Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Cremation of human body...

Δείτε την διαδικασία καύσης νεκρών και σκεφτείτε, θα θέλατε αυτήν την μεταχείριση για τον εαυτό σας; Εγώ πάντως δεν θα ήθελα να σκουπίζουν τις στάχτες του πατέρα μου από το πάτωμα, να τον τυλίξουν σε ένα κουτί από χαρτόνι σαν να μην είναι άνθρωπος και όλα όσα είδα στο βίντεο αυτό. 

Βεβαίως ο καθένας έχει από τον Θεό το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει το σώμα του. 

Θα ήθελα για μένα όμως, να επιστρέψει το σώμα μου στη γη και να ακολουθήσει την φυσική διαδικασία του. Επίσης θα ήθελα να ταφεί όπως τάφηκε ο Κύριος μου Ιησούς. Όπως δε, εκείνος αναστήθηκε, θα ήθελα και το σώμα μου να αναμένει την κοινή ανάσταση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες