Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Bacha Bazi in pashtunistan Afghanistan Shame!

Το φανατικό και ριζοσπαστικό ισλάμ είναι σατανικό. Απαγορεύει το αλκοόλ, την ελευθερία των γυναικών, απαιτεί την παρθενία για τις γυναίκες μέχρι να παντρευτούν, τιμωρεί όποιον δεν προσεύχεται 5 φορές την ημέρα, από την μία, αλλά απ' την άλλη δεν έχει κανένα πρόβλημα να πηγαίνει ένας ενήλικος άντρας με ένα παιδί ή έναν έφηβο! 

Τουλάχιστον αυτό συμβαίνει στο Αφγανιστάν. Το έθιμο της παιδοφιλίας έχει όνομα και λέγεται Bacha Bazi. Τα παιδιά ή βιάζονται κατ' εξακολούθηση ή πληρώνονται αφού πολλά εξ αυτών λόγω του πολέμου είναι ορφανά και δεν έχουν ούτε ένα πιάτο φαγητό. Προσοχή, ακολουθεί το βίντεο με ακατάλληλο περιεχόμενο κάτω των 18 ετών, βλέπετε με δική σας ευθύνη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες