Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Κήρυγμα μίσους από σιωνιστές;


https://dioptranewsdotnet.files.wordpress.com/2016/01/57599740100693490490no-400x400.jpg?w=700

Ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο οι σιωνιστικές αντιχριστιανικές ομάδες στο Ισραήλ!!! Ένας απο τους σιωνιστές ηγέτες και αρχηγός του κόμματος, lehava, ο Βentzi Gopstein [φώτο], ζήτησε σε συνέντευξη του στο δεύτερο ισραηλινό κανάλι, απο τους Εβραίους..» να κάψουν εκκλησίες,την απαγόρευση της εορτής των Χριστουγέννων, την εξορία των Χριστιανών απο όλο το Ισραήλ, γιατί πρόκειται για βαμπίρ [εννοεί τους Χριστιανούς], που μας ρουφούν το αίμα!!!»

Πηγή: dioptra-news.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες