Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

February 2014 New Jersey USA Egyptian Muslim beheaded two Christians - end times news.

Ένας μουσουλμάνος Αιγύπτιος αποκεφάλισε δύο Χριστιανούς Αιγύπτιους και τους έκοψε τα χέρια. Πρώτα τους είχε πυροβολήσει. Όλ' αυτά όχι στην Συρία, αλλά στο Νιού Τζέρσευ των Η.Π.Α.

Ευτυχώς εμείς οι Χριστιανοί δεν πιστεύουμε ότι δολοφονώντας ανθρώπους θα πάμε στον παράδεισο, αντιθέτως. Δίνουμε το αίμα μας για τον παράδεισο, όχι των άλλων.

Οι ριζοσπάστες μουσουλμάνοι όπως δείχνουν τα πράγματα όπου πάνε συνεχίζουν τα έθιμα τους, όπως τους αποκεφαλισμούς ανθρώπων που διαφωνούν μαζί τους. Οι λογικοί μουσουλμάνοι φοβούνται και αυτοί να μιλήσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες