώδικα... δεν γνωρίζω καμία εμπερίστατο και τεχνικώς επαρκή τεχνική γνωμάτευση συναδέλφου ή εγκύρου τεχνικού ή επιστήμονος που να υποστηρίζει τα ενάντια... αντιθέτως τα εις χείρας μου τεχνικά πονήματα συχνά ή και πάντα βρίθουν τεχνικών παρανοήσεων ή και ευφάνταστων ερμηνειών, όχι επιστημονικών''. Άλλοι επίσης που συμφώνησαν τότε και συμφωνούν ακόμη με τον Ι. Καρδάση είναι η Μονή Μεταμορφώσεως της Βοστώνης των τότε Αυξεντιανών. Επίσης συμφώνησε ο Σακκάς Βασίλειος, ο Τσολογιάννης Όθωνας και άλλοι.

Οποτε όσοι λένε ότι ο Ι. Καρδάσης είναι ένας και ο μόνος που υποστηρίζει όσα υποστηρίζει, ή ψεύδονται ή είναι απληροφόρητοι και άρα αναξιόπιστοι και επικίνδυνοι αφού θέλουν να έχουν και άποψη για το θέμα. Όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο του Ι. Καρδάση είναι ενημερωμένος και για τις δύο απόψεις αφού τις παραθέτει και τις δύο ο συγγραφέας. Αλήθεια, όσοι είναι θιασώτες της προτεσταντικής εσχατολογίας θα μου επέτρεπαν να δημοσιεύσω στα περιοδικά τους την άποψη τόσων ανθρώπων που ανέφερα ή απαγορεύεται η διαφωνία λόγω ανασφάλειας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες