Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Η πέτρα των χιλίων ημερών...

http://1.bp.blogspot.com/-XBi5LRbJYYI/VP9TkKjrUwI/AAAAAAAAIEY/twJphe9_I3Y/s1600/1505147_588106354667966_6962388531681072208_n.jpg'

Το προσκύνημα στο σημείο που ο όσιος Σεραφείμ του Σαρώφ, γονατιστός προσευχόταν 1000 μέρες και νύχτες ώστε να νικήσει τους λογισμούς βλασφήμιας που τον πολεμούσαν... 
 
Όση πέτρα απέμεινε λόγω της αγάπης των Χριστιανών μαζί με μία μεγάλη εικόνα του αγίου και μία ταπεινή ξύλινη κηροθήκη. Όλα κάτω από μία ξύλινη επίσης καλύβα για να εύχονται οι πιστοί. 
 
Ο όσιος πέρασε 1000 μερόνυχτα μέσα στο δάσος κάτω από τον έναστρο ουρανό. Κατέβηκε από την πέτρα μόνο όταν τελείωσε ο πόλεμος των λογισμών.

Πηγή: proskynitis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες