Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

SKIN BLEACHING ADDICTION.

Οι μαύροι που επιθυμούν να γίνουν λευκοί μάλλον εύκολα χαρακτηρίζονται ρατσιστές κατά του ιδίου τους του εαυτού.

Ο Θεός δημιούργησε τις φυλές και την ποικιλία. Ίσως τελικά οι μαύροι που δεν τους αρέσει το χρώμα τους να είναι φυλετιστές, πράγμα απαράδεκτο διότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι όπως μας έκανε ο Δημιουργός. Δείτε ένα βίντεο με την μόδα που υπάρχει στο χώρο του θεάματος, να θέλει τους μαύρους λιγότερο μαύρους.

 Επίσης μπορεί να διδαχτεί από αυτό το θέμα ένας Χριστιανός πόσο ψεύτικο είναι το θέαμα που βλέπει καθημερινώς στη τηλεόραση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες