Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Έχουν κοινωνία οι οικουμενιστές Φλωριναίοι του Αρχ/που Καλλινίκου με τον Πατριάρχη Ειρηναίο;

http://www.dogma.gr/files/Image/2014/03/23/goc_4.jpg

Ο Μητροπολίτης Αγαθάγγελος με τα λευκά δίπλα από τον Φλωριναίο Αρχιεπίσκοπο Καλλίνικο, γύρωθεν αυτών οι Επίσκοποι της Ρουμανίας, οι οικουμενιστές Φλωριναίοι Επίσκοποι της Ελλάδος της τέως Συνόδου των Ενισταμένων αλλά και της Συνόδου του Αρχ/που Καλλινίκου.

Ο Μητροπολίτης Αγαθάγγελος της μερίδος εκείνης της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς η οποία είναι σε κοινωνία με την Σύνοδο του Αρχιεπισκόπου Καλλινίκου Σαραντόπουλου, ανακοίνωσε πως προέβη σε χειροτονία Επισκόπου κατόπιν ευλογίας που έλαβε και από τον Πατριάρχη Ιερουσολύμων Ειρηναίο. Οι αποκαλούμενοι ''ΓΟΧ'', γνωστοί και ως Φλωριναίοι, του Αρχ/που Καλλινίκου είναι σε κοινωνία με τον Πατριάρχη Ειρηναίο; Ο Πατριάρχης έχει αποκηρύξει τον οικουμενισμό; Οι απολογητές και υποστηρικτές της εν λόγω Συνόδου τί έχουν να απαντήσουν;

Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλώς ότι οι Φλωριναίοι οικουμενιστές ''ΓΟΧ'' είναι κατ' ουσίαν ένα παρακλάδι του νεοημερολογιτισμού, αφού χειροτονία έλκουν και από τον παλαιονεοημερολογίτη Αρχιεπίσκοπο Γαλλίας Θεόφιλο Ιονέσκου ο οποίος ομολόγησε αργότερα ότι μνημόνευσε τον Πάπα, στα δίπτυχα ή εκφώνως δεν γνωρίζουμε, στην θεία λειτουργία, ξέρουμε πολύ καλώς ότι είναι σχισματικοί που κρατούν το παλαιό ημερολόγιο και τίποτα περισσότερο, είναι ανύπαρκτα εκκλησιαστικώς συνοδικά σχήματα άνευ ουδεμίας Κανονικότητος αφού οι χειροτονίες τους ήταν όλες κρυφίως γενόμενες και παρασυνοδικώς υπογεγραμμένες από την μειοψηφία των Διασποριτών Ρώσων, άνευ ουδεμίας ψηφοφορίας γενομένης, πρακτικά δεν υπάρχουν αφού για το θέμα αυτό των χειροτονιών, σύνοδος δεν έγινε ποτέ, άνευ σφραγίδος της συνόδου, άνευ υπογραφής του Αρχιεπισκόπου Θεοφίλου σε οποιοδήποτε χαρτί αναφέρεται στις χειροτονίες αυτές, άλλωστε ο ίδιος ο Γαλλίας Θεόφιλος αρνήτο μέχρι και τον θάνατο του ότι χειροτόνησε κάποιον Έλληνα Αρχιμανδρίτη Ακάκιο σε Επίσκοπο το έτος 1960. 


Παρά ταύτα όμως και ο Αρχ/πος Σικάγου Σεραφείμ σε επιστολή του και οι ίδιοι οι Φλωριναίοι επιμένουν ότι στην κρυφή χειροτονία του Αρχ/του Ακακίου Παππά ήταν παρών και ο Αρχ/πος Γαλλίας Θεόφιλος. Κρυφή χειροτονία με βάση τους Ιερούς Κανόνες είτε από δύο, είτε από έναν, είτε από 10 Επισκόπους είναι ως μή γενόμενη και ο κρυφίως χειροτονημένος Επίσκοπος δεν είναι Επίσκοπος. Βλέπε ΛΕ' Αποστολικόν, ΙΓ' και ΙΘ' της εν Αντιοχεία Συνόδου. Οπότε όποιος θέλει να εξετάσει σοβαρώς το ζήτημα πρέπει να δει ότι ούτε ο Ταλαντίου Ακάκιος Παππάς υπήρξε ποτέ Επίσκοπος, ούτε οι Επίσκοποι που χειροτονήθηκαν, επίσης κρυφίως το 1962, από τον λατινόφρονα Αρχιεπίσκοπο Χιλής Λεόντιο, ο οποίος ήρθε στην Πατρίδα μας χωρίς να ενημερώσει τη Σύνοδο του και τον Πρόεδρο του Μητροπολίτη Αναστάσιο. Για ποία αποστολική διαδοχή μιλούν λοιπόν οι οικουμενιστές Φλωριναίοι ''ΓΟΧ''; Έχουμε σε ψηφιακή μορφή για όποιον επιθυμεί να μελετήσει το θέμα, τις τέσσερεις επιστολές που επισήμως εστάλησαν από τον Μητροπολίτη Αναστάσιο στις οποίες αρνείται ότι έστειλε η Σύνοδος τον Χιλής Λεόντιο στην Ελλάδα για χειροτονίες Επισκόπων.

Πότε θα τα καταλάβουν αυτά όσοι είναι πολέμιοι του οικουμενισμού όντας όμως παράλληλα μέλη οικουμενιστικής συνόδου ρασοφόρων; Γνωρίζουμε πολύ καλώς ότι οι απόψεις του εν λόγω Αρχιερέως Αγαθαγγέλου για την δήθεν εγκυρότητα των μυστηρίων των παπικών και των μονοφυσιτών δεν έχουν διαψευσθεί από τον Επίσκοπο Αγαθάγγελο, δεν μας έχει σταλεί κάποια έγγραφη διάψευση ως τώρα, δείτε τις απόψεις του εν λόγω ρασοφόρου κάνοντας κλικ εδώ, όμως οι ίδιοι εκείνοι Φλωριναίοι που είναι σε εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του εμφανίζονται ως αντιοικουμενιστές.

Δυστυχώς η πνευματική τύφλωση των οικουμενιστών Φλωριναίων ταγών και κάποιων εκ των πάσης τάξεως ρασοφόρων ακολούθων τους έχει φτάσει στα επίπεδα των νεοημερολογιτών οικουμενιστών, όπου όλα τα δικαιολογούν στη συνείδηση τους. Εμείς θα είμαστε εδώ να μιλάμε και να δείχνουμε την αλήθεια για την σωτηρία έστω μίας ψυχής αθανάτου. Κάνετε κλικ εδώ για να δείτε το ιστολόγιο των Ρώσων με την ανακοίνωση της εκλογής του νέου Επισκόπου τους με την ευλογία του Πατριάρχου Ειρηναίου, ώστε να μην βρεθεί κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι φανταστικά γεγονότα όσα σας παραθέτουμε παρακάτω.

Axios! Bishop Roman


Machine translation

18/31 December 2014 

NOTICEI hereby put in popularity all the faithful of the Russian Orthodox Russian Church Outside of Russia, that the Council of Bishops, held in Mauthen View (US) in May 2014, according to the blessing of Patriarch of Jerusalem Irenaeus expressed by him in a phone call on speakerphone, who heard all present bishops, decided to consecrate Hieromonk Roman (Radwan) bishop, vicar of the President of the Synod of Bishops ROCA.Consecrated bishop of the city of Haifa accomplished in Odessa July 7, 2014 First Hierarch of ROCA Metropolitan Agafangel and Archbishop George and Bishop Nikon.  Taking into account the specific situation of the Church in the Holy Land, it was decided not to make a public announcement at that time.Chairman of the Synod of Bishops

(signed)

+ Agafangel 

Metropolitan New York and Eastern America


http://1.bp.blogspot.com/-tjO1wDgmCAs/VLa141424xI/AAAAAAAAa2U/6YTPN7uyErc/s1600/edict%2B10.jpg 


Πηγή: omologitis.org, remnantrocor.blogspot.gr

(Σχόλιο Εγκολπίου: Όποιοι επιθυμούν να μελετήσουν το θέμα με σοβαρότητα και υπομονή κάνουν κλικ εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, και εδώ

Ποτέ κανείς δεν απαντάει σε όσα γράφουμε και δημοσιεύουμε, κανείς ποτέ δεν μας απαντάει επί της ουσίας διότι δεν έχουν απαντήσεις. Τις μελέτες μας τις ακολουθεί η απόλυτη σιωπή από όσους μας κατονομάζουν ως σχισματικούς. Μόνο άρθρα που δανείζονται φήμες και άκυρες ιστορικώς πληροφορίες του παρελθόντος, δημοσιεύονται ως απάντηση σε όσα φέρνουμε στο φως, προκειμένου να αποπροσανατολιστεί ο αναγνώστης από την ουσία.

Αντιθέτως όσα γράφουμε ότι ταλαιπωρούν τους χώρους τους έχουν μείνει αναπάντητα και τα μόνα όπλα των μαχομένων είναι τί έγραψε κάποτε ο π. Ευγένιος Τόμπρος σε κάποιο περιοδικό...

Η γεροντολατρεία που είναι ειδωλολατρεία δεν έχει θέση στην καρδιά του Ορθοδόξου. Η συναισθηματική ανάπαυση που νιώθει κάποιος γιατί ο γέροντας του είναι γλυκός, ταπεινός, ακόμη και θαυματουργός πολλές φορές δεν αποτελούν θεμέλιο σωτηρίας. Πολλοί που κάνουν ακόμη και θαύματα  θα δούν το σκοτάδι και όχι Τον Χριστό. Το γράφει το Ευαγγέλιο δεν είναι δικά μας λόγια. Οι δεκατρείς μέρες δεν σώζουν όταν ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος είναι ακόλουθος ημερών και όχι Ορθοδοξίας. 

Η συναισθηματική ανάπαυση λοιπόν δεν έχει σωτήρια αποτελέσματα. Η πνευματική ανάπαυση είναι το ζητούμενο και όχι η καλή εντύπωση που κάνει κάποιος πνευματικός επειδή πληρεί τις προϋποθεσεις του λαϊκού που τον τσεκάρει. Ορθοδοξία είναι αυτό που λείπει, αυτό πρέπει να αναζητούν οι Χριστιανοί, και όχι ''ταπεινό'', ''ιλαρό'', ήρεμο ύφος εν είδει ρομπότ που δεν αλλάζει ποτέ ένταση φωνής και άλλα προβληματικά και αντορθόδοξα φαινόμενα.)

4 σχόλια:

 1. Γράφετε "Έχουμε σε ψηφιακή μορφή για όποιον επιθυμεί να μελετήσει το θέμα, τις τέσσερεις επιστολές που επισήμως εστάλησαν από τον Μητροπολίτη Αναστάσιο στις οποίες αρνείται ότι έστειλε η Σύνοδος τον Χιλής Λεόντιο στην Ελλάδα για χειροτονίες Επισκόπων." Με ενδιαφέρει η μελέτη του θέατος για να αποκρυσταλλώσω άποψη. iliananikos@gmail.com Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Βεβαίως αδελφέ, μπορούμε να σου αποστείλουμε το CD με όλα τα ιστορικά δεδομένα από το 1935 ως το 1995.

  Μέσα εκεί υπάρχουν οι επιστολές που σε ενδιαφέρουν, αλλά και έγγραφα επίσημα και επιστολές των πρωταγωνιστών του Φλωρινικού σχίσματος για το πώς συνεργάζοντο με την νεοημερολογίτικη εκκλησία, πώς έλαβαν τις άκυρες χειροτονίες των ετών 1960 και 1962 και πολλά άλλα που ουδέποτε τα έχουν διαψεύσει οι σχισματοαιρετικοί Φλωριναίοι.

  Αν θές ενημέρωσε μας να τα αποστείλουμε όπου μας πεις, ή αλλιώς μπορούμε σε λίγο καιρό που θα κάνουμε το CD κατάλληλο αρχείο να στο στείλουμε στο mail σου. Όπως θες εσύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μόλις τώρα είδα την απάντησή σας! Ναι και βέβαια με ενδιαφέρει γιατί ερευνώ την αλήθεια σε αυτό το θέμα. Παρακαλώ στείλτε μου στοιχεία στο παραπάνω email μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Επειδή ο δημιουργός και διαχειριστής του παρόντος ιστολογίου έχει αποσυρθεί από τον κόσμο και άφησε την διαχείριση σε ομάδα πιστών, στείλτε μας μία διεύθυνση να σας ταχυδρομήσουμε το CD ή φωτοτυπίες. Δεν έχουμε την δυνατότητα να σας τα στείλουμε με email.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αναζητηση

Αναγνωστες