Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Περιεκτική μελέτη για τις προτεσταντικές εσχατολογικές πλάνες της εποχής μας, μέρος τρίτο.

Αυτές τις κατά γράμμα και μάλιστα κομμένες ερμηνείες ξέχωρα από το υπόλοιπο κείμενο της Αποκαλύψεως, δεν τις κάνουν συνειδητοί Χριστιανοί, τις κάνουν όσοι ακολουθούν την προσωπική τους ερμηνεία και όχι των αγίων. Παράδειγμα κόψε ράψε γραφομένων του αγίου Εφραίμ, έχουμε πρόσφατο από ένα ανώνυμο όπως πάντα χαρτί, το οποίο κυκλοφόρησε και πάλι σε Ορθοδόξους Ναούς των Αθηνών, στο οποίο εμφανιζόταν κομμένο το κείμενο του αγίου, ''Λόγος στην παρουσία του Κυρίου, και για την συντέλεια του κόσμου και στην παρουσία του Αντιχρίστου'', τόμος 4ος των Ασκητικών του, το οποίο αναφέραμε και παραπάνω. 

Εκεί εμφανίζεται το απόσπασμα που βόλευε την θεωρία των διανομέων του εν λόγω φυλλαδίου, δηλ. το εξής, ''διότι τοιούτον τρόπο χρησιμοποιεί ο τύρρανος ώστε όλοι να βαστάζουσιν το σημάδι του πριν έρθει να απαιτήσει τα σύμπαντα''. Όμως το απόσπασμα είναι ξεκομμένο από το λοιπό κείμενο, επιπλέον είναι μεταφρασμένο λάθος, ελπίζουμε από άγνοια της ελληνικής γλώσσης και όχι σκοπίμως. Το πρωτότυπο κείμενο λοιπόν λέει, ''Τοιούτον γαρ τρόπον σκευάζει ο τύρρανος, ίνα πάντες την σφραγίδα του θηρίου βαστάζωσιν, όταν έλθη απατήσαι τα σύμπαντα''... 

Η μετάφραση του κειμένου είναι η εξής, ''Διότι μεταχειρίζεται ο τύρρανος τέτοιον τρόπο για να έχουν όλοι την σφραγίδα του θηρίου όταν έρθει στον ορισμένο χρόνο να απατήσει όλον τον κόσμον''... Τί γράφει το ανώνυμο χαρτί παρερμηνείας του κειμένου του αγίου; Ότι  θα έχουν την σφραγίδα πριν έρθει το θηρίο-αντίχριστος, τί λέει όμως ο άγιος Εφραίμ; Ότι όταν έρθει θα φροντίσει να λάβουν όλοι την σφραγίδα του. Τεράστια η διαφορά του πρωτοτύπου κειμένου από την παράφραση του ανωνύμου φυλλαδίου. Επιπλέον οι ανώνυμοι ερμηνεύουν το ''βαστάζωσιν'' ως ''θα κρατούν στο χέρι''... ενώ η μετάφραση του κειμένου μεταφράζει το ''βαστάζωσιν'' ως ''έχουν το σφράγισμα'', και η λέξη ''έχουν'' σημαίνει ''έχουν στο σώμα τους''... 

Ας δούμε όμως και πως τελειώνει την ερμηνεία του ο άγιος Εφραίμ, χωρίς παραφράσεις και παρερμηνείες. Στη δελίδα 125 έχουμε το τελειωτικό χτύπημα σε όσους έχουν φτιάξει δική τους Αποκάλυψη. Γράφει ο άγιος Εφραίμ ότι, ''προτού μάλιστα να συμβούν αυτά θα στείλει ο Κύριος ως εύσπλαχνος τον Ηλία τον Θεσβίτη και τον Ενώχ''. Ήρθαν οι προφήτες; Πώς κάποιοι βιάστηκαν να μιλήσουν για άρνηση του Χριστού για όποιον πάρει την Κάρτα του Πολίτη; Αφού οι προφήτες, γράφει ο άγιος Εφραίμ, θα κηρύτουν εναντίον ενός συγκεκριμένου προσώπου, όχι αόριστα για κάρτες και χαρτιά με σατανικά σύμβολα. Η πλάνη έχει δυστυχώς μολύνει πολλούς Ορθοδόξους και έχουν ενστερνιστεί προτεσταντικές ιδέες. 

Υπάρχει για όποιον ενδιαφέρεται, σε ψηφιακή μορφή το πρωτότυπο κέιμενο του αγίου Εφραίμ στο αρχαίο κείμενο και στην μετάφραση με φωτογραφημένο το βιβλίο σελίδα σελίδα.

Ας μιλήσουμε λίγο και για τα σατανικά σύμβολα. Το 666 το είχε και το παλιό 5χίλιαρο αλλά χτίστηκαν πολλές μονές και ναοί τόσα χρόνια από αυτά τα χαρτονομίσματα. Το παλιό πράσινο 500σάρικο είχε το φίδι που τρώει την ουρά του και μία χειραψία που θύμιζε μασωνικό χαιρετισμό. Πόσα τέτοια χαρτονομίσματα πέρασαν από τα χέρια Ορθοδόξων Ιερέων και Επισκόπων και έχτισαν με αυτά Ναούς και Μονές; Αν κάποιος απαντήσει με φαρισαϊκή νομικιστική σκέψη ότι, ''άλλο αυτό γιατί το 5χίλιαρο δεν είχε το όνομα μου'', θα ανταπαντήσω ότι, αν στο κλέψει κάποιος τον πιάνουν και στο επιστρέφουν διότι αποτελεί περιουσία σου. Το 5χίλιαρο με το 666 και τον σατανά κάτω από το γεφύρι της Άρτας που τον είχαν σχεδιασμένο να τον προσκυνούν άγγελοι είναι περιουσία σου. ''Δικό σας είναι κύριε, πάρτε το'' θα σου πει ο αστυνομικός. 

Το παίρνεις αδελφέ μου, το αξιοποιείς, το καρπώνεσαι, χαίρεσαι το όφελος από την χρήση του 5χίλιαρου, αλλά επειδή δεν έχει το όνομα σου κανένα πρόβλημα; Μήπως αυτό λέγεται διαβολικός φαρισαϊσμός, διαβολική υποκρισία;

Η ίδια η Αποκάλυψη στο 13ο κεφάλαιο της ξεκινά με την δημόσια εμφάνιση του θηρίου, αντιχρίστου όπως επικράτησε να λέγεται, και καταλήγει με το σφράγισμα το οποίο θα συνοδεύεται από προσκύνηση ειδώλου του θηρίου. Δεν ξεκινά με το σφράγισμα και μετά έχουμε προσκύνηση ειδώλου και εμφάνιση θηρίου όπως λένε οι προτεστάντες εσχατολόγοι. Κάτι το οποίο λένε, διότι αυτοί πιστεύουν ότι θα γίνει η αρπαγή στον ουρανό των εκλεκτών πριν έρθει ο αντίχριστος και για αυτό άλλαξαν την σειρά των γεγονότων και έβαλαν πριν το θηρίο, το σφράγισμα του. Για να στηρίξουν το δόγμα τους περί αρπαγής, ότι δήθεν στηρίζεται στο σφράγισμα και για να μην σφραγιστούν οι εκλεκτοί θα αρπαγούν στον ουρανό πριν έρθει το θηρίο. Παρερμηνεία χειρίστης μορφής.

Αλλά ας δούμε και άλλους αγίους που ερμηνεύουν ορθώς το Ιερό κείμενο και όχι όπως οι πλανεμένοι προτεστάντες. Ο άγιος Ιππόλυτος ερμηνεύει το κείμενο συμφωνώντας με άλλους αγίους της Εκκλησίας μας. Στο βιβλίο του ''Περι συντελείας'' στο κεφάλαιο 28, λέγει ξεκάθαρα ότι ο αντίχριστος στην δεύτερη φάση της παγκόσμιας κυριαρχίας του, θα δώσει το χάραγμα του στα δεξιά χέρια ή στα μέτωπα όσων τον προσκυνήσουν. Ο άγιος δεν μιλά για προχαράγματα και σατανικά σύμβολα που δια μαγείας θα αφαιρούν το βάπτισμα από όσους τα έχουν στη τσέπη τους ή στη θήκη του αυτοκινήτου τους, αλλά για πρόσωπο που θα δώσει χάραγμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο με την βία, αφού το προσκυνήσουν σαν θεό. Αυτά λέγει ο άγιος Ιππόλυτος, όμως άλλα υποστηρίζουν οι προτεστάντες εσχατολόγοι και όσοι Ορθόδοξοι από άγνοια υιοθέτησαν τις θέσεις τους. 

Πολλοί μάλιστα Γέροντες εξ Αγίου Όρους μιλούν όταν βγαίνει κάθε νέα κάρτα και για αρραβώνα με τον διάβολο! Από τότε που βγήκε η πρώτη κάρτα πόσους αρραβώνες έχουμε άραγε; Όλοι δεν γνωρίζουμε ότι πριν τον γάμο υπάρχει μόνο ένας αρραβώνας; Τέτοια πνευματική κατάσταση έχουν που δεν κατανοούν τα προφανή; Ο Θεός να λυπηθεί τις ψυχές που ακολουθούν την πλάνη τους.

Επίσης στο ''Περί Χριστού και Αντιχρίστου'', στο κεφάλαιο 49, ο άγιος Ιππόλυτος πάλι λέγει, ότι ο αντίxριστος θα δώσει το χάραγμα του αφού πρώτα θα κάνει το είδωλο του να μιλήσει. Εφόσον οι εσχατολόγοι έλεγαν κάποτε ότι ο ΑΦΜ, και αργότερα ο ΑΜΚΑ και εσχάτως λέγουν ότι η Κάρτα του Πολίτη, αποτελούν άρνηση βαπτίσματος για όποιον τα παραλάβει, είναι χαράγματα δηλαδή, πώς δόθηκαν αυτά αφού δεν έχουμε έναν παγκόσμιο ηγέτη που να μας ζήτησε να τον αναγνωρίσουμε σαν θεό και ούτε είδαμε κάποιο είδωλο του να μιλάει όπως μας ερμηνεύει ο άγιος Ιππόλυτος;

Πιο συγκεκριμένα ο άγιος Ιππόλυτος στο ''Περί Χριστού και Αντιχρίστου'' έργο του, λέγει ακόμη τα εξής, 

α) ο αντίχριστος θα βασιλεύσει μία εβδομάδα, δηλαδή επτά χρόνια, κεφάλαιο 43.

β) από αυτά το πρώτο διάστημα των 1260 ημερών θα κηρύττουν μετάνοια οι προφήτες Ενώχ και Ηλίας, δηλ. τα πρώτα τρεισήμιση χρόνια,  κεφάλαια 43 και 47.

γ) αφού τους σκοτώσει θα αρχίσει ''υψούν εαυτόν και δοξάζειν ως θεόν'', κεφάλαιο 47.

δ) αμέσως μετά θα δώσει το χάραγμα του.

Τα ίδια υποστηρίζει και στο έργο του ''Περί συντελείας'' σελ. 24 ως 37. Μαζί του συμφωνεί απολύτως ο Καισαρείας Αρέθας και ο άγιος Οικουμένιος. Όποιος επιθυμεί να μελετήσει τα έργα τους μπορεί να το διαπιστώσει μόνος του.

Αυτά λένε οι άγιοι, για όποιον θέλει να σκέφτεται ορθοδόξως και να είναι ορθόδοξος, οι λοιποί ο Κύριος να τους φωτίσει να μην συνεχίσουν να κάνουν κακό με τις εμμονές τους στο ποίμνιο.

Όσοι θέλουν να διεξάγουν σοβαρή μελέτη, τους παραπέμπουμε στις εξής πηγές. 

1) Καισαρείας Αρέθας, γράφοντας περί του προσώπου του αντιχρίστου, ''άνθρωπος γαρ και αυτός κατ' ενέργειαν του σατανά'' ... P. G. 106, 677. Επισήμανση, όσοι εσχατολόγοι παρουσιάζουν τον Επίσκοπο Καισαρείας Αρέθα ως άγιο, ίσως για να δώσουν κύρος στις πλάνες τους,  κάνουν λάθος, δεν υπάρχει εορτή του εν λόγω προσώπου, ούτε κάποια αναφορά του σε αγιολόγιο τοπικό η μη. Επίσης όσοι παρουσιάζουν το λεγόμενο του Καισαρείας Αρέθα περί ''ψήφου εντριβής'' και ερμηνεύουν το λεγόμενο του ως κάρτα καθημερινής χρήσης, καλό θα ήταν να διαβάσουν όλο το κείμενο του Επισκόπου Αρέθα διότι αναφέρουν τα γραπτά του με την ιδέα στο μυαλό τους ότι ο Επίσκοπος Αρέθας γράφει αυτά που οι ίδιοι νομίζουν. 

Στο ιδιο κείμενο λίγο παρακάτω ο Καισαρείας Αρέθας γράφει, ''Και τήν ψήφον δέ τού ονόματος τού θηρίου πανταχού πλατύναι επετηδεύθη, έν τε πράσεσι καί ώναις, ίνα ό μή τούτο επιφερόμενος, έν ταίς τών αναγκαίων ενδείαις τελευτήση''. Τί λέει καθαρά ο πατέρας της Εκκλησίας; Ότι εκείνος που δεν θα έχει το όνομα του αντιχρίστου δεν θα μπορεί να επιβιώσει αφού όλες οι δικαιοπραξίες θα γίνονται στο όνομα του, διότι γράφει, ''ο μη τούτο επιφερόμενος'', όχι ''ο μη τούτον επιφερόμενος'', δηλ. τον αριθμό. Ούτε γράφει, ''ο μη τούτη επιφερόμενος'', δηλ. την κάρτα. Οι προτεσταντίζοντες εσχατολόγοι έχουν κυριολεκτικώς σφάξει συντακτικώς και μεταφραστικώς το κείμενο. 

Εφόσον μιλά ο Καισαρείας Αρέθας λοιπόν για όνομα και όχι για αριθμό, πρώτα θα πρέπει να εμφανιστεί το πρόσωπο αυτό που θα έχει όνομα. Ό αριθμός 666 όταν συμψηφίσουμε τα γράμματα του ονοματός του, σύμφωνα με την ελληνική αρίθμηση, θα εξάγεται από το όνομα, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη προσώπου για να υπάρχει και όνομα. Αδύνατον σύμφωνα με το κείμενο να υπάρχει χάραγμα με τον αριθμό του θηρίου αν δε υφίσταται το θηρίο δημοσίως και σφραγίζοντας με το όνομα του όλες τις συναλλαγές. Για μελέτη του κειμένου βλέπε, P.G. 106, 681 AB, Συλλογή εξηγήσεων εις την Αποκάλυψιν.

Επίσης η λέξη ψήφος δεν σημαίνει κάρτα όπως θέλουν να υποστηρίζουν οι εσχατολόγοι, αλλά εκλογή και αναγνώριση.

2) Άγιος Οικουμένιος, Ερμηνεία Αποκαλύψεως λόγος Ζ', εκδόσεις Η. C. Hoskier, Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν, σελ. 149. 

Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση σφραγίσματος των ανθρώπων είναι η εμφάνιση του ανθρώπου αντιχρίστου. Επίσης σφράγισμα δεν θα είναι κάποιο έγγραφο, αλλά σύμφωνα με κάποιους ερμηνευτές θα είναι ορατό σημάδι, ανεξάληπτο, στο δέρμα. Άλλοι το ερμηνεύουν πνευματικά ότι θα είναι η αποστασία όσων κάνουν το θέλημα του σατανά.

Παρακάτω παραθέτω έναν μικρό κατάλογο από περιόδους όπου Ορθόδοξοι, ακόμα και άγιοι, αλλά και αιρετικοί ανέμεναν τον αντίχριστο και την δεύτερη παρουσία του Κυρίου. Συνοδεύονται οι αναφορές από την πηγή τους ώστε να μπορεί ο οποιοσδήποτε να διαπιστώσει το έγκυρο της ιστορικής έρευνας.

- 50-55 μ.Χ. Οι Χριστιανοί της Θεσσαλονίκης από παρανόηση των λόγων του αποστόλου Παύλου της Α' επιστολής του, πιστεύουν στην εγγύτητα του τέλους και της δεύτερης Ελεύσεως του Κυρίου. Ο απόστολος στη Β' επιστολή του διορθώνει τη σκέψη τους ότι τάχα «ενέστηκεν» (ήρθε, έφθασε) η ημέρα του Κυρίου, αποκαλύπτοντας ότι κάποια πράγματα πρέπει να προηγηθούν.

- 50-64 μ.Χ. Ο απόστολος Παύλος αγνοώντας και ο ίδιος την «ημέρα και ώρα», τονίζει στις επιστολές του την εγγύτητα του τέλους και της δεύτερης Έλευσης για λόγους καθαρά ηθικόπροτρεπτικούς (Ρωμαίους 13:7-8, Εβραίους 10:25,37, Α' Τιμοθέου 6:14, Α' Κορινθίους 1:6,7, 4:5).

- 60-100 μ.Χ. Οι λοιποί Απόστολοι (Πέτρος, Ιωάννης, Ιάκωβος) πιστεύουν στην εγγύτητα του τέλους και προτρέπουν τους πιστούς σε εγρήγορση. Η Αποκάλυψη, άλλωστε, γράφεται για πράγματα «ά εισίν και ά μέλλει γενέσθαι», επειδή, «ο καιρός εστίν εγγύς» (Αποκάλυψη 1:20,3), δες και Ιακώβου 5:7,8, Α' Πέτρου 4:7, Α' Ιωάννου 2:18. Οι Απόστολοι όμως και οι μαθητές ουδέποτε ορίζουν χρόνους, έτος, ημέρα και ώρα της παρουσίας του Κυρίου, ούτε προβαίνουν σε μαθηματικούς υπολογισμούς. Αυτό ας το σκεφτούν σοβαρώς όσοι υποστηρίζουν σήμερα ότι σε δύο ή τρία χρόνια θα ξεκινήσουν τα γεγονότα.

- 2ος αιώνας: Εκκλησιαστικοί συγγραφείς, και απολογητές (Επιστολή Βαρνάβα, Παπίας, άγιος Ιουστίνος, άγιος Ειρηναίος, άγιος Ιππόλυτος, Τερτυλλιανός) πιστεύουν στην έλευση της χιλιετούς Βασιλείας και εγκαθίδρυσή της στην Ιερουσαλήμ, στις ημέρες τους. Χιλιαστικές θέσεις.

- 3ος αιώνας: Ο Μοντανός, πρώην ιερέας του Απόλλωνα, και μετέπειτα Χριστιανός προφήτης, από τη Φρυγία, ακολουθούμενος από τις προφήτισσες Πρίσκιλλα, Μαξιμίλλα και άλλους οπαδούς του, ιδρύει την αίρεση του Μοντανισμού. Διακηρύσσει προφητικά ότι θα γίνει η Έλευση του Μεσσία στην Πεπούζα της Μ. Ασίας και την εκεί κάθοδο της Νέας Ιερουσαλήμ. Οι οπαδοί του συγκεντρώνονται στα βουνά για να υποδεχτούν τον Μεσσία. Δυστυχώς και στην εποχή μας κάποιοι υπερορθόδοξοι λαϊκοί με γένια και μοιράζοντας ανώνυμα χαρτιά με προφητείες, πήγαν στα βουνά με κονσέρβες και μπουκάλια με νερό αλλά γύρισαν σε διάστημα ενός μήνα και κάτι παραπάνω.

- 2ος - 3ος αιώνας: Ο άγιος Ειρηναίος και ο άγιος Ιππόλυτος, στηριζόμενοι σε χρονικούς υπολογισμούς των 6 χιλιετηρίδων από τη δημιουργία του Αδάμ, προσδιορίζουν το τέλος στις μέρες τους, γιατί τότε πίστευαν ότι θα άρχιζε η 7η χιλιετία (η χιλιετής Βασιλεία). Ο Ιππόλυτος μάλιστα, στηριζόμενος σε μία δική του ερμηνεία του χωρίου Έξοδος 25:10-11, που μιλάει για τις διαστάσεις της Κιβωτού της Διαθήκης, υπολόγιζε ότι ο Ιησούς είχε γεννηθεί το έτος 5.500 από Κτίσεως Κόσμου - και συνεπώς από τη γέννησή του υπολείπονταν άλλα 500 χρόνια για την έναρξη της 7ης χιλιετίας (Υπόμνημα στον Δανιήλ Β.Ε.Π.Σ. τμ. 6ος, σ. 88). Στο χρονικό του ισχυρίζεται ότι το έτος 6.000 (492 μ.Χ.) θα ακολουθήσει η «Ημέρα του Κυρίου». Έκτοτε πέρασαν πάνω από 1500 χρόνια.

- γύρω στο 220 μ.Χ. Ο Ιούλιος ο Αφρικανός υποστηρίζει την ίδια άποψη με αυτήν του αγίου Ιππολύτου, δηλαδή ότι ο Ιησούς γεννήθηκε 5.500 χρόνια από Κτίσεως Κόσμου και επίκειται η 7η χιλιετία (P.G. τόμος 10ος, σ. 93).

- 3ος αιώνας: Εξαιτίας των σκληρών διωγμών από τους Ρωμαίους, σε συνδυασμό με φυσικές καταστροφές, οι χιλιαστικές προσδοκίες συνεχίζονται (Ευσεβίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, 6, 7).

- 4ος αιώνας: Με το θρίαμβο του Κωνσταντίνου, την παύση του διωγμού των Χριστιανών, και την συμμαχία (δυστυχώς) Κράτους και Εκκλησίας, εξασθενούν οι προσδοκίες για την δεύτερη Έλευση. Επι Θεοδοσίου του μέγα, «Η αναγνώριση της Χριστιανοσύνης ως επίσημης κρατικής θρησκείας κατανοείται σαν η πραγματοποιημένη ελπίδα της Βασιλείας του Θεού» (Εγκυκλοπαίδεια Britannica).

- 354-430 μ.Χ. Ο άγιος Αυγουστίνος Επίσκοπος Ιππώνος, ταυτίζοντας την Εκκλησία με τη βασιλεία του Θεού, διακηρύσσει ότι η Βασιλεία του Θεού έχει αρχίσει, και υπάρχει επί γης με την ίδρυση της Εκκλησίας το 33 μ.Χ. Σύμφωνα με τον Αυγουστίνο η χιλιετής Βασιλεία της Αποκάλυψης (κεφ. 20) δεν πρέπει να εκληφθεί κατά γράμμα, αλλά συμβολικά, εκφράζοντας τελειότητα και τα σύνολο της αιώνιας ζωής. Την συμβολική ερμηνεία των Γραφών πολλοί Ορθόδοξοι την αγνοούν τελείως.

- 500 μ.Χ. Ο  Χριστιανός επίσκοπος Κουίντος Ιούλιος Ιλάριος από το 397 μ.Χ. προσδιορίζει το έτος 500 μ.Χ. ως έτος της συντέλειας του κόσμου.

- 5ος - 10ος αιώνας: Στον Μεσαίωνα δεν υπάρχουν ιδιαίτερα έντονες χιλιαστικές αντιλήψεις μέχρι την έλευση του έτους 1000 μ.Χ. Πάντως γύρω στο 600 μ.Χ. ο Πάπας Γρηγόριος Α', σε επιστολή του σε κάποιον Ευρωπαίο Μονάρχη, του γράφει ότι «το τέλος του παρόντος κόσμου είναι κοντά». Πέρασαν από τότε 1400 χρόνια.

- 999 μ.Χ. Η Χριστιανική Ευρώπη ζει ώρες αγωνίας, χωρίς όμως απόλυτη γενίκευση. Τρόμος σε πολλούς λόγω της πίστης ότι λήγει η Χιλιετής Βασιλεία (παρερμηνεύοντας τον Αυγουστίνο) και λύεται ο Σατανάς (πρβ. Αποκάλυψη 20:3, 7-8). Οι προσδοκίες για τη συντέλεια, αυξάνονται στην Ορθόδοξη ακόμη Βουργουνδία λόγω καταστροφικών καταιγίδων και ενός λιμού, 1005-1006 μ.Χ.

- 1033 μ.Χ. Πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν στο τέλος, αφού το 33 μ.Χ. σταυρώθηκε ο Χριστός (1000+ 33= 1033). Στις διαθήκες πολλών περιλαμβάνεται η έκφραση «Εφόσον πλησιάζει το τέλος του κόσμου»!

- 1260 μ.Χ. Ο Ηγούμενος Ιωακείμ από τη Φλώρα προβλέπει το τέλος της Χριστιανικής εποχής.

- 1516 μ.Χ. Ο Πάπας Λέων Ι', στην 5η Σύνοδο του Λατεράνο, απαγορεύει επίσημα σε οποιονδήποτε Καθολικό να προβλέπει πότε θα έρθει το τέλος και ο αντίχριστος. Αν και Πάπας έλαβε και μία σωστή απόφαση...

- 1533 μ.Χ. Οι Αναβαπτιστές πιστεύουν ότι αυτό είναι το έτος ενάρξεως της Χιλιετούς Βασιλείας.

- 1555 μ.Χ. Ο Λούθηρος συσχετίζοντας ιστορικά γεγονότα με βιβλικές προφητείες, πιστεύει ότι η Ημέρα της Κρίσεως επίκειται. Ο Πάπας κατονομάζει τον Λούθηρο ως αντίχριστο και ο Λούθηρος με τη σειρά του κατονομάζει τον Πάπα ως αντίχριστο.

- 1525 μ.Χ. ο Τόμας Μίνστερ, ηγείται επαναστάσεως Γερμανών αγροτών, επειδή είδε σε όραμα, τους αγγέλους να ακονίζουν τα δρεπάνια τους για τον μεγάλο θερισμό!!! Στην επανάσταση αυτή σκοτώθηκαν 120.000 φτωχοί Γερμανοί αγρότες. Κάποιοι κατηγόρησαν τον Λούθηρο για την αιματηρή έκβαση του αγώνος, διότι είπαν πως δεν έκανε ό,τι μπορούσε για να σταματήσει τους πλούσιους από την βίαιη αντίδραση τους και δεν υποστήριξε επαρκώς την αγροτική επανάσταση. Μη ξεχνάμε ότι ο Λούθηρος σώθηκε από τους ευγενείς και δεν δικάστηκε στη Ρώμη. Αν δικαζόταν εκεί η κατάληξή του θα ήταν μάλλον η γνωστή και αγαπητή στην παπική εκκλησία, πυρά.

- 1669 μ.Χ. Η Ρωσική Χριστιανική αίρεση ''Παλαιοί Πιστοί'' ή ''Παλαιόπιστοι'', στα ρωσικά Ρασκόλνικ, εκ του ρασκόλ που σημαίνει σχίσμα, πιστεύουν ότι είναι η χρονιά για το τέλος. Επειδή διαψεύστηκαν μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, 20.000 οπαδοί αυτοπυρπολήθηκαν, για να προστατευτούν από τον αντίχριστο. Η παράνοια της εσχατολογίας είχε και θύματα.

- 1680 μ.Χ. Ο νεαρός Ισαάκ Νεύτων στις θεολογικές του σημειώσεις, υπολογίζει τη δεκαετία του 1680 ως το έτος της Ημέρας της Κρίσεως, υπολογίζοντας από το 476 μ.Χ. τα 1260 έτη της προφητείας του Δανιήλ (3 και ½ καιροί= 1260 ημέρες ή έτη). Σύγχρονες έρευνες των προσωπικών του ογκοδεστάτων σημειώσεων καταλήγουν ότι ο Νεύτων είχε ορίσει το τέλος του κόσμου στο έτος 2060 μ.Χ.

- 1835 μ.Χ. Οι οπαδοί του Ίρβινγκ, χαρισματικό κίνημα στην Αγγλία, πιστεύουν ότι αυτό είναι το έτος της δεύτερης Έλευσης του Κυρίου.

- 1836 μ.Χ. Οι οπαδοί του Μπένγκελ στη Γερμανία πιστεύουν ότι θα γίνει η δεύτερη Έλευση.

- 1843-44 μ.Χ. Ο Αμερικανός ιεροκήρυκας Ουίλιαμ Μίλερ, ιδρυτής της εκκλησίας των Αντβεντιστών, προσδιόριζε την 21η Μαρτίου 1843 ως ημέρα αφετηρίας κοσμοϊστορικών γεγονότων που θα οδηγούσαν στη δεύτερη Έλευση μέχρι τις 22 Μαρτίου 1844. Ο υπολογισμός στηρίχτηκε κυρίως στις 2.300 ημέρες του Δανιήλ 8:14 και στον υπολογισμό 6.000 ετών από τη δημιουργία του Αδάμ. Επίσης και στον Ωσηέ 6:1-3! Όταν τελικά τίποτα δεν συνέβη, ο Μίλερ ονόμασε την τελευταία ημερομηνία (22/3/1844) «ημέρα της μεγάλης απογοήτευσης».

- 1873-74 μ.Χ. Ο Κάρολος Τ. Ρώσελ ιδρυτής των Μαρτύρων του Ιεχωβά ή αλλιώς Σπουδαστών της Γραφής, προσδιορίζει το έτος αυτό ως έτος πραγματοποίησης της δεύτερης Έλευσης και της λήξης των 6.000 ετών της δημιουργίας, καθώς και έναρξη της χιλιετούς Βασιλείας. Έτος δημιουργίας Αδάμ υπολογίζεται το 4.126 π.Χ.

- 1899 μ.Χ. Οι Μενονίτες από τη Ρωσία περιμένουν το τέλος.

- 1914 μ.Χ. Οι «Σπουδαστές των Γραφών» από το 1876 διακηρύσσουν ότι το 1914 θα είναι το έτος λήξεως των «καιρών των εθνών», της ελεύσεως του Αρμαγεδδώνα και της εγκαθίδρυσης της Βασιλείας στη γη, με ταυτόχρονη αρπαγή των μελών της στους ουρανούς. Οι υπολογισμοί τους στηρίζονται στην περικοπή Δανιήλ 4:10-17 σε συνδυασμό με το Λουκάς 21:24. Η επιχειρηματολογία τους έχει ως υπόβαθρο τις απόψεις του Τζων Α. Μπράουν (1823), του Ε. Μ. Έλιοτ (1844) και του Ν. Χ. Μπάρμπουρ (1875).

- 1914-1918 μ.Χ. Πολλοί από τους πρώτους Πεντηκοστιανούς προφητεύουν ότι ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος είναι η «Μεγάλη Θλίψη» των 3½ χρόνων και αμέσως μετά επίκειται η δεύτερη Έλευση. Εκατό χρόνια πέρασαν έκτοτε.

- 1925 μ.Χ. Ο Ι. Ράδερφορντ, διάδοχος του Ρώσελ, από το 1918 και μετά προσδιορίζει το 1925 ως έτος του Αρμαγεδδώνα και μετάβασης των πιστών στον ουρανό μαζί με την ανάσταση του Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ και άλλων προφητών. Η χρονολογία στηρίχτηκε στον υπολογισμό 70 Ιωβηλαίων από το 1575 π.Χ. (είσοδος των Ισραηλιτών στη Χαναάν), οπότε προκύπτει 70Χ 50= 3.500 χρόνια.

- 1925 μ.Χ. Η Άννυ Μπέζαντ, διάδοχος της Ε. Μπλαβάτσκυ στη μυστική εταιρία Θεοσοφία, προέβλεψε τη δεύτερη Έλευση του Χριστού για το έτος εκείνο, και μάλιστα στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας. Χτίστηκε και αμφιθέατρο που έβλεπε προς το λιμάνι και πολλοί είχαν αγοράσει θέσεις για να παρακολουθήσουν την άφιξη του Χριστού. Σχιζοφρένεια!

- 1967 μ.Χ. Ο Ευαγγελικός συγγραφέας Χολ Λίντσεϊ στο best seller βιβλίο του «Ο Τελευταίος Πλανήτης Γη» προβλέπει άμεσο Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο και την Έλευση του Μεσσία να ακολουθεί. Στα επόμενα χρόνια, παρόλη τη διάψευση, συνεχίζει να γράφει βιβλία με εσχατολογικές ερμηνείες σύγχρονων γεγονότων, και να διακηρύττει ότι «βρισκόμαστε πολύ κοντά».

- 1975 μ.Χ. Η Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά από το 1969 υποστηρίζει ότι το 1975 λήγουν 6.000 χρόνια από τη δημιουργία του Αδάμ που έλαβε χώρα το 4026 π.Χ., και άρα θα αρχίσει η χιλιετής Βασιλεία.

- 1980 μ.Χ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ομάδες από οικογένειες εσχατολόγων προτεσταντών φτιάχνουν καλύβες σε ερημικά μέρη και συλλέγουν τρόφιμα και όπλα πιστεύοντας ότι ο αντίχριστος είναι κοντά. Ακόμα υπάρχουν αυτές οι καλύβες έρημες και σάπιες δείχνοντας την ανοησία των ανθρώπων.

- 1981 μ.Χ. Ο Πεντηκοστιανός Τσακ Σμιθ της Εκκλησίας του Γολγοθά στην Καλιφόρνια προσδιορίζει το έτος αυτό ως το έτος που θα λάβει χώρα η «αρπαγή της Εκκλησίας στον ουρανό».

- 1983 μ.Χ. Ο πασίγνωστος Γκουρού Ραζνί, γνωστός ως Όσσο με διδασκαλία ανάμικτη από Βουδισμό και Χριστιανισμό προσδιορίζει το τέλος ανάμεσα στα έτη 1983-1999. Σημειώστε ότι ο εν λόγω κύριος είχε συλλογή από λιμουζίνες. Δώρα από τα πνευματικά του παιδιά;

- 1988 μ.Χ. Ο Έντγκαρ Γουάιζνατ κυκλοφορεί το βιβλίο του με τίτλο «88 Λόγοι για τους οποίους πιστεύω ότι ο Χριστός θα έρθει το 1988»...

- 1988 μ.Χ. Ο Χολ Λίντσεϊ στο βιβλίο του «Η Τελευταία Γενιά», στηριζόμενος στο Ματθαίος 24:34, καταλήγει ότι εκείνο το έτος πρέπει να γίνει η δεύτερη Έλευση, προσθέτοντας 40 χρόνια (μία γενιά) στο 1948, έτος ιδρύσεως του Κράτους του Ισραήλ.

- 1986 μ.Χ. ως σήμερα, πολλά ανώνυμα έντυπα έχουν πέσει σε πολλές αντιφάσεις αφού την μία το έτος 1992 έρχεται το τέλος, την άλλη το 1999 αφού το 999 είναι το 666 ανάποδα, την μία η συνθήκη Σένγκεν είναι το τέλος, μετά αφού βγήκε το θρήσκευμα από τη ταυτότητα έρχεται το τέλος, κατόπιν το τέλος έρχεται με τον ΑΦΜ, μετά έρχεται με τον ΑΜΚΑ κλπ. Συνήθως οι οπαδοί της προτεσταντικής εσχατολογίας δεν ανήκουν σε μία τοπική Σύνοδο αλλά περιοδεύουν. Δεν δίνουν σημασία στην αποστολική διαδοχή από πού προέρχεται, ούτε στην Ορθόδοξη ομολογία, αρκεί ο παλαιοημερολογίτης επίσκοπος ή ιερέας να πιστεύει οτι το 666 είναι παντού. Τότε και μόνον είναι ομολογητής. Συνήθως τα άτομα αυτά είναι ψυχικώς ασταθή και θυμώνουν απότομα και υπερβολικά όταν διαφωνεί κάποιος μαζί τους. Ορισμένοι εξ αυτών μάλιστα βρίζουν ακόμη και ιερέα αν δεν συμφωνεί με τις πλάνες τους.

- 1991 μ.Χ. Η «Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής», Ε.Α.Ε.Π., αναμένει με σιγουριά ότι στη δεκαετία αυτή θα γίνει η «αρπαγή της Εκκλησίας» στον ουρανό, ο ερχομός του Αντίχριστου, του οποίου η βασιλεία θα διαρκέσει 7 χρόνια, κατά τα οποία θα γίνει ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος (εφημερίδα «Χριστιανισμός» 1-1-1991).

- 1993 μ.Χ. Η Νεοεποχίτικη αίρεση «Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα» προβλέπει το τέλος του κόσμου την 14η Νοεμβρίου 1993.

- 1995 μ.Χ. Πεντηκοστιανή Εκκλησία στην Κορέα διακηρύττει, κατόπιν προφητείας, ότι ο Χριστός θα επιστρέψει στις 28 Οκτωβρίου του έτους εκείνου. Τη διεθνή εκστρατεία για αυτήν την προφητεία, μετά την αποτυχία της, ακολουθεί δημόσια συγγνώμη εκ μέρους των ηγετών της εκκλησίας. Τουλάχιστον αυτοί ήταν πιο σοβαροί από κάποιους Ορθοδόξους που γράφουν ανώνυμα και ποτέ δεν ζητούν συγγνώμη, ούτε ποτέ ανέλαβαν την ευθύνη των γραπτών τους.

- 1996 μ.Χ. Οπαδοί της χρονολόγησης του Ιρλανδού αρχιεπισκόπου Τζέημς Ούσσερ (16ος αιώνας) πιστεύουν ότι έφτασε η συντέλεια, αφού ο Ούσσερ υπολόγιζε τη δημιουργία του Αδάμ στο έτος 4.004 π.Χ.

- 1998 μ.Χ. Το μέντιουμ Έντγκαρ Κέισυ, ο διαβόητος «κοιμώμενος προφήτης», προσδιορίζει το έτος αυτό ως έτος ελεύσεως του Χριστού.

- 1998 μ.Χ. Ο Χο Μινγκ Τσέι, ηγέτης μιας χριστιανοβουδιστικής σέκτας, προσδιορίζει ως ημερομηνία επιστροφής του Χριστού την 31η Μαρτίου 1998!

- 1998-2001 μ.Χ. Η θρησκευτική οργάνωση «Οίκος του Γιαχβέ» υποστηρίζει την έλευση του τέλους του κόσμου που θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2001 μ.Χ.

- 1999-2034 μ.Χ. Οι Εσωτεριστές οπαδοί των μυστικών της Μεγάλης Πυραμίδας διαβλέπουν μέσα στις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της πυραμίδας του Χέοπος το «Πλήρωμα του Χρόνου», το 2034 μ.Χ. την εμφάνιση του «Μυημένου» και το 2039 μ.Χ. την Παρουσία του Μεσσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες