Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Benedetto XVI. Assisi Inter-religious meeting 27.10.2011 'Pilgrims of Truth, Pilgrims of Peace'

Πατριάρχης Κων/πόλεως Βαρθολομαίος, Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, μουσουλμάνοι, Ιουδαίοι, Σαμάνοι, όλοι μαζί προσεύχονται. Σε ποίον Θεό; Οι λαϊκοί Ορθόδοξοι γιατί ανέχονται αυτές τις αιρετικές καταστάσεις και δεν αποτειχίζονται από την νεοημερολογίτικη εκκλησία; Εκείνος που σιωπά και δεν αντιδρά, δεν είναι συνένοχος;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες