Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

ISIS, του κόβουν τα αυτιά και καθώς ουρλιάζει του κόβουν τον λαιμό!

Του κόβουν τ' αυτιά, τα δείχνουν στη κάμερα, και μετά του κόβουν τον λαιμό αφήνοντας τον να αργοπεθαίνει, γελούν καθώς κουνιέται το μισοκομμένο κεφάλι και του πατούν το στήθος για να βγει πιο πολύ αίμα. Αυτό το τελετουργικό των αποκεφαλισμών, των ακραίων σαλαφιστών μουσουλμάνων, εμπεριέχεται στο νόμο σαρία, δηλ. στην εφαρμογή κατά γράμμα του ισλαμικού νόμου που βασίζεται στο ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων, το κοράνι.

Προσοχή, ακατάλληλο κάτω των 18 ετών, το βίντεο που ακολουθεί είναι υπερβολικά σκληρό, βλέπετε με δική σας ευθύνη και μόνο. 


Πηγή: liveleak.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες