Η ψυχή που μελετά ακατάπαυστα κάθε ημέρα το λόγο του Κυρίου, συνηθίζει και στον ύπνο να προσκολάται σε αυτά τα νοήματα.

(Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Οι χειροτονίες του 1979 και οι πρωταγωνιστές αυτών.

http://www.espressonews.gr/sites/default/files/dfgw2er1t54bn54dkiuyjdczvz5.jpg

Στην παραπάνω φωτογραφία βλέπετε τον τότε Φλωριναίο Αρχιεπίσκοπο Αυξεντίο Πάστρα, γνωστό αγιομάχο κατά του προσώπου του Αγίου Νεκταρίου. 

Ονομάστηκε από κάποιους οπαδούς του ομολογητής, διότι δήθεν πολέμησε το 666 και τις ταυτότητες, όταν βγήκαν δε αυτές, έσπευσαν όλοι να τις παραλάβουν αφού ούτε το 666 είχαν πουθενά, ούτε όσα έλεγαν οι αντιχριστολόγοι της εποχής βγήκαν αληθινά... Όπως βλέπετε ο Αρχιεπίσκοπος των οικουμενιστών Φλωριναίων ''ΓΟΧ'' Αυξέντιος πήγαινε στην Βουλή, αναζητών μάλλον τρόπο, πώς θα καταφέρει την πολιτεία να του δώσει επίσημη αναγνώριση.


 http://2.bp.blogspot.com/-0qfNE5Ta_h8/U0D2-I1wdtI/AAAAAAAAQaw/sFOLp20b2-Y/s1600/%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A3+-+%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3+%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D.jpg

Στην παραπάνω φωτογραφία βλέπετε τον τότε Αρχιμανδρίτη Κυπριανό Κουτσούμπα, ηγούμενο της ανδρώας Ι. Μονής Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, μετέπειτα Μητροπολίτη Ωρωπού και Φυλής και Πρόεδρο της Συνόδου των Ενισταμένων. Ούτος έγινε δεκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Αυξέντιο χωρίς να μυρωθεί, ούτε και να χειροθετηθεί, αφού ήταν νεοημερολογίτης.

Ποιοί ήταν οι Ενιστάμενοι; Μία Σύνοδος που πρέσβευε το αιρετικό εκκλησιολογικό φρόνημα πως υφίσταται μία αόρατη Εκκλησία ενωμένη πνευματικώς και πολλές ορατές εκκλησίες που την αποτελούν κι ας είναι ακοινώνητες, χωρισμένες και μη αλληλοαναγνωριζόμενες μεταξύ τους. Ακριβώς όσα προτεσταντικά πρεσβεύουν οι οικουμενιστές ανά τον κόσμο πρέσβευε και ο Επίσκοπος Κυπριανός για τις συνόδους του παλαιού, για την σύνοδο των νεοημερολογιτών συμπεριλαμβανομένης, αλλά και των Πατριαρχείων. 

Όταν οι οπαδοί του αιρετικού αυτού πιστεύω δεν έχουν τι να απαντήσουν σε λογικές ερωτήσεις, αρχίζουν περίπλοκες απαντήσεις εν είδει διαλέξεως, ώστε όταν μετά από δύο ώρες σταματήσουν να μιλούν, να νομίζει ο απλός πιστός ότι κάτι πολύ σοφό άκουσε, γι' αυτό χρειαζόταν τόση ώρα ακρόασης, αλλά και γι' αυτό δεν κατάλαβε και πολλά.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυξέντιος το έτος 1979 βρέθηκε ενώπιον ενός πρωτοφανούς εκκλησιαστικού πραξικοπήματος με πρωταγωνιστές τον ως άνω Αρχιμανδρίτη Κυπριανό- τον οποίον είχε ευεργεργετήσει αποδεχόμενος αυτόν με τους όρους του, και σίγουρα δεν περίμενε εξ αυτού τέτοια πισώπλατη μαχαιριά- αλλά και άλλους ορθοδοξόσχημους ρασοφόρους. Ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός μαζί με άλλους επτά Αρχιμανδρίτες, κατάφεραν να χειροτονηθούν Επίσκοποι μετά από κρυφή συνεννόηση που έκαναν με τους Επισκόπους Κορινθίας Κάλλιστο Μακρή, καθηρημένο από την Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος, και Μεγαρίδος Αντώνιο Θανάση, οι οποίοι ήθελαν να δημιουργήσουν μία νέα σύνοδο ώστε να αντιμετωπιστεί η ανικανότητα του Αρχ/που Αυξεντίου Πάστρα και του Πειραιώς Γεροντίου Μαριόλη έναντι του φαινομένου της αγιομαχίας κατά του Αγίου Νεκταρίου, αλλά κυρίως διότι είχαν κατηγορήσει πολλοί τους δύο αυτούς Επισκόπους για πρόσληψη αναξίων και ανηθίκων Ιερέων εκ του χώρου του νέου ημερολογίου. Κάτι το οποίο μέχρι ένα σημείο ήταν ορθόν αλλά χρησιμοποιήθηκε από επίδοξους ρασοφόρους ώστε να αποκτήσουν την Επισκοπική ράβδο και τον Θρόνο, που αποτελεί κατά κύριον λόγον σε κάποιες ενορίες διακοσμητικό στοιχείο, αφού διοικούν οι εκάστοτε ιδιοκτήτες των ναών ή τα συμβούλια λαϊκών, σύμφωνα με το προτεσταντικό σύστημα λαοκρατίας στις προτεσταντικές κοινότητες.

Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα βρέθηκε η πλευρά των Φλωριναίων οικουμενιστών ''ΓΟΧ'' με επιπλέον 18 Επισκόπους! Από την μία η ομάδα των Επισκόπων Καλλίστου και Αντωνίου χειροτόνησαν στην Μονή Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης τους αποκαλούμενους έχοντες καλήν έξωθεν μαρτυρίαν και από την άλλη ο Αρχιεπίσκοπος Αυξέντιος με όσους του απέμειναν, χειροτόνησαν άλλους δέκα ώστε να καθαιρέσουν τους Καλλιστικούς. Οι οκτώ που χειροτονήθηκαν από τους Επισκόπους Κάλλιστο και Αντώνιο ήταν οι Αρχιμανδρίτες, π. Κυπριανός Κουτσούμπας, ο οποίος φρόντισε να χειροτονηθεί πρώτος στη σειρά, και ακουλούθησαν, π. Μάξιμος Τσιτσιμπάκος, ο καθηρημένος Ιερομόναχος εκ της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος π. Καλλίνικος Σαραντόπουλος, ο νύν Αρχιεπίσκοπος της ενωμένης πια συνόδου των δύο συνόδων, χωρισμένων ως προσφάτως, γνωστών και ως ''Σωματειακών'' και ''Ενισταμένων'', π. Ματθαίος Λαγγής, καθηρημένος Ιεροδιάκονος από την Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων, π. Γερμανός Αθανασίου, π. Καλλιόπιος Γιαννακόπουλος, εκείνος που ονόμαζε στο περιοδικό του τους χειροτονηθέντες Επισκόπους Ακάκιο και λοιπούς Φλωριναίους Επισκόπους της εποχής, ''Σλαυικό προτεκτοράτο'', καθηρημένος και αυτός από την Εκκλησία. Ούτος το 1971 δεν έλαβε την ποθητή Μίτρα από την Εκκλησία και κατέφυγε σε εκείνους που εξέθεσε στο περιοδικό του ως όντως οικουμενιστές με φωτογραφίες, δημοσιεύματα, επιστολές. Ο π. Μερκούριος Καλοσκάμης, ένας αγαθός και ενάρετος ρασοφόρος ο οποίος παρασύρθηκε στις Ιεροκανονικώς άκυρες αυτές χειροτονίες και τελευταίος ο π. Καλλίνικος Καραφυλλάκης.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Αυξέντιος ομού με τους εναπομείναντες Επισκόπους της Συνόδου του, Πειραιώς και Σαλαμίνος Γερόντιο τον Α', Ευρίπου και Ευβοίας Παϊσιο, Φθιώτιδος και Θαυμακού Καλλίνικο και Καναδά Ακάκιο, χειροτόνησαν όπως είπαμε και πριν, δέκα Επισκόπους και οι νεοημερολογίτες με αυτά που έβλεπαν και άκουγαν για το παλαιό ημερολόγιο έβρισκαν αφορμή να αποτρέπουν όσους ήθελαν να αποχωρήσουν από το νέο ημερ/λόγιο, λέγοντας, ''Στο παλιό γίνεται χαμός και υπάρχουν δεσποτάδες με σχεδόν ίδιους τίτλους εκεί θέλετε να πάτε; Που είναι αλληλοκαθηρημένοι και αλληλοκατηγορημένοι;''

Οι δέκα Αυξεντιανοί Επίσκοποι οι οποίοι πρέπει να τονίσουμε ότι χειροτονήθηκαν Ιεροκανονικώς από την Σύνοδο τους και όχι πραξικοπηματικώς, ήταν οι εξής Αρχιμανδρίτες, ο π. Παίσιος Φινοκαλιώτης, ο οποίος είχε ταχθεί ανοικτά, ο μόνος που ήταν ειλικρινής, υπέρ της βλασφήμου αγιομάχου Μοναχής Μαγδαληνής και κατά της αγιότητος του Αγίου Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως του εν Αιγίνη, με αντίδραση μηδενική από τους Επισκόπους που τον χειροτόνησαν αλλά και από την σύνοδο του γενικώς. Δεν βρέθηκε ούτε ένας να υπερασπιστεί τον μέγα Άγιο 20ου αιώνος Επίσκοπο Νεκτάριο Κεφαλά. Ο π. Γεράσιμος Βράκας, ο π. Θεόφιλος Τσίρμπας, ο π. Στέφανος Τσικούρας γνωστός για την βλάσφημη κατά του Αγίου Νεκταρίου στάση του, η οποία όμως διέφερε αναλόγως ποιόν είχε συνομιλητή του, ο π. Αθανάσιος Χαραλαμπίδης, ο π. Μάξιμος Βαλιανάτος ο οποίος λέγεται ότι χειροτονούσε Ιερείς για να έχει η βλάσφημη Μοναχή Μαγδαληνή στη Μονή της να λειτουργείται, ο π. Ιουστίνος Κολοτούρος, ο π. Ευθύμιος Ορφανός και ο π. Παίσιος Λουλουργάς, ο οποίος πήγε στο Πατριαρχείο Κων/λεως και ξαναχειροτονήθηκε Διάκονος, Ιερέας και Επίσκοπος αποδεχόμενος την νεοημερολογίτικη θέση ότι τόσα χρόνια ήταν απλώς λαϊκός.

Περί των γεγονότων που διαδραματίστηκαν στο λεγόμενο χώρο των Φλωριναίων ''ΓΟΧ'', ένας Μοναχός από τον ίδιο χώρο, ο π. Αντώνιος στο βιβλίο του, ''ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΟΧ ΕΛΛΑΔΟΣ 1924-2004 80 ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΟΥΣ'' ΕΚΔΟΣΙΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, στις σελίδες 151 ως 153 γράφει: ''Αρχές Φεβρουαρίου 1979 τον Ιερόν Αγώνα άπ' άκρον εις άκρον συνταράσσουν  ληστρικές χειροτονίες ''Επισκόπων'' που σκορπούν θλίψι, οδυρμό, αγανάκτησι. Δύο ''Επίσκοποι'' εισελθόντες εις την... αυλήν των προβάτων ληστρικώς, προχωρούν εις την ''χειροτονίαν'' νέων επισκόπων, κληρικών, κενοδόξων και καταφρονητών του πνεύματος της Ορθοδοξίας και του ι. Αγώνος αλλά και του γράμματος των Ιερών Κανόνων. Οι αναξίως ''χειρορονηθέντες'' από τους Κορινθίας Κάλλιστον Μακρή και Αντώνιον Θανάση είναι:

1. Ο Αρχιμ. Κυπριανός Κουτσούμπας ως Επίσκοπος Ωρωπού 

 http://3.bp.blogspot.com/-zWQz6im1SAk/U4oDSCIXb_I/AAAAAAAAIG8/XBXP1KOpH54/s1600/8.jpg

Ο Μητροπολίτης Κυπριανός μετά την κρυφή και άρα άκυρη χειροτονία του εμφανιζόμενος και φωτογραφιζόμενος σαν να είναι Επίσκοπος.

Ανοίγουμε μία παρένθεση για να ενημερώσουμε τον αναγνώστη ποίος ήταν ο Μητροπολίτης Κυπριανός. Ούτος εκτός της πλάνης την οποίαν πρέσβευε, πως η σχισματική νεοημερολογίτικη εκκλησία έχει δήθεν έγκυρα μυστήρια, είχε και άλλες αιρετικές πλάνες τις οποίες άλλωστε δεν έκρυψε. Δεν αποδεχόταν ότι η απεικόνιση του Παλαιού των Ημερών είναι ορθή, με αποτέλεσμα να μην δέχεται την εικόνα της Αγίας Τριάδος, εικόνα που ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποφαίνεται στο ιερό Πηδάλιο πως είναι ορθοδοξότατη απεικόνιση! 

Να σημειώσουμε δε ότι όπως η τιμητική προσκύνηση των ιερών εικόνων διαβαίνει προς το πρόσωπο που απεικονίζουν, το ίδιο ισχύει και για την περιφρόνηση προς μία εικόνα. Όταν κάποιος τιμά και ασπάζεται την εικόνα της Αγίας Τριάδος, τιμά και ασπάζεται όχι το ξύλο και τα χρώματα αλλά Τον Τριαδικό Θεό. Το αυτό ισχύει όμως και για όποιον δεν τιμά και δεν ασπάζεται την εικόνα Του Τριαδικού Θεού, δεν τιμά και δεν ασπάζεται Τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό. Είναι δυνατόν κάποιος να λέγει ότι αγαπά την μητέρα του αλλά να αποστρέφεται την φωτογραφία της;

http://www.persaina.gr/uploads/3/2/4/7/3247946/3380536_orig.jpg?419

Παραπάνω βλέπετε την ιερή εικόνα που αποστρεφόταν ο πλανημένος Επίσκοπος Κυπριανός. Ο άγιος Νικόδημος στο ιερό Πηδάλιο την δογματίζει ως ορθόδοξη και κανονική εικόνα της Αγίας Τριάδος. Πολλοί αντί να δεχτούν την ορθόδοξη διδασκαλία των αγίων Πατέρων μας, δέχονται την πλάνη κάθε αιρετικού ρασοφόρου. Πότε θα κατανοήσουν οι πιστοί ότι όποιος φοράει ράσα δεν συνεπάγεται ότι είναι και Ορθόδοξος; Οι Αιθίοπες είναι Μονοφυσίτες αλλά διατηρούν την ορθόδοξη αμφίεση, αυτό συνεπάγεται ότι είναι Ορθόδοξοι και στο δόγμα; 

Επειδή ο εικοστός αιώνας ήταν ένας αιώνας όπου επικράτησε η απόλυτη σύγχυση και το χάος, με αποτέλεσμα να ιδρύει και ο κάθε ρασοφόρος την Σύνοδο του χωρίς να υφίσταται λόγος Πίστεως, αυτό δεν νομιμοποιεί ούτε τον ρασοφόρο ούτε τους αιρετικούς διαδόχους που άφησε. Άξιο επισημάνσεως είναι ότι τα αιρετικά φρονήματα του τα πέρασε και στους κληρικούς του. Οι Επίσκοποι του όταν λάμβαναν κάποια εικόνα της Αγίας Τριάδος δώρο, την έδιναν στους Ρουμάνους αδελφούς τους που τιμούσαν την συγκεκριμένη εικόνα.


Επιπλέον ο Επίσκοπος Κυπριανός είχε καταργήσει και την νηστεία προ της Θείας Κοινωνίας. Ενώ δεν υποστηρίζει κάτι τέτοιο η Παράδοση μας, εκείνος κοινωνούσε τα πνευματικά παιδιά του ακόμη και καθημερινώς!

Παλαιό μέλος της ανδρώας Μονής του μας είχε ομολογήσει ότι έτρωγαν λάδι ή ψάρι και την επομένη μέρα κοινωνούσαν. Επίσης ότι την Μονή είχε επισκεπτεί και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Διόδωρος ο Α', ο οποίος είχε λάβει μετάνοια από όλους τους Μοναχούς και Ιερομονάχους! Το  ίδιο γινόταν και όταν κάποιος νεοημερολογίτης δεσπότης επισκεπτόταν το μοναστήρι. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του εν λόγω αδελφού της Μονής. Πλάνα από την εξόδιο ακολουθία του Επισκόπου Κυπριανού μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ. Εμείς ευχόμεθα Ο Πανάγαθος Τριαδικός Θεός να τον ελεήσει.

Να πούμε ακόμη ολίγα τινά περί του πλανημένου τούτου ορθοδοξόσχημου ρασοφόρου και ως προς την επιλογή συνεργατών Επισκόπων. Ούτος ίδρυσε δική του Σύνοδο, την των Ενισταμένων, με την βοήθεια του Επισκόπου Σαρδηνίας Ιωάννου ή Τζιοβάνι Basciu, ο οποίος ήταν Ιταλός. Ο Σαρδηνίας Ιωάννης ήταν Ουνίτης, (Καθολικός με ορθόδοξα ράσα, αυτό που τονίσαμε και πιο πριν), είχε λάβει ανυπόστατη χειροτονία ως Ιερεύς το 1965, από κάποιον ψευδεπίσκοπο με τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου Ρώμης. Αργότερα ξαναχειροτονήθηκε Ιερεύς από κάποιους Ρώσους και κατόπιν προσχώρησε στο Πατριαρχείο της Μόσχας σε εποχές που αυτό ήταν υπό τον απόλυτο έλεγχο του κομμουνιστικού ρωσικού κόμματος... Είχε γίνει δεκτός χωρίς να βαπτιστεί από τους Καλλιστικούς, όπως ελέγετο τότε, και χειροτονήθηκε στις 10 Απριλίου του 1982 Επίσκοπος Σαρδηνίας, από την Καλλιστική Σύνοδο. 

Ούτος ήταν ξυρισμένος όπως οι παπικοί, λόγω δερματοπάθειας όπως ισχυρίζετο, αλλά το μαλλί του ήταν βαμμένο. Κάποιος που πάσχει από δερματοπάθεια δεν δικαιολογείται να μπορεί να δεχτεί το δέρμα της κεφαλής του βαφή μαλλιών. Ιατροί δεν είμαστε αλλά αυτό μας λέγει κατ' αρχάς η λογική μας. Βλέπε το βιβλίο του Φλωριναίου Μοναχού Αντωνίου Γεωργαντά, ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ 80 ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΟΥΣ, ΕΚΔΟΣΙΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, σελίδες 151 ως 154. Επιπλέον είχε κατηγορηθεί ο εν λόγω Επίσκοπος Ιωάννης, όπως λένε, για φόνο, περί αυτού βλέπε κάνοντας κλικ εδώ, παρακολουθείτο δε και από την μυστική αστυνομία για ανώμαλο βίο, βλέπε το βιβλίο του Φλωριναίου τότε Επισκόπου Πέτρας, νυν Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, με τίτλο, ''1973-2003, 30 έτη εκκλησιαστικής πορείας, Δοκιμασία- Αιχμαλωσία- Λύτρωσις'', στη σελίδα 93. Σημειώστε ότι το βιβλίο αυτό δεν το έχει αναιρέσει ουδείς ως τώρα. Κλείνουμε την παρένθεση μας κι επιστρέφουμε στο βιβλίο του Μοναχού Αντωνίου Γεωργαντά.

2. Ο Αρχιμ. Μάξιμος Τσιτσιμπάκος Επίσκοπος Μαγνησίας

3. Ο Αρχιμ. Καλλίνικος Σαραντόπουλος Επίσκοπος Αχαϊας

4. Ο Αρχιμ. Ματθαίος Λαγγής Επίσκοπος Οινόης

5. Ο Αρχιμ. Γερμανός Αθανασίου Επίσκοπος Αιολίας

6. Ο Αρχιμ. Καλλιόπιος Γιαννακόπουλος Επίσκοπος Πενταπόλεως

7. Ο Αρχιμ. Μερκούριος Καλοσκάμης Επίσκοπος Κνωσσού

8. Ο Αρχιμ. Καλλίνικος Καραφυλάκης Επίσκοπος Δωδεκανήσου

Οι εναπομείναντες Αρχιερείς Αυξέντιος, Γερόντιος, και Καλλίνικος (Χανιώτης) βρήκαν την ευκαιρία να απογυμνώσουν τις ενορίες από τους Ιερείς και να κάνουν τους μαγαζάτορες της οδού Φιλοθέης να τρίβουν τα χέρια τους από την χαρά τους και την... κοιλιά τους από τα γέλια! Εχειροτόνησαν λοιπόν 10 νέους Επισκόπους για να συγκροτήση 12μελή Σύνοδο προς... καθαίρεσι των Καλλιστιανών <<Επισκόπων>>. Αυτοί ήσαν: Παϊσιος Φινοκαλιωτάκης (Αιγίνης), Γεράσιμος Βράκας (Ταλαντίου), Θεόφιλος Τσίρμπας (Χριστιανουπόλεως), Στέφανος Τσικούρας (Καρδαμύλλων), Αθανάσιος Χαραλαμπίδης (Γρεβενών), Μάξιμος Βαλιανάτος (Επτανήσου), Ιουστίνος Κολοτούρος (Μαραθώνος), Ευθύμιος Ορφανός, (Σταυρουπόλεως), και Παϊσιος Λουλουργάς (Γαρδικίου). Το τί επακολούθησε δεν περιγράφεται. Καθαιρέσεις, Αποκηρύξεις, εξώδικα, κατηγορίες, ύβρεις επιπέδου, ειρωνίες, λάσπη, βούρκος, χάος, κτηνωδία, κόλασις!'' ... ''Από το 1979 έως το 1983 τα εκκλησιαστικά γεγονότα λιμνάζουν μέσα στο τέλμα της υποκρισίας και της ασέβειας. Πού και πού κάποιες μεταπηδήσεις από παράταξι σε παράταξι και μερικές καθαιρέσεις στο γόνατο ξυπνούν τα... αίματα και δίνουν αφορμές για κουτσομπολιά και αλληλοκατηγορίες. Στα δημοσιογραφικά έντυπα κυριαρχούν οι προσωπολάτρες εκκλησιολόγοι γραφείς και η ''ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ'' πού και πού σπάει την μονοτονία των αντιπαραθέσεων, παραχώρωντας μέρος της ύλης της σε κακόδοξα, αιρετικά, και μισοπάλαβα δημοσιεύματα. Οι τίτλοι των Επισκόπων αναβαθμίζονται σε ''Μητροπολιτικούς'' για λόγους αντεκδικήσεων και σε σύντομο διάστημα εμφανίζονται δύο και τρείς αρχιερείς με τον ίδιο ή και παραπλήσιο τίτλο.'' Το περιοδικό ''ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ'' που αναφέρει ο Μοναχός Αντώνιος είναι το επίσημο σημερινό περιοδικό της Συνόδου του Αρχιεπισκόπου Καλλινίκου.

Στην υποσημείωση 34 της σελ. 151 γράφει: ''Η αναξιότης των υποψηφίων που χειροτόνησαν... ιεροκρυφίως οι Κάλλιστος και Αντώνιος το 1979 μεταξύ των άλλων επικεντρώνεται σε δύο τινά: α) Ότι αυτοεπιγράφονται στο επίσημο δημοσιογραφικό τους όργανο ''ΦΥΛΑΚΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ'' Νο 1 σελ. 3 ''ως κληρικοί αδιαβλήτου ήθους και αφωσιωμένοι στον Ιερόν Αγώνα.'' Και οι δύο αυτοί αυτοδιαφημιστικοί προσδιορισμοί, εμπεριέχουν εωσφορική έπαρσι, κατάφωρο ψεύδος και προσβολή στα πρόσωπα των πραγματικών αγωνιστών και τηρητών των Ιερών Κανόνων και Παραδόσεων της Ορθοδοξίας και β) Ότι ''χειροτονήθηκαν επίσκοποι ως γράφουν στο ίδιο τεύχος του περιοδικού τους για να ανακόψουν τον Μοιχειανισμό, την καλπάζουσα ανηθικότητα δηλαδή που είχαν μεταδώσει στον Αγώνα, οι Αυξέντιος, Γερόντιος χειροτονούντες πρόσωπα ανήθικα και διαβεβλημένα τα οποία και κατονομάζουν. Με αυτούς όμως τους... ανήθικους και... διαβεβλημένους, τέσσερα χρόνια αργότερα ενώθηκαν οι... αδιάβλητοι στο ήθος Αντι-Μοιχειασταί, και από τότε, ο αρχηγός τους Αντώνιος Θανάσης ξεκίνησε να χειροτονή όχι απλώς ανήθικους κληρικούς αλλά στην κυριολεξία ένσαρκους διαβόλους.'' Αυτά λέγει στο βιβλίο του ο εν λόγω Φλωριναίος Μοναχός. Τα δημοσιεύουμε αυτούσια από το βιβλίο διότι πολλοί μας κατηγορούν ότι γράφουμε γεγονότα από την φαντασία μας. Μπορείτε επίσης να μελετήσετε την ιστορικού ενδιαφέροντος ανάρτηση στον ''Ομολογητή'' κάνοντας κλικ εδώ. Ουδείς εκ των της Συνόδου του Αρχ/που Καλλινίκου έχει αναιρέσει τα γραφόμενα αυτής. Επίσης ποτέ κανείς από όσο γνωρίζουμε δεν έχει αναιρέσει όσα γράφει ο Μοναχός π. Αντώνιος.

Οι Επίσκοποι που προέκυψαν από τις άκυρες χειροτονίες των Επισκόπων Καλλίστου και Αντωνίου εισήλθαν στην Αυξεντιανή Σύνοδο ή την μερίδα του Γεροντίου με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπιστεί ορθώς η κρυφή και άρα αντικανονική και άκυρη πράξη τους. Σημειώστε μάλιστα ότι οι άκυροι ούτοι Επίσκοποι είχαν πει ότι αν αποτύχουν θα αποσύροντο στο Άγιο Όρος. Όχι μόνο δεν αποσύρθηκαν, αντιθέτως ο Επίσκοπος Κυπριανός ίδρυσε δική του Σύνοδο, και οι υπόλοιποι ενώθηκαν με τους Επισκόπους εκείνους που οι ίδιοι κατονόμαζαν ως ανίκανους και χλιαρούς. Βλέπε στο προαναφερθέν βιβλίο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου σελ. 94 ως 106.

Ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος Καλλίνικος, διάδοχος του Αρχ/που Χρυσοστόμου Κιούση, καθώς και οι Επίσκοποι των Ενισταμένων που ενώθηκαν με την Σύνοδο του Αρχ/που Καλλινίκου προέρχονται από τις κρυφές, άκυρες και πραξικοπηματικές αυτές χειροτονίες. Άλλωστε οι τέως Ενιστάμενοι Επίσκοποι είναι χειροτονημένοι από τον Επίσκοπο Κυπριανό. Εξ αυτών τον θλιβερών γεγονότων για τα οποία ουδεμία δικαιολογία υπάρχει, φτάσαμε στο πρόσφατο παρελθόν στο γεγονός της ενώσεως των Ενισταμένων με την Σύνοδο των ''Σωματειακών'', δηλαδή την Σύνοδο που υπό τον τότε Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Κιούση, ίδρυσε ιδιωτικό σωματείο με την ονομασία ''Εκκλησία Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος''. Με αυτό το θέμα όμως θα ασχοληθούμε σε άλλη μελέτη μας.

1 σχόλιο:

  1. Ανώνυμε αδελφέ συμφωνούμε απολύτως μαζί σου. Να μας στέλνεις το σχόλιο σου επωνύμως να το αναρτούμε. Είναι κρίμα τέτοιες σκέψεις να τις λες ανωνύμως.

    Εμείς ουδέποτε υποστηρίξαμε ότι η σωτηρία είναι αποκλειστικό προνόμιο κάποιου ή κάποιων. Όποιος υποστηρίζει κάτι τέτοιο είναι αδαής. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό το να χύνεις το αίμα σου και μην λυπάσαι την ζωή σου για Τον Χριστό από το να κάνεις κρυφές χειροτονίες για να γίνεις δεσπότης και να κρατάς την ράβδο ποζάροντας στο φακό.

    Είναι έργο Αγίου Πνεύματος η κρυφή χειροτονία Επισκόπου όταν οι Απόστολοι χειροτονούσαν Επισκόπους κατόπιν συλλογικής απόφασης με το ποίμνιο και εξέλεγαν στο φως της ημέρας τον Αρχιερέα; Τα έργα του σκότους είναι έργα του διαβόλου.

    Όσο για τον Ιερέα είμαστε συγκεκριμένοι και λέμε ότι αν υφίσταται θέμα υγείας το σεβόμεθα απολύτως. Γράφουμε πολύ καθαρά νομίζω.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Αναζητηση

Αναγνωστες