Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

Η τρύπα του Ταράτσα, άλλος ένας ομαδικός τάφος εξ αιτίας του ΚΚΕ.

Το Δεκέμβριο του '43 ο εμφύλιος μαίνεται. Σκληρές μάχες η μια μετά την άλλη.
 
Το ημερολόγιο δείχνει 28-12-1943. Αριστεροί κάνουν επίθεση στους Μολάους.
 
Μετά από τέσσερις ώρες μάχης επικρατούν πλήρως. Συλλαμβάνουν περί τα 400 άτομα τα οποία από τη μεριά των αριστερών θεωρούνται συνεργάτες των Ναζί καθώς και υπαίτιοι άλλων εγκλημάτων όπως βιασμών κτλ.
 
Τελικά αφήνουν ελεύθερους τους περισσότερους και 30-40 άτομα αιχμάλωτοι οδηγούνται στο βάραθρο "τρύπα του ταράτσα" κοντά στα Νιάτα.
 
Η "αφρόκρεμα" της τότε κωμόπολης θανατώνεται δια κατακρημνισμού στο βάραθρο. Έχουμε νεκρούς από διάφορες οικογένειες όπως Τσικλάκου, Σκανδαλάκη, Λιβερδίση (γιατρός) κτλ.
 
Με μια κίνηση συμβολισμού πρώτος πρώτος ρίχνεται στο βάραθρο και μάλιστα ζωντανός, ο τότε ιερέας των Μολάων Καριτσιώτης...
 
Πηγή: leimonitis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες