Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Περιεκτική μελέτη για τις προτεσταντικές εσχατολογικές πλάνες της εποχής μας, μέρος τέταρτο.

Είδαμε λοιπόν κάποιους, από την εκκλησιαστική και την εν γένει θρησκευτική ιστορία, οι οποίοι προέβλεψαν αστόχως την έλευση του αντιχρίστου ορίζοντας έτος, και άλλους που διαποτίστηκαν από το εσχατολογικό πνεύμα αλλά από τότε πέρασαν αιώνες και δεν έγινε απολύτως τίποτε! Αναμενόμενο εφόσον ο ίδιος ο Κύριος, μας λέγει ότι την ώρα εκείνη ούτε οι άγγελοι δεν γνωρίζουν.

Ας δούμε όμως και μία άλλη παράμετρο της προτεσταντικής εσχατολογικής πλάνης, αυτή την φορά περασμένη μέσα από την πατερική παράδοση την οποίαν δεν αποδέχονται οι μεν προτεστάντες, αλλά επειδή αποδέχονται οι Ορθόδοξοι την εμπλέκουν στις ιδεοληψίες τους. Λέγουν λοιπόν κάποιοι Ορθόδοξοι ότι έχουν βρει κείμενα αγίων πατέρων που ερμηνεύουν την Αποκάλυψη και εκεί εντόπισαν ότι το χάραγμα θα γίνει πρίν έρθει ο αντίχριστος. Επιθυμώ λοιπόν να παρουσιάσουν τα κείμενα των αγίων που γράφουν δήθεν ότι ο αντίχριστος θα σφραγίσει τον κόσμο πριν γεννηθεί ή πριν εμφανιστεί δημοσίως ως παγκόσμιος ηγέτης, όπως σαφώς μας λέγει η Αποκάλυψη και οι άγιοι ερμηνευτές πατέρες.

Όχι να μας παρουσιάσουν άσχετα κείμενα με μεμονωμένες εκφράσεις τις οποίες με μία δόση φαντασίας θα παρουσιάσουν κατά την ερμηνεία τους, αλλά τα κείμενα ολόκληρα των αγίων που λέγουν καθαρά ότι ο αντίχριστος πριν έρθει θα σφραγίζει τον κόσμο με το όνομα του ή με το χξστ, το οποίο θα είναι ο αριθμός που θα βγαίνει από το όνομα του, διότι αυτό θα είναι το χξστ σύμφωνα με την ερμηνεία των πατέρων. Δεν θα είναι ένας μαγικός αριθμός που αν τον αγγίξεις έχασες το βάπτισμα σου, αλλά θα είναι ένας εξαγόμενος αριθμός από το όνομα του αντιχρίστου. Θα είναι ένας άμεσα συνδεδεμένος αριθμός με το πρόσωπο του θηρίου αντιχρίστου.

Αυτή η μεσαιωνική σκοταδιστική εμμονή ότι ο αριθμός χξστ-666 ή τα τρία 6 διάσπαρτα κάπου, είναι από μόνα τους υπεύθυνα για την αποβάπτιση ενός Χριστιανού, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία του αντιχρίστου και η αναγνωριση του ως θεού, είναι απολύτως αντιβιβλική και αντιπατερική παραποίηση της εξ αποκαλύψεως αληθείας που μας παρέδωσαν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και όσοι άγιοι ερμηνευτές του Ιερού κειμένου του τόλμησαν να γράψουν κάτι.

Πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι ελάχιστοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς, είτε άγιοι είτε όχι, τόλμησαν να ασχοληθούν με την Αποκάλυψη, λόγω ταπεινώσεως. Αντιθέτως σήμερα βλέπουμε το τραγικό φαινόμενο να ασχολούνται με το ιερό κείμενο πάρα πολλοί, εξάγοντας αυθαίρετα και φανταστικά συμπεράσματα βασισμένα σε όσα λέγουν και γράφουν δεκαετίες τώρα, οι εξ Αμερικής προτεστάντες εσχατολόγοι και οι υιοθετούντες αυτά εγχώριοι ρασοφόροι, ανεξαρτήτως ημερολογίου και Συνόδου. Να πούμε επίσης ότι άλλοι πατέρες και ερμηνευτές, μελετούν την Αποκάλυψη επί του γράμματος του κειμένου και άλλοι συμβολικώς. Άλλοι παραβολικώς αναλόγως της εποχής και άλλοι ιστορικώς. Δεν υπάρχει απολύτως ενιαία ερμηνεία της Αποκάλυψης.

Παράδειγμα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άνθιμος, 1788-1808, ο οποίος για τον αντίχριστο λέγει ότι είναι το θηρίο, για το χάραγμα του και τον αριθμό 666 του ονόματος του, λέγει ότι είναι τα δόγματα του και τα έργα του. Για όσους θέλουν να νικήσουν τον αντίχριστο, λέγει ότι πρέπει να νεκρώσουν το σώμα με την άσκηση, ότι πρέπει ο Χριστιανός να κάνει τον εαυτό του εναρμόνια κιθάρα προς υμνολογία Θεού, και να απέχει από τα διαβλητά σαρκικά πάθη, (Ερμηνεία εις την Ιεράν Αποκάλυψιν, Ανθίμου Πατριάρχου, Ιεροσόλυμα 1856, σελ. 149).

Ο Πατριάρχης Άνθιμος χαρακτηρίστηκε από τους συχρόνους του, ''Δόξα Της Εκκλησίας'' και ''Βραβευτής Ορθών Δογμάτων''. Πρέπει λοιπόν όσοι είναι αυτόκλητοι ερμηνευτές και προφήτες να μελετήσουν αρκετά την Εκκλησιαστική Ιστορία και την πατερική σκέψη πριν αρχίσουν να μιλούν και να γράφουν, διότι εκτίθενται και δημιουργούν και ζημία στους πιστούς με τις αντορθόδοξες και αντιβιβλικές παραμυθολογίες τους.

Κάποιοι π.χ. όταν παραιτήθηκε ο Πάπας Βενέδικτος ο 16ος, προφήτευσαν ότι μετά θα έρθει ο τελευταίος Πάπας και μάλιστα ότι θα είναι Αφρικανός. Αλλά ο Πάπας Φραγκίσκος είναι, όπως όλοι είδαμε, από την Λατινική Αμερική. Άλλοι υποστήριξαν ότι ο Πάπας Βενέδικτος ήταν ο αντίχριστος διότι έλεγαν το όνομα Βενέδικτος 16ος, αθροιζόμενο δίδει αποτέλεσμα 666. Βεβαίως όλα αυτά αποτέλεσαν πλάνες που γέμισαν με τρομαγμένους δόκιμους κάποια μοναστήρια, και Μοναχούς που έγιναν Μοναχοί διότι πίστεψαν τους μύθους κάποιων που τους είπαν να μείνουν στο μοναστήρι υπό τον αλάθητο Γέροντα-θεό, διότι σε λίγο έρχεται ο αντίχριστος. Με την πλάνη περί προδρομικών σημείων κάποιοι, ακουσίως ίσως, τρομάζουν αδαείς που δεν έχουν διαβάσει ούτε έναν ερμηνευτή άγιο, πέρα από όσα επιτρέπει ο αλάθητος γέροντας-θεός.

Όποιος πιστεύει λοιπόν ότι ο αριθμός 666 αποτελεί το χάραγμα πριν την εμφάνιση του ανθρώπου αντιχρίστου, καλείται να μας υποδείξει εδάφια της Αγίας Γραφής ή κάποιων αγίων πατέρων που να υποστηρίζουν την θέση αυτή. Ότι το χξστ-666 δηλαδή, θα είναι άρνηση του βαπτίσματος για όποιον το ανέχεται σε έγγραφα ή χαρτιά, αν υπάρχει βεβαίως αφού είδαμε ότι δεν υπάρχει ή ότι θα είναι σφράγισμα που θα σβήνει το σφράγισμα του Βαπτίσματος που ελάβαμε ως νήπια.

Όχι να παρουσιάσουν ερμηνείες υποκειμενικές επί κομμένων ραμμένων εδαφίων, αλλά αυτούσια εδάφια που να τεκμαίρουν την άποψη ότι το σφράγισμα θα παρουσιαστεί πριν την εμφάνιση των δύο προφητών Ηλία και Ενώχ και του αντιχρίστου. Όπως ακριβώς μας λέει η Ιερά Αποκάλυψη του ευαγγελιστού Ιωάννου στο κεφάλαιο 11 και 13, αλλά και οι άγιοι που προαναφέραμε, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πρώτα θα εμφανιστούν οι προφήτες, θα θανατωθούν από τον αντίχριστο ο οποίος ήδη θα κυβερνά 3,5 χρόνια, ως καλός δήθεν, και μετά την θανάτωση τους θα εμφανίσει τον αληθινό του πρόσωπο για τα επόμενα 3,5 χρόνια της βασιλείας του, όπου τότε και μόνο τότε θα σφραγίσει όσους δεχτούν να λάβουν την σφραγίδα του στο δεξί χέρι ή το μέτωπο, να προσκυνήσουν το είδωλο του και να τον αναγνωρίσουν ως θεό τους. 

http://1.bp.blogspot.com/-TRblFt_Xbg8/T4ljYy1twmI/AAAAAAAAApg/6Y56QRZCjwc/s1600/Anastasis.jpg

Οι πραγματικοί Χριστιανοί δεν αναμένουν τον αντίχριστο αλλά τον Χριστό, δεν τρομάζουν από τον κάθε πλενεμένο που τους μολύνει με προτεσταντικές εσχατολογίες αλλά χαίρονται διότι ο Ιησούς μας θα έρθει να μας πάρει κοντά του. Δεν τρέχει να κρυφτεί σε μοναστήρια νομίζοντας ότι έτσι θα γλυτώσει από τον άνομο, αλλά όπου βρίσκεται ετοιμάζεται για την ώρα του θανάτου που μπορεί νά 'ναι αυτό το βράδυ, πολύ πριν την έλευση του Κυρίου για την τελική κρίση.

Ως τότε καλό θα ήταν να σταματήσει όλη αυτή η μυθολογία γύρω από το υποθετικό χάραγμα που αποτελεί ο αριθμός 666 από μόνος του, χωρίς την εμφάνιση του αντιχρίστου, του οποίου θα είναι το 666, ο αριθμός που θα προκύπτει από το άθροισμα των γραμμάτων του ονόματος του σύμφωνα με την ελληνική αρίθμηση. Μόνος του ένας αριθμός δεν γίνεται να αποβαπτίζει έναν Ορθόδοξο εκτός αν οι Ορθόδοξοι άρχισαν να πιστεύουν στην μαγική ιδιότητα των αριθμών που διδάσκουν οι αριθμολόγοι μάγοι. Λένε οι μάγοι ότι ο τάδε αριθμός είναι γούρι για εύρεση συζύγου, ο άλλος αριθμός βοηθάει να βρεις εργασία κλπ. Αν οι Ορθόδοξοι λοιπόν άρχισαν να πιστεύουν ότι ένας αριθμός, ως δια μαγείας, αφαιρεί το βάπτισμα γιατί μπορεί, τότε οι Ορθόδοξοι αυτοί είναι ''ορθόδοξοι''. Σίγουρα δε, είναι και ψυχολογικώς διαταραγμένοι.

Η πηγή του κακού αυτού, της πλάνης που εισχώρησε στον ευρύτερο ορθόδοξο χώρο ακούει στο όνομα Mary S. Relfe. Η εν λόγω κυρία εξ Αμερικής, προτεστάντισα στο δόγμα και οραματίστρια, ''είδε'' τον Χριστό και λέει ότι της έδειξε τον κρυφό αριθμό 666 στο μπαρ κόουντ. Αυτά λέει στο βιβλίο της ''THE NEW MONEY SYSTEM'', το οποίο η ίδια ομολόγησε στις αρχές της δεκαετίας του '80, ότι της απέφερε 3.000.000 δολλάρια έσοδα από τους ακραίους εσχατολόγους των ΗΠΑ, οι οποίοι το αγόρασαν και η ίδια αγόρασε με την σειρά της και κότερο. Αυτά τα γράφει και στο βιβλίο του ο Ιωάννης Καρδάσης για όποιον το έχει, με παραπομπές, αριθμό σελίδος κλπ.

Μέχρι τότε ουδείς άγιος ή μη, ερμηνευτής Ορθόδοξος Πατέρας μας, δεν είχε διανοηθεί ότι το 666 αποτελεί σφράγισμα από μόνο του ως νούμερο. Η προτεστάντισσα Mary Relfe όμως ήταν η πρώτη που ισχυρίστηκε ότι ένας αριθμός από μόνος του έχει τις μαγικές ιδιότητες να σφραγίζει τους Χριστιανούς. Και το καλύτερο; Τους σφραγίζει μυστικά χωρίς να το ξέρουν, αφού η ίδια λέει στο βιβλίο της ότι ο αριθμός είναι κρυφός! Οπότε έχουμε να κάνουμε με έναν προτεσταντικής εμπνεύσεως Θεό, ο οποίος θα κολάσει όποιον πάρει έναν αριθμό που είναι κρυμμένος και δεν τον βλέπει, αλλά και κανείς δεν μπορεί να του τον δείξει γιατί είναι κρυφά βαλτός στο μπαρ κόουντ.

Νομίζω ότι η παράνοια του προτεσταντισμού βλάπτει σοβαρά όποιον θέλει να λέγεται και να είναι Ορθόδοξος. Εμείς οι Ορθόδοξοι και μάλιστα οι Γνήσιοι αν θέλουμε να είμαστε ουσιαστικώς Ορθόδοξοι και όχι ονομαστικώς, πρέπει να δεχόμεθα μόνο όσα μας λένε οι πατέρες και η Γραφή. Όχι να πλανόμεθα απ' όσα λέγει η κάθε προτεστάντισσα εξ Αμερικής και κάποιοι ρασοφόροι που δέχτηκαν τις διδαχές αυτές. Οι πατέρες της Ορθοδοξίας, μας λένε ότι το χάραγμα του αντιχρίστου θα είναι το όνομα του, το οποίο θα δίδει άθροισμα 666, από τα γράμματα που θα το αποτελούν. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να γίνεται σφράγισμα τώρα, αφού ακόμη δεν γνωρίζουμε το όνομα του αντιχρίστου; Βεβαίως σ' αυτήν την ερώτηση δεν απαντούν τίποτα οι εντός της Πατρίδος μας εσχατολόγοι. Σιωπούν.

Μην ξεχνάμε τον όσιο Αναστάσιο του Σινά ο οποίος μας διδάσκει ότι τα θαύματα που ενεργούνται στους αιρετικούς είναι εμπαιγμός των δαιμόνων. Όσοι Ορθόδοξοι λοιπόν δέχονται το θαύμα της δήθεν αποκαλύψεως του 666 σε μία προτεστάντισσα, από τον ίδιο τον Χριστό που δήθεν της εμφανίστηκε στο σαλόνι της, πήγε δίπλα της και της έδειξε τον αριθμό 666 στο μπαρ κόουντ, όπως η ίδια αφηγείται στο βιβλίο της, δέχονται μία δαιμονική απάτη και την εισάγουν στον εκκλησιαστικό χώρο, δημιουργώντας πλάνες και ταλαιπωρία στο ποίμνιο.

Θα δώσουν φρικτό λόγο στον Θεό νομίζω, εύχομαι να κάνω λάθoς και να μην τους καταλογισθεί η σύγχυση που δημιουργούν στις ψυχές που αναζητούν παρηγοριά και αγάπη ώστε να θεραπευτούν από τις πληγές της αμαρτίας, αντ' αυτού όμως βρίσκουν νομικισμούς, απαγορεύσεις τραγελαφικές, δογματοποίηση της ασχετοσύνης, διχασμούς για το απολύτως τίποτα που έχει ο καθείς εντός εγκεφάλου. Σκληρά τα λόγια διότι καθρεπτίζουν την σκληρή πραγματικότητα. Λόγια χωρίς εμπάθεια όμως.

Ο Θεός να μας λυπηθεί και να μας φωτίσει πραγματικά. Οι Έλληνες πιστοί είναι κουρασμένοι. Δεν έλειψαν οι άσχημες εμπειρίες από τον κόσμο, ούτε οι απογοητεύσεις και οι προδοσίες από κάποιους ρασοφόρους. Τα σκάνδαλα που βγαίνουν στην τηλεόραση δεν βοηθούν να πλησιάσει ο λαός την εκκλησία. Ας μην επιφορτίζουμε τις ψυχές με σενάρια επιστημονικής τρομοκρατίας για σφράγισμα εξ ουρανού με λέιζερ και χάσιμο βαπτίσματος λόγω κατοχής κρατικού εγγράφου.

Ας λογικευτούν επιτέλους οι ταγοί αλλά και ο λαός, διότι αμφότεροι παρασύρονται από τις μυθολογίες του διαδικτύου και υιοθετούν όσα ευφάνταστα διαβάζουν εκεί. Ενώ υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα στην κοινωνία κάποιοι αναμένουν τον αντίχριστο και έχουν αφήσει τα πάντα στην άκρη. Άλλοι τρομάζουν τους πιστούς με ομιλίες και προβολή εικόνων μετ' αναλόγου εφιαλτικής μουσικής.

Όλα αυτά πηγάζουν από ένα μεγάλο αρχικό κακό, όπως διαχρονικά το θίγει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την απουσία μελέτης της Γραφής και των Πατέρων. Από εκεί πηγάζουν όλα τα κακά. Οι πλείστοι Έλληνες είναι Χριστιανοί μόνο στ' όνομα. Δεν έχουν ανοίξει πολλοί ούτε μία φορά την Αγία Γραφή στη ζωή τους, αναμενόμενο λοιπόν να πιστεύουν ό,τι τους λέγει ο γέροντας-θεός και οι δαίμονες που τον συμβουλεύουν.

Λύση για όλα τα θέματα είναι η μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Είμαι ανοικτός να συζητήσω με τον οποιονδήποτε έχει επιχειρήματα και σκέψη σοβαρή για το θέμα. Όποιος μου αποδείξει ότι όσα υποστηρίζω είναι λάθος είμαι ήδη έτοιμος να ανακαλέσω.

Ο Τριαδικός Θεός να μας ελεεί όλους μας, αληθώς!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες