Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Shocking Reality of White Poverty in South Africa.

Η τραγική κατάσταση στην οποίαν περιήλθε η λευκή κοινότητα στην Νότιο Αφρική μετά την ανάληψη καθηκόντων από το κόμμα του Μαντέλα, αποτυπώνεται με ψυχρό και σκληρό τρόπο στις εικόνες που θα δείτε. Ξυπόλυτοι άνθρωποι, βρώμικοι γιατί δεν έχουν νερό, πεινασμένοι και σκλαβωμένοι στις άθλιες συνθήκες που τους εξασφάλισε το κυβερνών Επαναστατικό Μαρξιστικό Εθνικό Αφρικανικό Κογκρέσο... Δεν βιώνουν μόνο οι άλλοι λαοί τον ρατσισμό αλλά και οι λευκοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες